U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Selectief of Inclusief

Selectieve meneer Janssen
Hij had me zondagochtend toch een fijne dienst gehad! Dominee had gesproken over de liefde van god. Hij had ook nog een opdracht meegekregen: Hij moet zijn naaste liefhebben als zichzelf! Na de dienst had hij gelijk koffie ingeschonken voor die lieve zuster Smit en de organist. Dat werd enorm gewaardeerd.

Exclusieve god
Een selectieve groep mag zich verblijden in de specifieke keuze van deze god. Hij had namelijk in zijn genade zijn hele liefde toegespitst op dit uitverkoren gezelschap.

Selectieve meneer Janssen
Helaas, je kan niet altijd in die heerlijke sfeer van de kerk verblijven. Het werd dus tijd voor meneer Janssen om huiswaarts te keren. Natuurlijk nam meneer Janssen nog een uittreksel uit de preek bij de uitgang mee. Met enorm veel zin zijn naaste lief te hebben als zichzelf arriveerde hij bij zijn huisdeur.

Helaas had meneer Janssen een Marokkaans gezin als buren. Die jeugd stond voor zijn huis wat met elkaar te praten. ‘O’, dacht meneer Janssen,’van mij mogen ze best waar dan ook een gezinsleven vormen. Natuurlijk mogen ze trouwen en ergens gaan wonen, maar waarom moet dat nou juist perse in mijn straat?’

Exclusieve god
O ja, het reddingswerk van Christus wordt iedereen aangeboden. Helaas is het echter nou eenmaal een feit dat maar een klein handjevol mensen kunnen rekenen op gods genade.

Selectieve meneer Janssen
‘Waarom moet die tsunami van wezensvreemde culturen zich nou ook juist pal naast mijn voordeur zo dominant profileren?’, jammert meneer Janssen innerlijk tot zijn god. ‘Had zuster Smit hier gewoond, dan had ik mijn liefde voor de naaste spontaan kunnen betonen!

Exclusieve god
De verlossing van de zonde door het zoenoffer was slechts een onverdiende genade, zoals die geschonken wordt aan enkele uitverkorenen. Helaas, de rest van de mensheid gaat nou eenmaal reddeloos verloren, voor altijd!

Selectieve meneer Janssen
Meneer Janssen is zijn veilige woning binnen gegaan. Hoofdschuddend kijkt hij nog eens naar buiten: ‘Die mensen voegen niks toe. Je hebt er alleen maar ellende van! Hoeveel van die jochies hier voor mijn huis zullen wel al in de criminaliteit zitten? Dat komt allemaal omdat ze niks hebben met onze christelijk, joods cultuurgoed. Anders zouden ze wel, net als ik, liefde voor hun naaste kennen!’

Exclusieve god
De genadebesluiten voor de redding van enkelen, zijn door god reeds aan het begin der tijden voor alle eeuwigheid vastgelegd, en daar valt voor een mens niets meer aan af te dingen. Die anderen vallen er nou eenmaal buiten.

Selectieve meneer Janssen
De buren van meneer Janssen krijgen familiebezoek. Dat huis stroomt vol. Via zijn spionnetje (verdekt opgesteld spiegeltje) volgt meneer Janssen alle beweging totdat iedereen goed en wel binnen is. ‘O’, verzucht meneer Janssen, ‘Alles is al voller dan vol en dat blijft maar doorstromen! Wij lijden in dit land echt aan een gelijkheidssyndroom! Maar het is nergens voor nodig om ongelijke gevallen gelijk te behandelen!’

Exclusieve god
Sommige mensen zijn nu eenmaal uitverkoren om deel te krijgen aan de genade van god door het zoenoffer van Jezus. Daar heeft echt niemand invloed op. Is die groep vol, dan is die groep vol!!!! Niet iedereen is nu eenmaal gelijk voor god.

Ik heb zo’n vermoeden dat je de lijnen wel parallel ziet lopen. De menselijke leer dat alleen een bepaalde groep door God uitverkoren zou zijn om gered te worden en de menselijke houding van discriminatie. Gelukkig, God is absoluut niet zo!!! God heeft de wereld lief! Zijn liefde is in daden omgezet en die liefde deed pijn. Die liefde gaat door tot in de eeuwigheid.
1 Corinthe 13:8 De liefde vergaat nimmermeer;

Gods liefde overwint alle dingen.
1 Timotheus 4:10 De levende God, die de Redder is van alle mensen,
Titus 2:11 De genade van God is verschenen, alle mensen reddend,

O ja, die nepgod van meneer Janssen kan dan misschien wel de opdracht geven om de naaste lief te hebben. De God, die liefde is, eist niks maar bewerkt Zijn liefde gewoon in ons.
2 Corinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,
Wat een grandioze God!!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende