U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Doe Eens Wat Minder Voor God!

Oei! Waar kom ik nou weer mee aanzetten? Die ketterse ideeën ook allemaal!

Nou, om eerlijk te zijn, zo ketters is dit helemaal niet.
Job 22:2 Kan een mens God een dienst bewijzen? Neen!
Job 35:7 Wat kan God uit jouw hand ontvangen?
Psalm 50:12 Indien Ik
[God] honger had, zou Ik het jullie [mensen] echt niet zeggen,
Handelingen 17: 25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had,

Kijk, daar heb je het al. God heeft die enorme inspanningen van ons helemaal niet nodig. Hij laat Zich niet door onze handen dienen. Het is zelfs onmogelijk Hem een dienst te bewijzen. Wat zouden we Hem kunnen aanbieden. Hij gaat ons echt niet om eten vragen. Dat hele rennen voor God kan dus best wel een tandje minder.

Het geweldige van Gods blijde nieuws is nou juist dat Hij alles, echt alles, voor ons gedaan heeft! Het is het kenmerk van godsdienst die inspanning voor God van ons mensen vraagt. Daarin staat de christelijke godsdienst niet op zichzelf. Elke godsdienst heeft dat kenmerk. Levend geloof is dat we Hem mogen kennen die voor en aan ons werkt, die in ons werkt en dwars door ons heen naar de ander werkt.

We mogen Christus in al Zijn heerlijkheid kennen als ons leven. Aangezien Hij ons leven is, kunnen we dat leven dus ook in alle facetten aan Hem overlaten! Wij zijn allen stuk voor stuk leden van Zijn Lichaam. Bij al die enorme godsdienstige inspanningen krijg je soms de indruk dat wij allen stuk voor stuk sloofjes van God zijn. Nee! We zijn leden van Zijn Lichaam!

De vraag is niet: Ken jij je opdracht? De vraag is: Ken jij Hem?
Jeremia 9:24 Wie roemen wil, die roemt dan maar hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik Yahweh ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zulke mensen heb Ik behagen, luidt het woord van Yahweh.

Jeremia 31:34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent Yahweh: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van Yahweh
Hosea 6:3 Ja, wij willen Yahweh kennen, ernaar jagen Hem te kennen.,
Johannes 8:19 Indien jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook mijn Vader kennen.
Johannes 17: 3 Dit nu is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.

Hebreeën 8:11 Niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.

Dus, is mijn bewering dan dat dienst totaal onbelangrijk is? Absoluut niet! De Bijbel garandeert ons dat als we Hem kennen als ons leven Hijzelf Zijn dienstbaarheid in ons uitwerkt.
Handelingen 4: 20 Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.
Paulus besteedt de hele brief aan Filippi om aan te tonen dat genade dienstbaarheid uitwerkt omdat dat nou ook precies de gezindheid van Christus in ons is.

Zelf je inzetten voor de dienst van de Heer is echter een activiteit van een totaal ander kaliber. Dat is bouwen met hout, hooi en stro (1 Corinthe 3: 12-15). Het verbrandt allemaal in het vuur van Gods oordeel.

We mogen de Heer kennen als ons leven. We mogen in Hem rusten terwijl Hij Zijn dienstbaarheid in ons uitwerkt. Dode godsdienst zal je telkens oproepen om nog meer voor de Heer te presteren terwijl genade heerlijk geniet van Zijn werk in ons. Laten we dus maar eens wat minder voor God doen, zodat het genieten van de dienstbaarheid die God in ons werkt kan beginnen!
Nog een boeiende video hierover als je hier clickt

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende