U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ook Al Verleid?

Keurig schuiven ze aan in hun luxe, modern toegeruste kerken. Het is onvoorstelbaar dat ze zo prima hun plekje in de comfortabele kerkfauteuils weten terug te vinden ondanks hun stevig omwikkelde blinddoeken.

De leider heeft reeds zijn plaats achter de katheder ingenomen. Het is inmiddels al vrijwel overal in de christenheid een algemeen goed dat de voorganger een van de Heer gezalfde is. Waar enkele decennia deze titel nog uitsluitend voorbehouden was voor enkele Pinkster- of Volle Evangelie predikers, pronkt tegenwoordig ieder zichzelf respecterend leider in de christenheid met deze charismatische verentooi.

1 Samuel 24:6 Yahweh zal mij ervoor bewaren, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde van Yahweh, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan; want hij is de gezalfde van Yahweh.

Wie genade kent, be- of veroordeelt niemand. Wie genade kent weet dat God met elk individu tot Zijn heerlijke doel zal komen. Er is echter iets dat absoluut niet zonder beoordeling kan doorgaan. Dat is de boodschap!
1 Corinthe 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.
1 Johannes 4:1-3 Geliefden, gelooft nou niet elke geest, maar
beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kennen jullie de Geest van God: elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En elke geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God; maar dit is de geest van de antichrist, van die geest hebben jullie gehoord, dat hij komen zal, en hij is nu al in de wereld.

Handelingen 17:11 Zij onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat jullie je zo vlot van Hem, die jullie door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,

Uit ervaring weet ik inmiddels dat zo’n Bijbelse beoordeling niet lekker valt. Je strekt je hand toch zeker niet uit naar een gezalfde des Heren!
1 Samuel 24:10 Ik zal mijn hand niet slaan aan mijn heer, want hij is de gezalfde van Yahweh.
Wordt het geen tijd om de blinddoek af te doen?

Hoe gezalfd men ook pretendeert te zijn, bij meer dan 90 % van de christelijke prediking is de boodschap voor een leven tot eer van God er één van meer toewijding, meer inzet, meer overgave, meer heiliging, meer zelfvolharding, kortweg gezegd meer eigen inspanning, oftewel meer vlees. Christus die Zijn overvloeiende genade vrijuit werkt in een gelovige is zelfs in de evangelische wereld, waar ikzelf ook toe behoor, een vrijwel onbetekenende factor. Leg je die boodschap naast het Bijbels goede bericht, dan stroomt de verontwaardiging je tegemoet.
1 Samuel 26:9 Niemand slaat ongestraft zijn hand aan de gezalfde van Yahweh!
Wordt het geen tijd om de blinddoek af te doen?

Genade om gered te worden, wordt ternauwernood nog erkend in een redelijk deel van de evangelische wereld. Genade om te leven is al een stuk onbekender. Genade tot dienstbaarheid is zelfs helemaal onder de kerkmat verdwenen. De kerken en gemeenten zoeken naar leiders i.p.v. naar dienaars. En nu is vrijwel elke leider ook nog een gezalfde.

1 Samuel 26:11 Yahweh zal mij ervoor bewaren, dat ik mijn hand zou slaan aan de gezalfde van Yahweh.
Wordt het geen tijd om de blinddoek af te doen?

Wat mij opvalt is dat de maranatha-boodschap, zoals ik die heel sterk ken vanuit de 60er jaren, weer aan terrein wint. Er is echter een verschil in boodschap tussen die tijd en nu. Vol enthousiasme ziet men nog altijd uit naar Christus. Maar je hoort nog zo weinig over de antichrist, die toch eerst komen zal.
Mattheus 24: 5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus [Letterlijk: Ik ben de gezalfde], en zij zullen velen verleiden.

Wordt het geen tijd om de blinddoek af te doen?

Die antichrist is, als het ware, de piek, de top, het uiteindelijke hoogtepunt van al die verleidende geesten, die zichzelf presenteren als ‘Ik ben de gezalfde des Heren’. Binnen het geheimenis, waar we nu in leven, wordt in de Bijbel over gezalfden gezwegen. Daar is ten opzichte van het Lichaam uitsluitend maar één Hoofd, Christus Jezus. Meerdere gezalfden passen daar dus niet.

Profetisch is de Heer zelf overduidelijk wat er in betrekking tot gezalfden aan staat te komen.
Mattheus 24: 5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus [Letterlijk: Ik ben de gezalfde], en zij zullen velen verleiden.
Deze verleidende geesten spreken dus het credo van de huidige christelijke leiders.

Ja, het is de hoogste tijd om de blinddoek af te doen! Laat je dus niet verleiden en blijf heel simpel als lid van het Lichaam van Christus genieten van Gods overvloeiende genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende