U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Schijn van Godsvrucht

Paulus sprak 2000 jaar terug al over onze tijd.
2 Timotheus 3: 1-5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen … zijn, ……. die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;

Een hele reeks kenmerken noemt Paulus op. Het loopt allemaal uit op dit kernpunt: Een schijn van godsvrucht. Dat is als het ware het middelpunt van elk verder gedrag. De mensen zouden nog best vroom en godsdienstig overkomen, maar de authentieke kracht ontbreekt.

Wat is het geheim van de authentieke godsvrucht?
1 Timotheus 3:16 Buiten twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.
Dat geheim is niet iets. Dat geheim is een Persoon! Het is de Boom des Levens: Christus Jezus zelf.

Nu terug naar vandaag, terug naar die personen die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochenen. Het lijkt alsof ze Christus omarmen, maar als het om de praktijk van het dagelijks leven gaat dan ontkennen ze de kracht van Zijn genadevolle werking. Het zijn trouwe kerkgangers. Ze lezen hun Bijbel. Ze geven hun geld. Voor iedereen is hun godsvrucht overduidelijk.

Voor de gewone dagelijkse beslissingen en wandel is echter de overvloeiende genade die het leven van Christus in hen openbaart onvoldoende. Ze verloochenen de kracht daarvan. In plaats van de inwonende Christus, die Zijn leven in hen uitwerkt, komt het geloofsleven voor hen aan op keuzes die ze zelf maken.

Hun gedrag, wat ze wel of niet doen, dat bepaalt hun leven voor de Heer: Waar kunnen zij als christen wel en waar kunnen zij niet naar toe? Is het wel goed om dit te doen, of is het toch fout? Kan ik wel of niet met die of die groep optrekken? De lijst van keuzes die je denkt te moeten nemen als je de kracht van de inwonende Christus verloochent is oneindig.

Vraag deze gelovigen wat het betekent om een goede gelovige te zijn en je zult nooit het antwoord tegenkomen dat Christus daar wel voor zorgt, dat dit Zijn pakkie an is. Het draait telkens om henzelf en hun daden. Natuurlijk zullen zij dit glashard ontkennen als je hen hiermee confronteert. Maar vervolgens draaien zij zich weer om en is hun aandacht direct weer gefocust op normen en waarden, die zij proberen na te komen.

Is het je nooit opgevallen dat de eerste verleiding in de mensengeschiedenis niet een verleiding tot iets negatiefs was? Eva werd verleidt om iets goeds te doen. Adam en Eva leefden in gemeenschap met God. Beter dan dat kan je het niet krijgen. Toen kwam de slang die haar vertelde dat ze als God zou worden als ze alleen maar van die vrucht at.

Eva nam niet van die boom omdat ze God wilde afwijzen! Integendeel, ze nam van die boom omdat het haar goed leek om dat onderscheid tussen goed en kwaad te bezitten. Zo had ze een veel duidelijker gedragssysteem voor goed en kwaad, waarbij ze haar eigen vrije keuze om God te dienen duidelijk kon laten uitkomen. Haar idee was dus dat ze nu met haar eigen vrije wil de juiste keuzes voor God kon maken. Een behoorlijke instinker! Hier heb je de start van die schijn van godsvrucht!

Die eerste zonde was dus een poging om iets goeds te doen. Met de morele keuze tussen goed en kwaad zou ze steeds meer op God gaan lijken. Een groei die in die ethisch ‘christelijke’ prediking nog altijd doorklinkt. Die prediking levert een schijn van godsvrucht op, waardoor men keuzes maakt om goed te leven voor God.

God heeft jou nooit geroepen om je nu helemaal te richten op goede daden. Hij zoekt bij jou niet die pogingen om toch vooral niks met het kwaad te maken te hebben. Godsvrucht ligt simpelweg vast in de Persoon van Christus Jezus! Het idee om dat te kunnen bereiken door uit de buurt van kwaad te blijven en telkens goede dingen te doen is diezelfde instinker, waar Eva ook in getrapt is (met hopeloos resultaat).

Godsvrucht draait niet om ons. Godsvrucht draait niet om goed gedrag. Godsvrucht draait niet om het zelf uitdokteren hoe je God een plezier kan doen. Het geheim van godsvrucht is de Persoon van de opgestane en verheerlijkte Christus Jezus, die jouw leven is! Hij is de kracht van godsvrucht!

De grootste instinker aller tijden is vrome godsdienst. Al haal je voor alle eisen een tien plus, dan nog blijft het feit als een paal boven water staan:
2 Corinthe 3:6 De letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Alleen Christus bevredigt jouw dorstige ziel!
Johannes 4:14 Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen tot in de aioon, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat opspringt tot in het leven van de aioon.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende