U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Pappa, Hier Ben Ik

Pappa, hier ben ik,

Ik ben Uw kind.
Johannes 1: 12 U heeft mij macht gegeven om een kind van God te zijn,
Uw liefde is zo helemaal te gek intens! Niets kan haar doen afkoelen.
Hooglied 8: 7 Veel wateren kunnen Uw liefde niet blussen. Rivieren spoelen haar niet weg.
U hebt zulke onwijs gave plannen met mij!
Jeremia 29: 11 Ik weet, welke gedachten Ik over jou koester, luidt het woord van Yahweh, gedachten van vrede en niet van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te geven.

U houdt van mij! Simpel gewoon omdat U liefde bent. U heeft mij daarom ook uitgekozen. Niet om iets wat ik deed of juist niet gedaan heb.
Efeze 1: 4 God heeft mij in Hem [Christus] uitverkoren voor de grondlegging van de wereld,
Uw goedheid en genade weten mij toch elke dag opnieuw maar weer helemaal te verrassen.
Psalm 23: 6 Heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;

Elke hemelse zegen in Christus mag ik nu al de mijne noemen.
Efeze 1: 3 De God en Vader van mijn Here Jezus Christus, die mij met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Door Uw Zoon heb ik nu de toegang gekregen tot een leven dat overstroomt van genade.
Romeinen 5: 2 Door mijn Here Jezus Christus heb ik nu de toegang verkregen in het geloof tot deze genade, waarin ik sta,

Lieve Pappa,
het is door Uw genade dat ik nu precies die persoon ben die U zo graag wilt hebben.
1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest,

Alles gebeurt nu precies zoals U het werkt.
Filippi 4: 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
U deelt echt royaal alles uit wat ik maar nodig mocht hebben.
Psalm 84: 11 Yahweh geeft genade en eer; het goede onthoudt Hij niet.

Mijn dagen worden steeds beter. Het kan niet op!
Spreuken 4: 18 Mijn pad is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.

Uw genade is er altijd voor me. Dat zal echt nooit ophouden!
Klaagliederen 3: 22 Gods barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!
Ja Pappa, Ik kan blijmoedig en vrijmoedig dat blijde bericht van U doorgeven.
Hebreeën 10: 23 Deze belijdenis houd ik onwankelbaar vast, want U, die het belooft, U bent trouw.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende