U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ongepast

Genade is: Alles vanuit Christus! Alles in Christus! Alles door Christus! Alles tot Christus!
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

In het vlees zijn of naar het vlees leven, dat past niet bij genade. Vreemd genoeg denkt vrijwel de hele christenheid dat slechte, immorele daden de kenmerkende zaken van het vlees zijn.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
Vandaar dat het gros van de gelovigen die daden bestrijdt. Die slechte uitingen van het vlees passen namelijk niet bij genade! Ongepast.

Wel Gepast?

Dit bestrijden van de werken van het vlees is echter heel bizar omdat men dan vlees met vlees bestrijdt.
Romeinen 8:8 zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Men gelooft dat iets niet van God mag en dus begint men zelf zich daar tegen te verweren. Men begint met eigen werk en soms wordt God daar dan nog bij geroepen in gebed. Het blijft echter zelfwerkzaamheid en dat is vlees. Dat past niet bij genade! Ongepast.

Genade is: Alles vanuit Christus! Alles in Christus! Alles door Christus! Alles tot Christus!
Romeinen 3:24 We zijn om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
Deze hele brief aan Galaten tekent genade tegenover het zelf proberen. Dat zelf proberen is een werk van het vlees. Uiteindelijk mondt dit zelf proberen (werk van het vlees) uit in deze verschrikkelijke uitingen van het vlees. Die uitingen passen niet bij genade! Ongepast.

Wel Gepast?

Het bestrijden van deze werken van het vlees is op zichzelf opnieuw een werk van het vlees. Zelf proberen niet te hoereren. Zelf proberen niet in onreinheid te leven. Zelf proberen niet losbandig te zijn. Zelf proberen geen afgoderij te plegen. Zo’n werk van het vlees, hoe vroom, hoe godsdienstig ook bedoeld, past absoluut niet bij genade! Ongepast.

Genade is: Alles vanuit Christus! Alles in Christus! Alles door Christus! Alles tot Christus!
Romeinen 6:3-4 Wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
Genade betekent dat jij met Christus één gemaakt bent in Zijn dood. Genade betekent dat jij met Christus gekruisigd bent. Genade betekent dat jij met Christus begraven bent in Zijn graf.

Genade betekent dat jij t.o.v. al die zonden volslagen dood bent. De zonde, die eerst de baas was over jou, kan nog zoveel bevelen. Jij bent dood. Reageren op de verleiding van de zonde is een onmogelijkheid als je dood bent. Dat past totaal niet bij genade! Ongepast.

Wel Gepast?

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
Genade betekent dat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, jij nu ook precies eender in nieuwheid van het leven mag wandelen. Jij leeft nog wel, maar dat is niet meer jou ik, maar Christus leeft in jou!

Zou Christus, die nu jouw leven is, in verleiding gebracht worden door hoererij?

Nee! Dat is alleen maar een werking van jouw vlees. Het is een uiting van eigen inspanning. Die verleiding heeft dus alleen maar kracht als jij de Bijbelse waarheid van Christus als jouw leven voor jouw praktijk naar het rijk van de fabelen verwijst. Dat past totaal niet meer bij genade! Ongepast.

Gods genade is altijd weer meer als dat we gedacht hadden. Het is voortdurend rijker en overvloediger. Dit korte bestaan hier op aarde zullen we niet uitgedacht raken over deze overstromende rijkdom van Gods genade. We mogen die rijke God Vader, die in soevereine macht ons hele doen en laten bestuurt, loven en prijzen. Dat past bij genade.
Click hier voor nog een knipoogje over ongepast vlees

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende