U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Liefde Doet Pijn

Voor de Nederlandse vertaling click hier
De groep Nazareth denkt de uiteindelijke waarheid ontdekt te hebben: ‘Liefde is alleen maar een leugen, die tot stand is gebracht om je ongelukkig te maken’. Ze konden er niet verder naast zitten. Maar één ding klopt zondermeer: ‘Liefde doet pijn!’

Kan je liefde, zoals de groep Nazareth hier deed, nu zomaar afschrijven omdat het pijn doet? Beslist niet! God zelf is liefde in wezen!! Hijzelf is de bron van alle liefde. Wat is dan de allereerste benaming van de Messias als Hij als Beelddrager van God voorzegd wordt?
Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, De Man van smarten.

Wat was de concrete oorzaak voor deze titel?
Jesaja 53:4 Hij heeft onze smarten gedragen;
Hij zag de ellende waar wij in verkeerden en velen nog in verkeren. Het is die drijvende kracht van Zijn liefde dat niet anders kon en ook kan dan zich helemaal één te maken met die ellende van ons. Liefde doet pijn!

Gods liefde brengt ons in de hoogste staat van geluk. Hij heeft ons namelijk één gemaakt met deze opgestane en verheerlijkte Christus Jezus. We delen de hoogste positie met Christus aan het hart van Vader. Welk groter geluk kan je je indenken? Die eenheid, die versmoltenheid met Christus levert echter hier op aarde ook op dat we één zijn in Zijn liefde voor het verlorene.
2 Corinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,
Die liefde doet pijn!

Hoe kijk jij naar je kinderen? Natuurlijk hebben zij een eigen weg te gaan. Natuurlijk is dat hun verantwoordelijkheid, maar jij houdt van ze! Jouw liefde voor hen wil hen bewaren voor wegen die niet goed voor hen zijn. Maar zij zijn volwassen. Ze staan op zichzelf, maar gaan een weg zonder God. Dat doet pijn! Waarom? Omdat je van ze houdt!!! Jouw liefde drijft je ertoe om die geweldige rijkdom in Christus, die jij kent, ook met je kind te delen. Maar je kind ziet het niet en kan daar niet mee overweg.
Liefde doet pijn!

Romeinen 9: 3 Zelf zou ik [Paulus] wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees [Het Joodse Volk];
Paulus kende die liefde van God aan den lijve! Die liefde van Christus was in Zijn hart uitgestort.
Romeinen 5: 5 De liefde van God is in ons hart uitgestort.
Efeze 3:19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,

Paulus kijkt hier met de ogen van de liefde van God naar zijn verwanten naar het vlees. In het licht van die liefde zou zijn eigen verbanning van Christus geen grotere bedreiging voor zijn geluk zijn dan de verbanning van zijn verwanten. Paulus leed hier ondraaglijk verdriet voor zijn volk. Liefde doet pijn!

Maar wiens liefde is dit? Dat is die liefde van Christus die eenmaal door God zelf in ons hart gestort is. God bewerkte deze liefde bij Paulus. God bewerkt deze liefde in jouw hart als je slapeloze nachten over je geliefden hebt, als je pijn en verdriet over je kinderen hebt. Het is jouw liefde voor je kind, maar de auteur van die liefde is God zelf. O ja, die liefde doet pijn!

Wat denk je? Doet het God pijn? Heeft God verdriet? Drijft Gods liefde Hem tot actie voor jouw kind, voor jouw geliefde? Weet je dan niet meer Wie de Beelddrager van God is?
Jesaja 53:3 De Man van smarten.
De liefde doet Hem pijn!

Weet je nog wat de kern van het trouwboekje van Yahweh met Zijn volk Israel was:
Markus 12:33 Jullie zullen Hem [de Heer] lief hebben uit heel het hart en uit heel het verstand en uit heel de kracht, en je naaste als zichzelf,

De belofte was dat in dat huwelijksverbond ook de liefde voor de naast inbegrepen zou zijn. Dat zou Yahweh namelijk in heel hun hart, heel hun verstand en heel hun kracht leggen. Het is Zijn liefde die pijn doet als we ’s nachts de slaap niet kunnen vatten vanwege het afdwalen van geliefden.
Zijn liefde doet pijn!

Bij sommige predikers krijg je het gevoel dat onze liefde die van God overtreft. God zou een folterende hel afleveren die nooit zal eindigen. Als wij dan toch nog tot dat uitverkoren groepje zouden behoren zou dat pijn in de hemel voor alle eeuwigheid betekenen. Zo harteloos zou die nepgod van die predikers zijn.

Nee! Het is Zijn liefde in ons hart dat uitgaat naar dat verlorene.
De Man van smarten heeft pijn over jouw zoon, over jouw vriend, over jouw dochter, over jouw vrouw, maar ook over al die moslims die tot nu toe om de tuin zijn geleid, ook over al die Joden die tot het uitverkoren volk behoren, maar nu nog verblind zijn, ook over al die oorlogsmisdadigers die vergeefs hun lusten bevredigen in macht, ook over al die pedofielen en seksvergrijpers, die vergeefs hun lichamelijke lusten trachten te bevredigen, en natuurlijk ook over al die vrome, keurig godsdienstige mensen die niemand een strobreed in de weg leggen, maar geen flauw idee hebben van genade.
Liefde doet pijn.

1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;
Die Man van smarten zal met Zijn liefde al deze verlorenen overweldigen, zoals Hij bij Paulus vroegtijdig gedaan heeft.

1 Corinthe 15:8 Hij [Christus] is aan mij [Paulus] verschenen, als aan een ontijdig [te vroeg] geborene.
Liefde Overwint Alle Dingen – 1 Corinthe 13

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende