U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Machtelt & Ik Hebben Samen 200 % Zicht

Dat is nou niet echt wereldnieuws, hè? 200 % zicht met z’n tweetjes. Nou niet echt iets fenomenaals! Ja, ja, wacht nou eens eventjes!!!

Machtelt is laatst bij de optometrist geweest. Zo’n persoon houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Eén van de taken van zo’n persoon is de oogmeting. Toen bleek dat Machtelt voor het veraf zien 125 % zicht heeft. Kijk, dat is nou wat je noemt: Opmerkelijk!

Voor de grote afstand heeft Machtelt 125 % zicht. Dat wil niet zeggen dat zij 25 % meer ziet dan wat er werkelijk is. Het wil alleen zeggen dat zij een wijdere blik heeft dan gebruikelijk en dat zij de dingen die vanwege de grote afstand voor de meeste mensen alleen maar vaag te onderscheiden zijn, zij dat nog steeds helder ziet.

Ik vroeg me altijd al af hoe zij zo ragfijn en helder genade weet te onderscheiden, waar ik nog vaak aan regels en wetjes hang. Zij heeft 125 % zicht. Veel praktische verwerkelijking van genade in het dagelijks leven kwam bij haar al veel eerder binnen dan bij mij.

Toen ik op jonge leeftijd het verlangen had om autorijles te nemen, hebben ze mijn zicht ook gemeten. De nummerborden van de auto aan de overkant van de straat kon ik niet zomaar lezen. Rijles was daarom uitgesloten. Je zou kunnen zeggen: Ik heb 75 % zicht.

In het geestelijk leven heeft mijn zicht wel veel weg van iemand die net ontdekt heeft dat genade niet uitsluitend iets is voor onze redding, maar ook voor onze dagelijkse praktijk. We weten wel dat we in alles voor de volle 100 % op Gods genade kunnen vertrouwen, maar vaak vallen we toch terug op regeltjes en wetjes, simpel omdat we dat zo vertrouwd zijn. We hebben maar 75 % zicht.

Ik weet dat toen ik in de 90er jaren weer opnieuw zicht begon te krijgen op de genade voor elke dag, dat ik toen in mijn verkondiging nogal eens een samenraapsel was van tegenstellingen. Het gebeurde nogal eens dat ik later dacht: ‘Hier klopt helemaal niks van! Zo zie ik dat tegenwoordig helemaal niet meer! Hoe kwam ik hier nou ineens weer bij?’ (Nogal sneu als iemand het niet met zijn eigen prediking eens is).

Ik had nog geen 100 % zicht. Het was nog maar 75 %. Okay, het was geen 0 % meer. Het was niet meer genade om gered te worden en als we dan gered zijn proberen om de Heer uit dankbaarheid te dienen. Dat is 0,00 % zicht op genade. Het mooiste is echter als we ook op die verre afstand een perfect onderscheidingsvermogen hebben. Wat je noemt een 125 % zicht. Dan is er scherpte in je zicht op genade.

Het heerlijke met genade is dat er groei is in het onderscheiden van de genade. In het gewone verkeer had ik dus al op jonge leeftijd 75 % zicht. Dat is nu op mijn 62e niet opeens beter. Daar zit geen groei. Bij het onderscheiden van genade zit dat er wel.

Markus 8: 22-25 In Betsaïda brachten zij een blinde tot Hem en smeekten Hem deze aan te raken. Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem. Zie je iets? Hij zag op en zei: Ik zie de mensen als bomen wandelen. Daarna legde Hij weer de handen op zijn ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp.
Als we dit werkelijk gebeurde wonder geestelijk overzetten, dan zien we de Heer met Zijn genade aan de slag. Eerst is daar die 75 % zicht op Gods geweldige genade, maar we onderscheiden het nog niet bepaald geweldig. We zien mensen als bomen wandelen. Maar de Heer stopt daar niet.

Bij jou stopt het werk van Gods genade aan jou ook niet. De Heer gaat door tot een 100, ja 125 % zicht, waarbij je voortaan alles scherp onderscheidt.

In die categorie van 75 % zitten veel Woordverkondigers. Ze hebben zicht op de genade en op hun identiteit in Christus. Maar vaak zien ze de mensen nog als bomen wandelen. Dan komt er ineens een wettische prediking tussendoor. Ineens lijkt het weer alsof de verantwoordelijkheid nog volledig in mensenhanden ligt. In het wonder zien we dat de Heer doorgaat. Hij gaat ook door met Zijn werk aan het zicht van deze predikers.

We kunnen soms razend enthousiast zijn met maar 75 % zicht. Dat was Apollos ook. Priscilla en Aquila stonden toen niet aan de kant hun commentaar, of nog erger: ‘veroordeling’, te leveren. Zij lieten genade werken.
Handelingen 18: 24-26 Een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg van de Heer en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.

Helaas hebben weinigen 100 % zicht op de genade, laat staan 125 %. Maar we kunnen het rustig aan de Heer overlaten. Op Zijn tijd geeft de Heer allen perfect zicht. Genade lasert ieders geestelijk oog zodat iedereen voortaan alles scherp zal onderscheiden.
Romeinen 15:21 Zij, aan wie niets van Hem is verkondigd, zullen Hem zien.
1 Corinthe13:12 Straks
zien wij van aangezicht tot aangezicht.
2 Corinthe 5:17
Zie, het nieuwe is gekomen.
2 Corinthe 6:2
Zie, nu is het de tijd van het welbehagen zie, nu is het de dag van het heil.
Efeze 1:18 v
erlichte ogen van jullie hart, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende