U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wordt Hitler Gered?

Ik denk dat dit voor de meesten toch eigenlijk geen vraag is. Moet je eens kijken wat die man op zijn kerfstok heeft! Dat zou dan zeker zo maar even van tafel geveegd worden? Nee! Hitler maakt geen schijn van kans! Verder geen discussiepunt: Hitler is voor altijd verloren!
Om het iets toegankelijker te maken zal ik de vraag iets anders formuleren:
Wordt (…Hitler…) gered?

Okay, mag ik met het beetje kennis over die overvloeiende rijkdom van Gods genade dat ik bezit een korte overweging opzetten?
1. (…Hitler…) verdient het beslist niet om gered te worden. Mocht er dus ergens een mogelijkheid zijn dat hij toch gered wordt, dan kan het niet anders dan dat het uitsluitend uit genade alleen voortkomt.

2. (…Hitler…) verdient het beslist niet om gered te worden. Zou hij nu toch nog onverhoopt gered worden, dan kan het nergens anders aan te danken zijn dan aan Christus verzoenend werk.
3. Mocht deze (…Hitler…) ook maar enige kans maken gered te worden, dan moet dat wel gebaseerd zijn op Gods rechtvaardiging door het geloof van Christus Jezus.
4. Zou je ook nog ergens de illusie willen koesteren dat die (…Hitler…) toch nog gered zou worden, dan moet daar toch zeker wel bij hem dat door Gods Geest bewerkte geloof in Christus gevonden worden.
5. Zo’n (…Hitler…) met zijn afgrijselijke staat van dienst kan echt alleen maar gered worden als Gods Geest hem een nieuw leven en een nieuw denken schenkt.
6. Mocht het er toch nog van komen dat (…Hitler…) gered zou worden, dan mag je naast de verzoening met God op zijn minst toch ook een verzoening met zijn slachtoffers verwachten.
7. Alles overziende is het menselijkerwijs volslagen uitgesloten en onmogelijk dat deze (…Hitler…) ooit gered zou worden.

Nu zal ik even uitleggen wat ik met die veranderde formulering bedoelde. Ik sprak niet meer over Hitler, maar ik had het over (…Hitler…). Hier had je namelijk de mogelijkheid om je eigen naam in te vullen.
1. Is het niet grandioos dat jij uitsluitend vanuit Gods genade alleen gered bent?
Efeze 2:8 Door genade ben jij gered,
2. We mogen onze Heer loven en danken omdat we onze redding uitsluitend te danken hebben aan Christus verzoenend werk!
Romeinen 5:11 Onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
3. Grandioos dat onze rechtvaardiging alleen gebaseerd is op het geloof van Christus Jezus!
Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus,
4. Verrukkelijk dat Gods Geest in ons dat geloof in Christus bewerkt heeft!
Efeze 2:8 Door genade ben jij gered, door het geloof, en dat is niet uit uzelf: het is een gave van God;

5. Wat geweldig dat Gods Geest ons een nieuw leven en een nieuw denken heeft geschonken!
2 Corinthe 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
6. Jazeker, God heeft zelfs vijanden verzoend.
Efeze 2:14 Hij [Christus] is onze vrede, die de twee [Jood & Heiden] één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,
7. Alles overziende is het menselijkerwijs volslagen uitgesloten en onmogelijk dat jij ooit gered zou worden. Toch heeft God zelf dat alles volkomen tot stand gebracht, Hallelujah!

Wordt Hitler gered?
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
Dat lijkt me toch wel. De irritatie die mensen bij deze overweging hebben is dat ze het idee hebben dat God dan maar zou doen alsof het niet zo erg was wat Hitler gedaan heeft. En ze hebben wat dat betreft ook nog volkomen gelijk. Het was afgrijselijk!

Tegenwoordig hebben we heel veel van dergelijke afgrijselijke types rondlopen in de wereldpolitiek. De één is nog erger dan de ander. Maar geen één van hen, inclusief Hitler, was de ergste.
1 Timotheus 1:15 Christus Jezus is in de wereld gekomen is om zondaren te redden, onder wie ik [Paulus] de voornaamste ben.

Als het grootste schip de haven is binnen gegaan, dan kunnen de kleinere schepen geheid ook allemaal naar binnen. Gods genade zoekt het verlorene. De verloren Hitler zowel als de verloren jou. Zijn overvloeiende rijkdom van genade redt de verloren zondaar. Het verzoenend werk van Christus is Gods middel voor die verloren zondaar. Het is het geloof van Christus Jezus dat deze verloren zondaar rechtvaardigt. Het is Gods Geest die het geloof in deze verloren zondaar legt. Die Geest bewerkt in die verloren zondaar een totaal nieuw leven en een nieuw denken. Het is Christus zelf die de verzoening tussen vijanden is.

Wat een heerlijk blijk van genade dat de allergrootste zondaar al gered is. God blijft dus zoeken totdat Hij al die kleinere zondaren ook gevonden heeft. Nee, dat wordt geen exclusieve party. Het is een ‘All Inclusive’ groots hemels feest met Saulus, en dus ook met Hitler, en dus ook met jou. Geniet van die genade!
Click hier voor nog zo'n knipoogje met dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende