U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Stap Verder: Van Barmhartigheid Naar Genade

Mattheus 20:28 De Zoon des mensen is gekomen om Zijn leven te geven als losprijs voor de velen.
1 Timotheus 2:6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;

Iedereen kent het verhaal wel van de rechter en de veroordeelde verdachte:
Rechter Janssen weet zich nog goed te herinneren hoe hij in zijn jeugd altijd was opgetrokken met Kees Schultz. Onafscheidelijk waren ze. Alles deden ze samen. Kattenkwaad, maar ook de schoolexamens. Ze overhoorden elkaar, maar maakten ook samen muziek. Samen gingen ze vroom naar de kerk, maar vonden het ook erg leuk om naar de film te gaan. Twee handen op één buik.

Het samen optrekken leek nooit te zullen eindigen, maar toen de eerste van het tweetal verkering kreeg, kwam er toch iets tussen. Beiden zijn getrouwd en rechter Janssen heeft dan nog wel het eerste kind van zijn vriend, Jan Schultz, leren kennen. Daarna gingen ze beiden hun eigen weg.

Het was weer zittingsdag voor rechter Janssen. Hij had eerst niet zo op de naam van de verdachte in het eerste proces gelet: Jan Schultz. Het viel hem wel op hoe deze jongen uit een goed gezin toch zo helemaal fout terecht was gekomen. En nu: een inbraak die misgegaan was. Hij moest er wel een zwaar oordeel over uitspreken. Hij zou juist uitspraak doen, toen hij plotseling besefte wie deze Jan Schultz wel moest zijn.

Een lange gevangenisstraf of een boete die voor deze jongen niet op te hoesten viel. Het was de zoon van zijn vriend, maar hij kon nu niks meer veranderen aan de straf. Rechter Janssen sprak het vonnis uit. Hij wachtte een tijdje en zei toen: ‘Dit hele bedrag voldoe ik. Het is je hierbij vrij gescholden!

Rechter Janssen had barmhartigheid toegepast. De prijs was betaald. Jan Schultz was vrij van schuld. Veelal wordt dit voorbeeld toegepast als een evangelieverkondiging aan de ongelovige. Vaak wordt als een soort extra er nog aan toegevoegd dat de schuldige berouw en bekering moet tonen. Alsof er toch nog een zekere mate van voldoening van losprijs gevraagd wordt. Nee, rechter Janssen voldoet de hele schuld uit liefde voor zijn vriend.

Tot op dit deel kent vrijwel iedereen het verhaal. Men kent de barmhartigheid van rechter Janssen en hopelijk kent men daarmee ook de barmhartigheid van God. Na de zitting zoekt rechter Janssen deze veroordeelde Jan Schultz echter op. Dat vervolg is vrijwel onbekend.

Jan Schultz blijkt er slecht aan toe te zijn. Hij was niet voor niets gaan stelen. Hij had niks meer, geen onderdak, geen voedsel, geen schone, nieuwe kleding, geen geld. Contact met zijn familie was al heel lang geleden vastgelopen. Hij zou echt niet weten waar hij naartoe moest.

Rechter Janssen neemt hem mee naar een restaurant en geeft hem ruimschoots te eten. Hij neemt hem mee naar kledingzaken en kleedt hem aan. Daarna mag Jan mee naar het gezin van rechter Janssen, waar Jan liefdevol wordt opgevangen. Voortaan is hij één van het gezin Janssen.

Rechter Janssen heeft de stap verder genomen, de stap van barmhartigheid naar genade. In deze fictieve geschiedenis is er dus geen enkele stap van Jan Schultz zelf bij. Nergens neemt hij het initiatief. Nergens is er sprake van een keuze van Jan, waardoor het goed komt. Het hele initiatief ligt bij de rechter. Precies eender ligt dat bij ons.

Wijzelf hebben met onze zonden een ellendige situatie gecreëerd. Christus was ons barmhartig. Hij heeft de losprijs betaald. De schuld is weggedaan. Van slaven zijn we nu vrijen geworden.

Christus heeft echter ook stap twee genomen. Heel veel gelovigen vinden die tweede stap te ver gaan. Zij zien Gods barmhartigheid al aan voor Zijn overvloeiende genade. Toch geeft God jou overvloedig te eten. Hij kleedt jou met Christus! Hij neemt je op in Zijn zorg.
Efeze 2:7 om in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade te tonen in overeenstemming met Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Onafscheidelijk zijn we nu verbonden aan die God van alle genade. Hij overlaadt ons en blijft ons maar overladen met Zijn genade. Hij gaat Zijn hele weg van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende