U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Uiterlijke Vorm

Vandaag richten we onze focus uitgebreid op een aantal kenmerken van godsdienst.
2 Timotheus 3: 5 Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen ze!
Godsvrucht is per definitie iets wat geen enkel mens kan oproepen, uitwerken of tot stand brengen. Godsvrucht is uitsluitend datgene wat God zelf in een mens werkt. Godsvrucht is genade in zijn puurste hoedanigheid.

Kijk, dat wat Gods genade uitwerkt in een mens, dat heeft zo’n gigantische kracht! Dat heeft de kracht van het opstandingsleven! Maar hier heb je een omschrijving van mensen die denken dat zijzelf door een uiterlijk gedrag wel datgene kunnen opbrengen wat God van hen vraagt. Dat is een regelrechte verloochening van die krachtige werking van Gods genade.

Die schijn, waar Paulus het hier over heeft, wijst op een uiterlijke vorm. Het lijkt voor de oppervlakkige toeschouwer uiterlijk godsvrucht. Het is echter een regelrechte, glasharde ontkenning van Gods genade. Ze verloochenen de kracht van godsvrucht met hun uiterlijk vertoon.

Om een overtuigende illustratie van godsdienst neer te zetten gaan we op reis, helemaal naar de overkant van de wereld. Ergens tussen Papoea Nieuw Guinea, Nieuw Zeeland en Australië liggen een aantal kleine eilandjes, die samen het rijk Vanuatu vormen. Dat rijk gaan we bezoeken omdat daar elk jaar nog een heel bijzondere viering plaatsvindt.

Tijdens een apart feest gaan deze eilandbewoners gekleed in iets wat toch wel bijzonder veel weg heeft van versleten Amerikaanse Leger kloffies en uniformen. Zo marcheren ze met Bamboe geweren om hun schouder. Wat ze daar doen is naspelen wat ze vele jaren daarvoor, zonder er ook maar iets van te begrijpen, voor hun ogen hadden zien afspelen. Ze waren gelovigen geworden. Het was tot een soort bijgeloof van dit volk geworden. Het had zelfs een eigen naam gekregen: ‘De Lading Sekte’.

Wat primitief!’, zeggen wij nu. Die mensen geloven iets heel dwaas en om hun geloof uit te drukken spelen ze uiterlijk iets na wat ze gezien hebben. Bamboe geweertjes. Tjonge jonge, indrukwekkend hoor! Daar zit toch zeker niks van de kracht in van wat ze gezien hadden?

Het was tijdens de tweede wereldoorlog dat Amerikaanse en Britse militairen allemaal materiële spulletjes bij deze mensen hun cultuur binnen brachten. Die cultuur uit het stenen tijdperk werd daardoor plotseling overladen met westerse rijkdom en welvaart. Toen de oorlog voorbij was trokken deze soldaten weer weg.

De eilandbewoners waren natuurlijk gehecht geraakt aan hun welvaart. Maar er kwamen geen metalen vogels meer met ladingen nieuwe goederen. Er waren geen soldaten meer die hun medicijnen, voedsel, radio’s, tenten en kleren met de inwoners deelden. Geen Coca-Cola, snoepgoed en allerlei heerlijkheden meer, die uit de vogels kwamen. De eilandbewoners geloofden echter dat hun helden terug zouden komen.

Men legde landingsbanen aan zodat de lading met de vogels aangeleverd kon worden. Vandaar de naam ‘De Lading Sekte’. Er werden imitaties van koptelefoons met Bamboe antennes uit hout gegutst. Er kwamen controletorens waar de ‘Lading’ gelovigen als ware luchtverkeersleiders hun niet bestaande metalen vogels veilig binnen loodsten. ’s Nachts werden daar vuren ontstoken als lichtbakens.

Wat een belachelijk uiterlijk vertoon van bijgeloof!’, en zo lachen we het gedrag van deze ‘Lading Sekte’ weg. Onderhand voeren velen de juiste rituele handelingen en ceremoniën uit opdat God hen toch maar zal blijven zegenen. Onze godsdienstige schaduw van deze Lading Sekte.

Godsdienst roept op tot trouw in het bezoeken van de samenkomsten om daar de liederen te zingen, om daar de uiterlijke handeling als het Avondmaal en de doop te ondergaan, om daar de zegenbede te ontvangen. Wie niet mee marcheert in deze christelijke samenkomsten, zal God nooit echt tevreden houden en dus de nodige zegen moeten missen. Onze godsdienstige schaduw van het marcheren met bamboe geweren.

Men zoekt de uiterlijke godsdienst in het branden van kaarsen, het luiden van klokken, glas in lood ramen, koren, orgels en wierook. Anderen gaan meer voor het opheffen van de handen, een goede praiseband en het zwaaien met vlaggen om God groot te maken. Onze godsdienstige schaduw van die luchtverkeersleiders.

Lege, betekenisloze godsdienst! Een schijn van godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen. Leven uit genade vraagt totaal geen enkel uiterlijk kenmerk.
Men mag samenkomen, maar het hoeft niet.
Men mag een kaarsje branden, maar het hoeft niet.
Men mag de handen opheffen, maar het hoeft niet.

Genade is: Genieten! Ten volle genieten van wat God zelf werkt in jou en mij. Dat is de kracht van Zijn opstanding!
Click hier voor nog zo'n knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende