U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ben Jij Geschikt?

Jij kijkt naar jezelf en je vindt jezelf nou niet bepaald de uitgesproken figuur die God zal gebruiken. Je denkt aan je weinige capaciteiten. Je ziet je tekortkomingen. Om nog maar te zwijgen over al je zonden! Dus wacht jij op het juiste moment. Nou, dat wordt dus ontiegelijk lang wachten. Jouw leven gaat dus geheid ongemerkt voorbij.

Laat me je uit de droom helpen. Er bestaan geen superhelden! Natuurlijk heb je binnen de fictie de Man van staal, die Superman heet. Maar dat is dan ook fictie! Allicht is daar ook nog die vreemde rood/blauwe verschijning die webrags uitschiet om aan te slingeren: De Spiderman. Ook hij bestaat in werkelijkheid niet!

Superhelden zijn fictieve karakters, die voorkomen in strips, films en televisieseries. In het echte leven komen ze niet voor. Geestelijke superhelden zijn al evenmin een realiteit. Daarop wachten voordat de Heer je zal kunnen gebruiken, betekent dat je je hele leven weggooit.

Maar al die superheiligen dan, over wie we al die biografieën lezen? Inderdaad, leuk leesvoer. Sterke karakters voor in zo’n boek. Echte personen, wiens leven zo geestelijk is opgepimpt, dat het interessante fictieve karakters worden binnen zo’n boek. In het echte leven hadden ze net zo weinig capaciteiten als jij, net zoveel tekortkomingen als jij, om maar te zwijgen over al hun zonden!

Als jij zou weten wat ik allemaal misdaan heb, dan zou je wel inzien dat God mij nooit zomaar zou kunnen gebruiken!’, sta je nu al denkbeeldig naar me toe te schreeuwen. Dus jij wou beweren dat je nog veel ergere dingen gedaan hebt dan iemand vermoorden? ….dan overspel plegen? ….. dan stelen? …….. dan liegen? …….. dan dronkenschap?

Hebreeën 11 wordt door ons, christenen, de lijst van geloofshelden genoemd. Weet je dat de Bijbel zelf die term helemaal niet kent? Zoals ik hierboven al schreef over helden: Dat zijn uitsluitend fictieve karakters. Ze bestaan niet!

Het is echter goed om die lijst in Hebreeën 11 wel te lezen, maar dan ook de andere Bijbelplaatsen, waar het leven van deze mensen beschreven wordt. Zij deden namelijk al die dingen als moorden, overspel, stelen, liegen en dronkenschap.

Doe nou eens grondig onderzoek naar de levens van die mensen die in Hebreeën 11 vermeld worden. Ze hebben vrijwel de meeste zonden begaan nadat hun leven met de Heer allang begonnen was. Val dus voor je eigen leven uit genade nou niet in dat laffe excuus: ‘Ja, eh maar, ik heb die zonden gedaan nadat ik Jezus als mijn persoonlijke Redder vertrouwd heb’. Daarin sta je namelijk op gelijke voet met deze gelovigen uit Hebreeën 11.

Als je echt Hebreeën 11 grondig onderzocht hebt en vergeleken hebt met de beschrijving van hun levens in het Oude Testament, dan kom je vast en zeker tot de vraag: ‘Is dit nou echt het allerbeste lijstje gelovigen waar God mee aankomt als de mensen waarin Hij krachtig Zijn genade uitwerkt?’ Ja inderdaad! Jij hoeft dus ook nergens meer op te wachten! God kan zo Zijn genade in jou uitwerken!

Komt er nu iemand bij jou met de drogredenering dat hij al veel verder is doorgegroeid in zijn geestelijk leven als jij en dat hij geestelijk dus boven jou staat, dan weet je in elk geval dat zo’n gelovige liegt dat hij barst. Natuurlijk kan het best zijn dat hij er zelf nog in gelooft ook, maar dat doet niks af aan de leugen.

Het hele idee dat er binnen de gemeente, het Lichaam van Christus, supergelovigen zouden bestaan die het al stukken verder hebben geschopt dan de rest is een fictie die gebaseerd is op eigen inspanningen en dus op vlees. Evenmin als Superman en Spiderman voorkomen in de gewone wereld, zo komen er ook geen geloofshelden voor in de Gemeente.

We zijn allemaal stuk voor stuk gelovigen die alleen maar afhankelijk zijn van Gods genade. We hebben allemaal stuk voor stuk onze aanvechtingen, onze twijfels, onze verleidingen en onze zwakheden. Mocht je daar nog aan twijfelen, lees dan die Hebreeën 11 nog maar eens grondig door.

God zoekt geen perfecte mensen om te gebruiken in Zijn genade. Hij zoekt jou in al je zwakheid. Hij vindt jou in al je zwakheid en in al je zwakheid gaat Hij jou gebruiken. Hij gaat Zijn genade in jou openbaren. In jezelf valt er wellicht nog veel op je aan te merken, maar in Christus heeft God jou volmaakt.
Efeze 1:23 Jij bent de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt.
Colosse 1:28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens
[dus ook jou] in Christus volmaakt te doen zijn.
Dat werkt genade ook bij jou!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende