U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wie Ben Ik?

Toen President Eisenhower in 1958 astronauten voor zijn NASA project zocht, kreeg elk zorgvuldig uitverkoren kandidaat twintig heel belangrijke vragen te beantwoorden. De eerste was nog redelijk simpel. Dat was: ‘Wie Ben Jij?’ Telkens werden de vragen lastiger totdat het bij vraag 20 vrijwel niet meer te doen was om er een antwoord op te geven. Wat waren dan wel die vragen?

Elke vraag apart was toch telkens precies dezelfde vraag: ‘Wie Ben Jij?’

John Glenn weet zich nog maar al te goed te herinneren hoe die eerste vragen meevielen:
1. Ik ben een man
2. Ik ben Marinier
3. Ik ben piloot
4. Ik ben echtgenoot
5. Ik ben officier
Hoe meer je bij het einde aankwam, hoe zwaarder het viel om nog antwoord te kunnen geven.

Tja, wie ben jij? Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, dan is dat altijd de eerste vraag. De vraag die er dan gelijk op volgt is: ‘Wat doe je?’ Kijk, en dat is in onze westerse maatschappij wel zo’n beetje bepalend geworden voor hoe men naar je kijkt.

Het is echt heel wat anders wanneer je losjes de opmerking kunt plaatsen dat je hersenchirurg bent als dat je er niet onderuit komt en wel moet vertellen dat je putjesschepper bent. Maar is dat nou ook werkelijk wat jou identiteit bepaalt? Eigenlijk is het ook maar triest voor zo’n chirurg als die alleen maar chirurg is. De Bijbel geeft het echte antwoord wie jij bent.

Romeinen 6:14 Jij bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Romeinen 7:6 Wij zijn van de wet ontslagen, dood voor haar,

Romeinen 8:37 Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Romeinen 14:8 Wij zijn van de Here.
1 Corinthe 1:9 Jij bent door God geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
1 Corinthe 3:17 Jullie zijn Gods tempel, en die is heilig!
1 Corinthe 3:23 Jij bent van Christus,
1 Corinthe 6:11 Jij hebt je laten afwassen, jij bent geheiligd, jij bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.
1 Corinthe 6:20 Jij bent gekocht en betaald.
1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wie ik ben,
2 Corinthe 2:15 Wij zijn voor God een geur van Christus.
2 Corinthe 5:6 Wij zijn altijd vol goede moed,

2 Corinthe 5:20 Wij zijn gezanten van Christus,
2 Corinthe 7:13 Wij zijn vertroost.
2 Corinthe 12:10 Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Galaten 2:19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Galaten 3:26 Jullie zijn allen zonen van God,
Galaten 4:7 Jij bent geen slaaf meer, maar zoon;
Galaten 5:13 Jij bent geroepen om vrij te zijn;
Efeze 2:10 Wij zijn Gods gedicht, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeze 2:19 Jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
Efeze 5:8 Jij bent licht in de Here;

Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Redder verwachten,
Colosse 2:12 In Christus ben jij ook mee opgewekt
Colosse 3:3 Jij bent gestorven en jouw leven is verborgen met Christus in God.

Een kleine greep uit Gods beschrijving van wie jij bent. Nou eventjes rustig tot je door laten dringen. Dat ben jij dus! Jij bent dus niet zoals mensen tegen je aankijken! Onze onderlinge beoordeling bepaalt niet wie we zijn! Jij bent die persoon, die God zegt dat jij bent!

Je gevoelens lopen hier misschien nog niet helemaal mee in de pas? Dat maakt niet uit! Dit blijft de werkelijkheid. Zoals God jou ziet, dat is wie jij werkelijk bent, of je dat nou ook zo voelt of niet. Omarmen we Zijn waarheid dan is dat een vol genot van Zijn genade voor altijd!

Hieronder nog twee andere Knipoogjes met ditzelfde onderwerp:
Je Ware Identiteit
Weet Wie Je Echt Bent!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende