U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Overvloeiende Rijkdommen

Heb jij ook wel eens dat de schoonheid je zo overrompelt dat je totaal sprakeloos bent? Je hoort iets, je ziet iets en je bent compleet van slag. ‘Prachtig’ is dan zo’n onderwaardering! Je was gewend aan het aanbrengen van onderscheid tussen ‘goed’ en ‘minder goed’ tot ronduit ‘slecht’. Maar dit onderbrengen onder de noemer ‘goed’ zou zo’n regelrechte aanfluiting zijn. Dit is niet goed! Dit is fantastisch! Dit is eindeloos fraai! Dit is geweldig groots! Dit is zo heerlijk kostelijk! Moorddadig mooi! Het is oogverblindend schitterend! Het is gewoon splendid! Helemaal te gek! Wat is dit subliem voortreffelijk! Dat noem ik nou superbe! In één woord uitmuntend, uitstekend wondermooi! Dit is toch eersteklas buitengewoon! Het excelleert als een eminente klasse apart! Wat een illuster, kostelijk werk van de Meester! Opperbest ligt deze perfecte schoonheid uitgestald! Zo’n gruwelijke, tot tranen toe bewegende verrukking!
De sensationele pracht vertoont een magnifiek beeld! Bij zo’n verrukking weet inmiddels iedereen mijn typische omschrijving:

Overvloeiende Rijkdommen

Okay niet iedereen is thuis in mijn vocabulaire. Voor hen deze vertaling: We hebben het over echt te gekke schoonheid! Echt Dope! Cool! Keigoed! Mieters! Kicken! Lauw! Retegoed! Tof! Keihard wreed, man!
Je merkt wel, dat is niet echt mijn taal. Ik bedoel: ‘Overvloeiende Rijkdommen’.

Nou moet je weten dat de apostel Paulus in zijn brieven ook over zo’n overtreffende schoonheid spreekt. Het is echter enorm jammer dat ook dat weer enorm duf vertaald is in het Nederlands,

waardoor die eminentie, die kostelijkheid, die voortreffelijkheid gelijk helemaal wegvalt. Hier komt zo’n voorbeeld:
1 Corinthe 15:41 De ene ster verschilt van de andere in glans.

De ene ster verschilt van de ander. Je kijkt omhoog en je ziet allemaal gelijksoortige lichtjes. In de uitleg van de Bijbel krijgt deze tekst dan ook nauwelijks aandacht. Logisch, het voorbeeld lijkt al bijna niks te zeggen. Wat Paulus echter aangeeft is dat er een gigantisch verschil is tussen bijvoorbeeld de zon en andere sterren. Whammm!!!!! Ja, daar noem je ook even een kolossaal verschil.

De ene ster verschilt gigantisch van de andere. Ze werken allemaal goed als lichtjes in de nacht. Maar eentje is zo gigantisch grandioos! Die ene straalt in het duister en het is helder daglicht! Het verschil tussen goed en grandioos! Het verschil tussen gered zijn en het dagelijks groeien in genade. Het ene is goed. Het andere is grandioos!

In zijn brief aan Filippi gebruikt Paulus opnieuw ditzelfde werkwoord en opnieuw valt het niet op dat hij spreekt over het verschil tussen ‘goed’ en ‘voortreffelijk’.
SV Filippi 1: 9-10 Dit bid ik, …..;opdat jullie de dingen beproeven, die verschillen,

God doet ons groeien in genade. Wanneer we open ogen krijgen voor wat God in Zijn genade in ons wil bewerken, zullen we steeds meer het verschil gaan proeven tussen het voortreffelijke en het goede. Je kan het een beetje vergelijken met het opgroeien in de kennis van kunst.

Hiernaast heb ik twee schilderijen afgebeeld. Op allebei staan er irissen. Het eerste schilderij is van Claire Bull en kan je voor zo’n € 300,-- bemachtigen. Het tweede schilderij is van de hand van Vincent van Gogh. Je kan rustig de hoop opgeven om die te bemachtigen, tenzij je zo’n 40 miljoen nog ergens hebt liggen.

Dat eerste schilderij is goed. Ik heb totaal geen opvoeding in kunst genoten en ik zou dat eerste schilderij rustig als de mooiste hebben aangewezen. Kunstkenners weten beter. Zij proeven de gigantische verschillen.

Overvloeiende Rijkdommen

Dat is wat Gods overvloeiende genade in ons bewerkt. Naarmate we ons genot in die overvloeiende rijkdommen van genade vinden, ontwikkelt zich een steeds verfijnder smaak voor die uitnemende geestelijke rijkdommen, die voor de gewone vleselijke mens verborgen zijn.

Schrik niet terug. De uitnemende heerlijkheden van Gods rijke genade zijn niet voorbehouden voor een eliteklasse. Het vergt geen hoge intelligentie, hoewel dat ook geen weerhouder is. Als we simpel wandelen in het volle genot van Gods overvloeiende rijkdommen van genade werkt God dit ook bij jou. Let wel, deze uitnemende heerlijkheden zijn uitsluitend besloten in Christus Jezus en in geen ander en in niets anders. Wow! Wat een overvloeiende rijkdommen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende