U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zo Lief Heeft God!

Johannes 3: 16 Zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Zo lief heeft God de gemeente, het lichaam van Christus.
Zo lief heeft God Zijn volk Israel.
Zo lief heeft God de volkeren.
Ja zelfs, zo lief heeft God Zijn vijanden.
God is namelijk liefde. Dat is wat Hij is! Liefde!

Leerstellig hebben we hier waarschijnlijk nog niet echt een probleem mee. Leerstellig weten we zelfs die vijanden nog te herleiden tot een exclusief groepje uitverkorenen, waar wij ook toe behoren. Uiteindelijk, wij waren ook vijanden.

God, die liefde is en daarom dus uiteindelijk bij een ieder berouw en bekering zal bewerken. God, die in Zijn liefde niet exclusief voor ons is, maar die iedereen in die liefde betrekt. Hier komt protest. Daar wordt bezwaar op aangetekend. Dat geeft irritatie. Daar wordt de godsdienstige mens boos over.

God is liefde. Dat is Zijn wezen. God zal Nero Zijn liefde bewijzen. Gods liefde zal Napoleon Bonaparte overweldigen. God werkt met Zijn liefde aan Saddam Hoessein.

Osama Bin Laden is het voorwerp van Gods liefde. God werkt met Zijn liefde aan Moebarak. Kadhafi is bemind door God. Wat denk je van Hitler of de Belg Dutroux? God is liefde. Dat is Zijn wezen, onbegrensd en onvoorwaardelijk!
Telkens opnieuw ontstaat er vijandschap van de kant van de godsdienst op de boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.

In de tijd van Paulus had de godsdienstige Joodse elite er moeite mee dat de volgelingen van Jezus het evangelie verkondigden. Maar ze zagen toch nog één pluspunt: In elk geval bleef de liefde van God gedurende de tijd van Handelingen gewoon beperkt tot het volk Israel. Men ging naar de synagogen. Men predikte aan Joden. Daar hoorde de liefde van God ook thuis. Uiteindelijk waren zij het door God beminde volk. Gods liefde was exclusief binnen hun opvattingen.

Maar telkens opnieuw ontstaat er vijandschap van de kant van de godsdienstige elite op de boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.

Paulus kreeg echt van onder uit de zak toen hij aangaf dat Gods liefde wijder en verder zou gaan.
Handelingen 22: 21-22 Hij [God] zei tegen me: Ga heen, want Ik zal jou uitzenden, ver weg, naar de heidenen. Zij hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem en riepen: Weg van de aarde met zo iemand: want hij behoort niet te blijven leven!

God, die in Zijn liefde niet exclusief voor ons is, maar die iedereen in Zijn liefde betrekt! Daar komt protest op. Daar wordt bezwaar op aangetekend. Dat geeft irritatie. Daar wordt de godsdienstige mens boos over. Vijandschap van de kant van de godsdienstige elite op de boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.

In het Oude Testament heb je een heel duidelijk plaatje hiervan in wat je wel de biografie van de profeet Jona kan noemen. Het hele feit dat Hij een boodschap van God naar Ninevé moest brengen zag hij al helemaal niet zitten. We zullen zien dat dit nou juist kwam omdat hij het wezen van God kende, maar dat paste helemaal niet in zijn beperkte, exclusieve opvatting over de liefde van God.

Met het brengen van de boodschap overweldigde God met Zijn liefde dit volk en zij kwamen tot berouw en bekering. Kijk dan eens naar het afgrijzen, waarmee Job spreekt over deze liefde van God.
Jona 4: 1-3 Dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. En hij bad tot Yahweh en zei: Ach, Yahweh heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was?

Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. Nu dan, Yahweh, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven.

Een gigantische depressie met zelfmoordneigingen overviel Jona. Waarom? ‘Het kan toch zeker niet de bedoeling zijn dat Gods liefde zo onbeperkt over deze perverse, spottende heidenen zou stralen?’ Hij wist: ‘God is liefde. Dat is Zijn wezen! Dat zal het dus ook zijn als ik Gods boodschap bij deze mensen breng.’ Zijn theologie beperkte Gods liefde tot de uitverkoren groep: Het volk van God.

Gods liefde is niet exclusief! Het is niet voor een uitverkoren groepje. Er is alleen maar een uitverkoren groepje die deze onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde voor en aan iedereen mag doorgeven. Iedereen is inbegrepen in Gods liefde. Al teken je protest aan, God houdt van je! Al heb je bezwaren, God houdt van je! Al ben je geïrriteerd, God houdt van je! Al ben je godsdienstig, een smerige oorlogsmisdadiger, een pedofiel of een keurig christen, God houdt van je!
Zo lief heeft God iedereen!
God is namelijk liefde. Dat is wat Hij is! Liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende