U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Alleen God Opent Verblinde Ogen

Verontruste gelovigen mailden me dat het verzoeningswerk van Christus dan wel een feit kan zijn voor iedereen, maar dat een ongelovige toch verloren gaat als hij geen duidelijke keuze voor de Heer maakt.
Handelingen 4:12 Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten gered worden.
´Zonder een beslissing voor Jezus is iemand toch nog verloren!´
, was de ernstige vermaning.

Ik zeg hier van harte ´AMEN´ op. Er is de laatste jaren echter wel iets veranderd in mijn denken. Een aantal jaren terug zou ik de vraag ´Wanneer ben jij gered?´, beantwoord hebben met te verwijzen naar ergens in Juni 1967. Toen heb ik namelijk in een samenkomst op de vraag van de evangelist mijn hand opgestoken en koos ik voor Jezus. (Eerlijk gezegd had ik toen geen flauw idee wat ik daar deed.).

Tegenwoordig verwijs ik naar omstreeks het jaar 33 als het tijdstip van mijn redding. Christus heeft mij gered toen Hij het verzoeningswerk volledig tot stand heeft gebracht. Alles rondom mijn redding is gebaseerd op genade en genade alleen. Dus ook niet een genade plus mijn geloofswerk van handopsteking.
Efeze 2:8 Door genade ben je gered,

Ik was een ongelovige, die stekeblind was.
2 Corinthe 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god van deze aioon met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is.
Wie kan een blinde kwalijk nemen dat hij blind is? Wie roept een blinde nou op om nu eens eindelijk te gaan zien?


Blinde zoekt wc door HOMEBOY1957

Van het volk Israel en zeker de geestelijke leiders lezen we over een geestelijke blindheid.
Jesaja 29:10 Yahweh heeft jullie ogen toegesloten; de zieners heeft Hij verblind.
Jesaja 43:8 Doet het volk uitgaan, dat
blind is, al heeft het ook ogen,.
Jesaja 56:10 De wachters zijn
blind, zij allen hebben geen kennis,
Jesaja 59:10 Wij tasten als
blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering,
Mattheus 15:14 Laat hen
[de geestelijke leiders van het volk] gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

Waarschijnlijk zijn de meeste gelovigen er al zo aan gewend om te lezen over de geestelijke blindheid, dat de letterlijke betekenis hiervan hen toch ontgaat. Als asperger, die dus altijd alles eerst letterlijk opvat, kom ik echter niet om de letterlijke betekenis van blindheid heen.

Het niet begrijpen van de letterlijke boodschap van geestelijke blindheid maakt dat veel gelovigen de bekering als een inspanning onzerzijds zien. Dit niet zien is ergens ook een geestelijke blindheid.

Jesaja 6:10 Sluit de ogen van het volk, opdat het niet zie met zijn ogen, zodat het zich niet bekeert, en Hij het geneest.
Mattheus 13:15
De ogen van het volk heeft Hij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Waar de Heer de blinde ogen geneest, is er dus als logisch gevolg sprake van bekering. Alles is Zijn werk. En jazeker, dat zal ook gebeuren bij dat hele blinde volk.

Romeinen 11:26 Zo zal gans Israel gered worden,
Een klein voorbeeld daarvan zien we al bij de Emmausgangers.
Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Al de heerlijkheden van Christus kunnen nog zo stralen. Als de Heer de ogen niet opent, dan kan de blinde wel horen dat het een prachtige dag is, maar hij of zij kan het niet zien.

Inhoudelijk was de prediking van Paulus erop gericht dat de ogen geopend werden. Dat werkte bekering uit de duisternis tot het licht uit.
Handelingen 26:18 om hun ogen te openen tot bekering (van bovenaf) uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God,
Werden ze toen gered? Nee, de ogen gingen open voor Gods reddingswerk dat al een volkomen feit was. Dat is namelijk in Christus 2000 jaar terug beslist.

Je kan veel gelovigen enthousiast vertellen over de rijkdommen in Christus, maar ze herkennen die heerlijkheid van Gods vrijheid en genade niet. Voor veel van die gelovigen is de veiligheid van regels en wetten, die hen weer in gebondenheid leidt, de enige weg om God te dienen en ons getuigenis van een God van genade en liefde is voor hen dan ook beangstigend.

Bij veel gelovigen zijn helaas de ogen nog gesloten. Ze zijn nog blind. Daar past geen veroordeling. Hoe lang ben ik niet blind geweest als gelovige voor de rijkdommen in Christus? Paulus bad voor hen dat de ogen verlicht mochten worden.
Efeze 1:18 verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen,
Dat mogen we voor elkaar bidden.

Gods rijkdommen van genade zijn al voor een ieder een feit. Wat heerlijk als God ons de ogen daarvoor opent! Hij garandeert dat dit eenmaal voor allen een feit zal zijn. Die garantie is Zijn reddingswerk, dat reeds volbracht is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende