U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Welke Jezus?

Met deur tot deur evangelisatie ben ik enorm veel mensen tegengekomen die aangeven dat zij zich van Jezus hebben afgewend. Zij geloven niet meer. Nu kom ik met een idiote vraag volgens veel gelovigen: ‘Zijn die mensen ongelovigen?’

Inmiddels ken ik ze bij bosjes die direct met hun oordeel klaar staan: ‘Natuurlijk zijn dat ongelovigen! Zij hebben zich nota bene van Jezus afgekeerd! Moet je nog een duidelijker aanwijzing hebben?’

Met het veroordelende vingertje priemend naar deze ongelovigen citeren ze daarbij ook nog graag favoriete Bijbelteksten.
Hebreeën 6: 4-6 Het is onmogelijk om hen, die ……. afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen,
Hebreeën 10:26-27 Indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de weerspannigen zal verteren.

(Door de Hebreeën letterlijk als de Hebreeën te zien, die inderdaad een dergelijk tijdelijk oordeel bij de verwoesting van Jeruzalem ondergingen, daardoor vallen dergelijke teksten zeer vanzelfsprekend op zijn plek. Een dergelijk misbruik van deze teksten, zoals ik die hierboven tekende, doet dan ook afbreuk aan deze woorden.)

Ik moet eerlijk bekennen dat ik er een aardige tijd behoorlijk mee gezeten heb als mensen beweerden dat zij zich hadden afgewend van Jezus. Ik was dan ook totaal niet vertrouwd met de streng reformatorische manier van denken die in de Nederlandse Biblebelt, waar Gouda toe behoort, gebruikelijk was.

Naarmate ik me meer en meer ging verdiepen in de argumenten van deze ‘afvalligen’, kwam ik er achter dat ik me met hen net zo hartgrondig zou afwenden van die door mensen bedachte Jezus. Ik denk zelfs dat nou juist veel van die afvalligen iets geproefd hadden van die onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde van God, waardoor zij zich wel moesten afwenden van die uitgevonden Jezus.
2 Corinthe 11:4 Als de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, ……, dan verdragen jullie dat prima.

Galaten 1:7-8 Er zijn sommigen, die jullie in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, aan jullie een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij jullie verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Het is eerder uitzondering dan regel dat tegenwoordig nog gewoon Christus Jezus wordt verkondigd als Degene met Wie wij gestorven zijn, als Degene met Wie wij begraven zijn, als Degene met Wie wij opgewekt zijn, als Degene met Wie wij zijn gezet in de hemelse en als Degene die komt om ons vernederd lichaam te veranderen zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt.

De vrijzinnigheid verliest aan alle kanten haar kerken. Die gebouwen worden bijna overal omgeturnd tot winkelcentra of wooneenheden. Ik zou zeggen: Prijst de Heer!’ Die verkondiging van ongeloof als godsdienst was nou niet bepaald tot verheerlijking van God.

De Biblebelt, waar Gouda dan ook toe behoort, is er ondanks alle orthodoxie ook niet veel beter aan toe. De strenge, oordelende, zelfbedachte God heeft daar de overgrote meerderheid van Zijn schepselen uitverkoren tot een altijddurende foltering. Slechts een heel, heel klein groepje uitverkorenen loopt de kans gered te worden.

Wat die orthodoxe Jezus eist is in het gareel lopen van Zijn volgelingen. Men hoort zich te houden aan de zondagsrust, Zondaren horen niet thuis binnen Zijn gelederen. Strenge eisen over de opvoeding. Lange jurken. Zwarte pakken. Geen omgang met ongelovigen of andersdenkenden, ook als het familie is.

Orthodoxe Jezus eist, eist, eist!
Christus Jezus schenkt, schenkt, schenkt.

Orthodoxe Jezus vraagt liefde en toewijding van zijn volgelingen om dan wellicht een klein groepje daarvan te antwoorden met Zijn liefde.
Christus Jezus heeft ieder onvoorwaardelijk en onbegrensd lief. Hij wijdt Zich volledig aan een ieder van ons toe om ons aan het hart van Vader te drukken.

Orthodoxe Jezus schrijft een bepaalde kledingcode voor.
Christus Jezus plaatst ons in de vrijheid.

Hopelijk zullen er nog veel afvalligen van die orthodoxe Jezus bijkomen. God heeft hen ieder stuk voor stuk onontkoombaar lief. En weet je wat? Al diegenen die nu nog opgesloten zitten in die orthodoxe gevangenis zijn eveneens het voorwerp van Zijn onontkoombare liefde.

Vrome godsdienstige Jona kwam ook met die genade in aanraking:
Jona 4:2 Ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad.
God zal ook zeker in Zijn grote genade met jou tot Zijn doel komen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende