U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Pappa Maakt Een Foto Van Me

Als een prima donna leunde ze voorovergebogen tegen de ruit. Een lach van oor tot oor verlichtte haar gelaat, zoals dat alleen bij zo’n vijfjarig kind past. Buiten viel de regen met bakken uit de hemel. De donder knalde! De bliksem flitste!

Buiten rende de vader van het kind van de auto naar de voordeur. Even keek hij naar het raam en zag haar staan. Binnengekomen rende hij naar haar toe: ‘Waar ben jij me bezig?’ beet hij haar toe. Zijn dochtertje wees naar de bliksem en zei: ‘Ik denk dat God me op de foto zet!’

Deze meid begreep nou echt helemaal het hart van Vader God. Heb jij ook door hoe God naar jou kijkt? Pappa is machtig trots op jou!

Efeze 2:7 God gaat in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade tonen, in overeenstemming met Zijn goedertierenheid, over ons in Christus Jezus.

God heeft daar eventjes een aantal aionen (tijdperken) voor nodig om al die genade van Hem via ons ten toon te spreiden. Hij roept dus naar iedereen: ‘Moet je nou eens kijken naar ….[vul hier je eigen naam in], Wow! Wat een heerlijke rijkdommen Van genade vind je bij hem/haar terug!’

Jouw leven is dus als het ware één groot plaatjesboek van Gods trots over jou! In jou ziet Hij echt totaal niks anders dan Zijn grote liefdesexplosie! God is trots op jou. Kijk, jij mag dus best wel een beetje trots op jezelf zijn! Wat heeft God daar niet eventjes voor grandioze genade in bewerkt!

Vraag nou eens aan één van je kleinkinderen: ‘Weet jij wel hoe mooi je bent?’ Zonder enige aarzeling zullen die gewoon ‘Ja’ antwoorden. Ik weet het. Nu zullen er gelijk wel weer waarschuwingen binnenkomen dat je de zonde van hoogmoed niet zomaar in die kleine kinderhartjes mag laten groeien. Triest waanidee!

Er is geen enkele sprake van hoogmoed als je instemt met de geweldige schoonheid die je simpelweg ontvangen hebt. Dat eerlijke ‘Ja’ van zo’n klein kind is een uiting van vertrouwen in hen die hen dit in liefde gezegd hebben. Ze hebben te horen gekregen dat ze kostbaar en prachtig zijn en dat geloofden ze gewoon.

Geloof jij ook wat Pappa over jou zegt?
Efeze 2: 10 Jij bent Gods gedicht, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat jij daarin zou wandelen.
Wat een vakmanschap! Wat een schoonheid! Is het erkennen van deze genade hoogmoed? Nee, dat is roemen in Christus Jezus, oftewel trots zijn op wat Christus in en aan jou doet!

Sefanja 3: 17 God verblijdt Zich over jou met vreugde; Hij zwijgt in Zijn liefde; Hij juicht over jou met gejubel.

Hier spreekt God over Sion, oftewel Jeruzalem als Zijn geliefde. Natuurlijk is Zijn vreugde over Zijn vrouw groot. Onze relatie met Hem is als het Lichaam van Christus zeker niet minder. Het is Zijn liefde, die even sterk op ons gericht is.

Romeinen 8: 31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

God kijkt naar jou en kan geen genoeg van je krijgen. Net als bij dat vijfjarig fotomodel flitst Hij jou van alle kanten. Misschien ben je nu aan de rolstoel geketend en vind jezelf dat je er niet meer uitziet. Maar meid, wat ben jij mooi! God zal hele tijdperken er voor apart zetten om jouw schoonheid ten toon te spreiden.

Misschien is je gezicht in een hevige brand zo beschadigd dat jijzelf er voor weg schrikt. God kijkt naar je vol verrukking en verblijdt Zich over jou met enorme vreugde. Hij juicht en jubelt over jouw schoonheid!

Dat zogenaamd volwassen gedrag, waarbij je niet meer gelooft in je schoonheid, is eerder een doorkankerend gezwel dat het genot van Pappa’s omhelzing dreigt weg te vreten. Pappa is helemaal gek op je! Hij houdt echt van je! Omdat dat de echte waarheid is, is al het andere slechts bijkomstig. Geniet van die liefde en genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende