U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Twee Hoofdrolspelers

Neem jij de zonde van alle mensen serieus? Ik ken in elk geval twee hoofdrolspelers die dit wel degelijk doen. Dat zijn:
a/ Adam
b/ Christus Jezus

God had de zonde van alle mensen kunnen negeren. Dan had Hij uitsluitend die mensen tot Zich genomen die goed geleefd hadden, of die de juiste beslissing in het leven genomen hadden. Het probleem is echter dat de mens daar totaal niet toe in staat was.

God nam de zonde van alle mensen serieus door alle mensen te verzoenen. Nu kan Hij alle mensen tot Zich nemen zonder dat die mens goed dient te leven of dat die mens de juiste beslissing nam. Daar was de mens namelijk toch niet toe in staat.

Adam nam de zonde van alle mensen serieus door ons met zijn allen in de dood te storten. Ook Christus Jezus nam de zonde van alle mensen serieus door diezelfde dood te overwinnen. Hij is de opstanding en het leven! In Hem worden wij allen levend gemaakt.

1 Corinthe 15: 21-22 Waar de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Inderdaad, de mens kon wel kiezen. Dat deed de mens toch voor die boom van de kennis van goed en kwaad? Die keuze pakte echter voor alle mensen ontzaglijk naar uit. We weten dit als mens zo goed dat we zelfs al de dood bij het leven hebben ingeburgerd.

Volgens velen is de dood een onderdeel van het leven geworden. Wat een gotspe! Leven sluit dood uit en dood sluit leven uit. Alle mensen gaan dood dankzij Adams keuze. Dat gebeurt in ons aards bestaan, dat geen leven mag heten.

De laatste mens koos ook om een weg te gaan tot in de dood, de dood van het kruis. Hij koos echter om de dood te overwinnen. Hij koos ervoor om ons allen in dat opstandingsleven te doen delen. Hij nam de zonde van alle mensen zo serieus dat Hij een verzoening werd voor al die mensen.

Eén hoofdrolspeler bracht de dood voor alle mensen.
Eén hoofdrolspeler bracht het leven voor alle mensen.
Voor beide resultaten voelen wij ons tamelijk hulpeloos, nietwaar?
Prima, dat is de bedoeling ook!
Het is alles genade en genade alleen!

Johannes 6:33 Dit is het brood van God [Christus], dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Johannes 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Romeinen 5:18 Zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.


Hieronder wil ik nog naar drie grondige studies met Bijbelbewijzen over dit heerlijke werk van God verwijzen:
De Redder Van De Wereld 1
De Redder Van De Wereld 2
De Redder Van De Wereld 3

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende