U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Is Liefde

De vraag is niet: Wie is God voor jou? Wat betekent God voor jou? Wat heeft God aan jou gedaan? Daar kan iedereen telkens iets anders over vertellen en dat kan ook telkens volkomen waar zijn, ook al zijn het nog zulke verschillende zaken.

De vraag is: Wie is God wezenlijk? Wat is het onveranderlijke wezen van God? Wat betekent Hij daardoor voor iedereen? Het gaat hierbij dan dus niet over een kenmerk hoe Hij handelt. Het gaat om wie Hij is in wezen en van waaruit al Zijn handelen naar iedereen toe voortkomt.

Numeri 23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
Dat liegen of berouw hebben is een kenmerk, een uiting. Het wezen is dat God geen mens is. Van daaruit komt voort dat God niet liegt of berouw heeft.

Het zal niemand ontgaan zijn dat ikzelf (Hein de Haan) wel mens ben. Het kan zijn dat ik ten opzichte van sommige mensen anders handel dan ten opzichte van anderen. Ik ben en blijf ten opzichte van iedereen mens.

1. Ik ben mens t.o.v. mijzelf.
Ik kan mezelf natuurlijk van alles en nog wat wijsmaken, maar ik zal altijd rekening blijven houden met het nuchtere feit dat ik mens ben. Mocht ik dat feit uit het oog verliezen dan kan ik behoorlijk bedrogen uit komen. Natuurlijk kan ik hoog van de toren blazen, maar wordt het te hoog dan kan ik diep vallen. Ik ben mens! Ik kan ook te minderwaardig van mezelf denken. Dat is een onderschatting, want ik ben mens!

1 Johannes 4:8 God is liefde.
1 Johannes 4:16 God is liefde,
Ik hoop dat het ook niemand ontgaan is dat God liefde is. Die liefde zal Hij wellicht verschillend uiten t.o.v. de hele mensenwereld. Dat verandert echter totaal niets aan het feit dat God liefde is t.o.v. ieder mens.

1. God is liefde t.o.v. Zijn Lichaam, het Lichaam van Christus.
Efeze 5:25 Christus heeft Zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven,
God overlaadt ons, Zijn Lichaam, met de rijkdommen van genade door ons samen met Christus levend te maken. Daarin bewijst Hij ons Zijn liefde.
Efeze 2:4-5 God, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ….. ons levend gemaakt met Christus.

2. Ik ben mens t.o.v. mijn vrouw.
Een heel speciale band heb ik met Machtelt. Daar komt geen enkel ander tussen. Mijn liefde voor Machtelt overtreft elke andere liefde, die ik voor mensen heb. Eén ding blijft gelijk. Ik ben mens t.o.v. haar evenals dat ik dat ben voor willekeurig elk ander persoon. Dat is namelijk mijn wezen.

2. God is liefde t.o.v. Zijn vrouw, geheel Israel.
Deuteronomium 7:13 Hij zal je liefhebben, zegenen en talrijk maken;
Hooglied 2:4 Zijn banier over mij was de liefde.
Jeremia 31:3 Ja, Ik heb jou liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik je getrokken in goedertierenheid.

Natuurlijk is God dolenthousiast over Zijn vrouw, ook al leeft ze nu nog grotendeels in ongeloof. Haar lot ligt echter gegarandeerd vast in Zijn liefde. Dat is namelijk het wezen van God!

3. Ik ben zelfs mens t.o.v. totale onbekenden, ja zelfs vijanden.
Er zijn wel veel mensen die ik niet ken, maar voor zover ik weet heb ik geen vijanden. Maar hoe het ook mag verkeren, ik ben en blijf mens voor hen. Daar kan ik zelfs niks aan veranderen. Dat is namelijk mijn wezen.

3. God is liefde zelfs t.o.v. vijanden.
Deuteronomium 33:3 Ja, Hij heeft de volken lief;
Romeinen 5:10 Wij waren vijanden, maar zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon,
Romeinen 11:28 Zij
[de Joden] zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.
Voor God is niemand een onbekende. Er zijn echter vijanden van God in overvloed. Besef goed dat wij vijanden waren!!!! God heeft ingegrepen met Zijn liefde! God grijpt in bij Zijn Joodse volk met Zijn liefde! God grijpt ook in bij die woelende volkeren met Zijn liefde! Liefde is namelijk Zijn wezen!

Zullen er zijn die ontkomen aan Zijn liefde? Nee, want dan was God niet liefde! Hier komt een citaat van William Barclay:
‘Het enige overwinningsgenot van liefde is de dag dat liefde beantwoord wordt. De enige uiteindelijke liefdesoverwinning is dan ook een wereld door God bemind en smoorverliefd op die God.’

Yahweh belooft aan Mozes aan hem te verschijnen en Zijn naam dan uit te roepen. Wat weerklinkt daar dan?
Exodus 33: 19 Hij [Yahweh] nu zei: Ik zal Mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam van Yahweh voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.
Mozes had zich wellicht voorbereid op het horen van de naam Yahweh. Daar donderde ineens, weerkaatst door de inham van de berg: ‘Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.’

Genade en liefde is het wezen van Yahweh. Genade en liefde onvoorwaardelijk en onbeperkt, anders zou het niet Zijn wezen zijn! Wat een genot! Wat een heerlijke rust! Genade en liefde, niet als toevallige eigenschappen. Nee! Het Wezen Van God!
Voor nog een knipoogje over deze liefde click hier

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende