U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Pappa Schreef Jou Twee Brieven? Nee, Veel Meer!

Heb jij de Bijbel wel eens zo gelezen alsof God jou heel persoonlijk Zijn liefde bekend maakt? Ja inderdaad, de laatste jaren blijkt dat godsdienst daar ook iets smerigs van heeft gemaakt. Daar doel ik niet op!

Pappa God schenkt je Zijn onvoorwaardelijke liefde in Zijn Woord.

(Citaten uit het Bijbelboek Jesaja)

Mijn lieve kind,

Ik verlang ernaar om jou genadig te zijn. Ik verhef me om me helemaal over jou te ontfermen (30: 18).
Ik heb je vastgegrepen en je geroepen. Ik heb jou uitverkoren en je niet versmaad. Wees maar niet bang. Ik ben bij je. Kijk nou niet zo angstig in het rond, want Ik ben jouw God. Ik maak je sterk en Ik help je. Ik ondersteun je (41: 9-10).

Wees nou niet bang. Ik heb je vrij gemaakt. Ik heb je bij je naam geroepen en je bent nu helemaal van Mij (43:1).
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen! Ik acht jou zeer hoog en Ik heb je lief! (43:4).
Blijf nou niet steken in wat er vroeger gebeurd is. Denk niet meer aan wat er zich toen heeft afgespeeld. Ikzelf maak iets totaal nieuws! Wil je het zien? Kijk, Ik baan een weg in de woestijn. In de wildernis leg ik rivieren aan (43: 18-19).

Ik ga voor je uit. Wat oneffen is maak Ik glad. Barrières op jouw weg zal ik verbrijzelen en verpletteren. Ik deel schatten en rijkdommen aan jou uit. Hierdoor zul je zeker weten dat Ik jouw God ben, die je bij je naam geroepen heeft (45:2-3).
Ik droeg je al vanaf het moment dat je nog in jouw moederschoot zat. Daar zal echt nooit wat aan veranderen. Ik zal namelijk altijd Dezelfde voor jou zijn. Tot in hoge ouderdom zal Ik je blijven dragen. Ik ben Degene die jou altijd redt! (46: 3-4).
Ik ben jouw God. Er is beslist geen andere God zoals Ik. Vanaf het allereerste begin verkondig Ik al hoe het alles afloopt! Heel vroeger heb Ik al bepaalt wat nog niet eens gebeurd is. Alles verloopt precies volgens Mijn plan. Ik zal datgene doen waar Ik een plezier in heb (46: 9-11).
Ik heb gezworen dat Ik nooit meer boos op jullie zal zijn en jullie zelfs niet zal bedreigen. Wat er ook gebeurt, Mijn genade, Mijn goedertierenheid en Mijn vrede zal nooit van jullie wijken (54:9-10).

Ik noem jou Mijn welgevallen, omdat Ik een welgevallen aan jou heb. Ik zal Mij altijd over jou verblijden (62: 4-5).

Je zult het wel gemerkt hebben. Ik heb uitspraken die direct van toepassing zijn op Israel alleen, gebruikt en toegepast op ons. Dat kan uitsluitend wanneer je eerst ziet wie hier letterlijk aangesproken wordt en ook de verschillen onderkent tussen ons (De Gemeente, het Lichaam van Christus) en Israel (De Vrouw van God).

Gods liefde is telkens eender in alle tijden en in al Gods huishoudingen, omdat God liefde is. De relatie is natuurlijk verschillend. Het Lichaam is vanzelfsprekend totaal iets anders dan de echtgenote. Ook is onze hemelse positie en hun aardse positie van belang om goed te onderscheiden. Waar hun rijkdom dus vanzelfsprekend een aardse is, kan dat bij ons even vanzelfsprekend absoluut niet aards zijn. We zijn echter wel degelijk rijk in Christus.

(Hier nog zo’n brief van Pappa met citaten uit de Efezebrief)

Mijn lieve kind,

Ik heb jou rijk gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus (1:3).
Ik heb jou uitverkoren in Christus al van voor de grondlegging van de wereld (1: 4).

Ik heb jou vrijgemaakt door het bloed van Christus. Dat betekent dat echt al jouw misdaden vergeven zijn. Dat heb Ik gedaan in overeenstemming met die grote rijkdommen van Mijn genade. (1: 7).
Mijn kracht aan jou is zo overweldigend groot! Die kracht komt overeen met de sterkte waarmee Ik Christus uit de doden heb opgewekt! (1: 19-20).
Ik heb Christus, als Hoofd boven alles wat er maar is, aan jou geschonken (1: 22).

Omdat Ik zo grandioos veel van jou houd heb ik jou met Christus levend gemaakt. Dat is nou mijn genade! Ik heb jou dus met Christus opgewekt en jou met Hem een plek gegeven in de hemelse. Daar zal ik je in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Mijn genade laten zien (2: 4-7).
Het is mijn genade die jou gered heeft. Dat is niet van jezelf. Het is mijn cadeautje aan jou. Anders zou je maar trots worden (2: 8-9).

Jij bent Mijn gedicht. Ik heb jou geschreven in Christus Jezus. Het doel van dit gedicht was om nou eens echte goede werken te laten zien. Ook die goede werken heb Ik al van tevoren helemaal klaar gelegd. Daar mag jij nou in wandelen (2: 10).

Die heerlijke brief van Pappa kan jezelf natuurlijk nog gewoon helemaal uitlezen in Efeze. Welk gedeelte van de Bijbel je ook pakt. Telkens komt een ontiegelijk genot aan liefde je tegemoet! Ik hoop dat je iets van dat genot te pakken hebt gekregen in dit knipoogje.

Click hier voor nog een liefdesbrief van God

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende