U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Jezus Is Opgestaan!

Mattheus 12: 40 Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Mattheus 16: 21 Vanaf dat moment begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgewekt worden.
Mattheus 17: 9 Jezus gebood hun: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.
Mattheus 17: 22-23 Jezus zei tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen, zij zullen Hem ter dood brengen en op de derde dag zal Hij opgewekt worden.
Mattheus 20: 18-19 De Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen. Zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen, en op de derde dag zal Hij opgewekt worden.
Mattheus 26: 32 Nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.
Mattheus 27: 63 Wij
[Overpriesters & Farizeeën] hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt.

Wij zijn met Hem opgewekt!

Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Colosse 3:1 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.

Click hier voor nog een studie onder dit leven
Click hier voor nog een knipoogje over Pasen

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende