U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eén Jaar Na De Olieramp

Een paar dagen terug herdachten we weer eventjes die verschrikkelijke olieramp, die door foute beslissingen van BP in de Golf van Mexico plaatsvond. Achthonderd miljoen liter ruwe olie is in de zee gestroomd.

Deze hele ellende heeft BP zelf € 6,2 miljard gekost. Daarbij heeft het toerisme en de visserij ook enorme schade opgelopen. Dan denken we nog niet eens aan de enorme schade die de natuur is toegebracht.

Nu zochten journalisten dezelfde stranden die vorig jaar nog zo verschrikkelijk onder de olie zaten weer eens op. Plaatjes van hagelwitte stranden, diepblauwe zeeën en mensen die opnieuw genoten van de natuur. Alsof er nooit een ramp heeft plaats gevonden.

De wetenschap staat voor een raadsel. Het is wetenschappelijk volkomen uitgesloten dat de enorme hoeveelheden ruwe olie geen enkel spoor zouden hebben achtergelaten. Toch……, nergens iets te ontdekken of te zien.

Deze enorme catastrofe begon toen geheel onverwacht een methaan gasbel van enorme omvang voor een gigantische klapper zorgde, waardoor het hele boorplatform explodeerde.

Hier hebben we een helder en duidelijk plaatje van genadeloze godsdienst. Daar denk je de energie voor je leven vandaan te halen. Daar is de brandstof om door te gaan. Ieder wenst de olie van Gods Geest. Een onuitputtelijke bron!

Vanuit de vrome godsdienstige instellingen overstroomt echter de vluchtig, zwaar vergiftigende leer de gelovigen. Het methaangas heeft nu de vorm van voorschriften, leringen, dogma’s en verder fundamentalistische kolder. De vrome godsdienst laat een spoor van verwoesting en vernieling achter.

Wanneer men een beetje van de gigantische religieuze klapper denkt bekomen te zijn, blijkt dat, net als die honderden miljoenen liters ruwe olie, ook hier als een soort extraatje van deze vrome godsdienst, een enorme smerigheid over al de gelovigen heen ligt. Het plakt aan je vast. Je komt er niet vanaf.

Juist daar waar men reiniging, vergeving, herstel verwacht, juist daar bij deze genadeloze godsdienst vindt de ergste verontreiniging plaats. Zij die al hun hele leven binnen de invloedssfeer van godsdienst leven kennen het zuigend, plakkend effect van religie. Het is vrijwel uitgesloten om los te komen uit die smerige greep.

Maar nu, een jaar later, blijken de stranden weer hagelwit te zijn. De zeeën zijn weer even helder blauw als voorheen. Ieder geniet weer ongeremd van de prachtige natuur. Niemand neemt de wetenschapper met zijn bedenkingen nog serieus. ‘Er moeten nou eenmaal altijd zwartgallige figuren zijn’, lijkt de algemene opvatting.

Het is wetenschappelijk volkomen uitgesloten dat de enorme hoeveelheden ruwe olie geen enkel spoor zouden hebben achtergelaten. Toch……, nergens iets te ontdekken of te zien. Kijk, een betere illustratie van genadeloze godsdienst bestaan eenvoudigweg niet.

Men heeft de grootste gospelshow ever! De boodschap is echter dat wij God gehoorzaam moeten zijn, anders kan Hij ons niet zegenen. Men zingt ‘Amazing Grace’ en roept vervolgens de gelovigen op om nu uit dank voor die geweldige genade ons meer in te zetten voor die Heer.

Aan de buitenkant is alles glanzend wit en helder blauw. De olie lijkt geen enkel nadelig spoor te hebben achter gelaten. Ergens onder die prachtige façade doen die honderden miljoenen liters voorschriften, leringen, dogma’s, wetten en regels nog altijd hun verwoestend en vastklevend werk. Maar niemand die dat ziet. Uiterlijk alles spic en span.

Begrijp me goed! Dit is absoluut geen veroordeling van de gelovigen die vastzitten in dit godsdienstig systeem. Het is echter een blootlegging van de aard van godsdienst. Wat is Gods antwoord hierop? Genade en genade alleen!

Gods liefde en genade gaat onvoorwaardelijk, onbegrensd en onontkoombaar uit naar al diegenen die vastzitten in dit godsdienstig systeem. Hij zoekt het verlorene. Hij vindt het verlorene en Hij redt het verlorene. Hij schenkt werkelijke reiniging van die hele vastplakkende leer en dogma’s. Die godsdienstige mens mag echt vrijuit wandelen uit Zijn genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende