U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Kroegleven vs Gemeenteleven

Wie in de kroeg zijn tijd verbeidt, die is versleten voor zijn tijd. Echte kroegtijgers weten van wanten. Terry Pratchett laat in één van zijn schijfwereld Science Fictions een toerist opduiken. Een volkomen onbekend fenomeen op de schijfwereld.

In eerste instantie bekeek men deze gast nogal argwanend, maar al snel had men de echte betekenis van de vreemde uitdrukking ‘toerisme’ achterhaalt:

Dit wordt beoefend door gekken die erom smeken uitgeschud te worden’.

De toerist kon dus vanzelfsprekend ook niet een kroeg bezoeken zonder dat daar een echt handgemeen plaatsvond. Toen de lokale bevolking dan ook onderling ruzie kreeg over wie deze toerist tot de laatste cent mocht uitschudden, zag deze toerist dit als het beloofde handgemeen dat thuishoort in elke echte kroeg. Hij was dan ook uitermate dankbaar voor deze voorstelling, waarop hij vergast werd.

Wat zou het een verademing zijn wanneer de kroegcultuur zich wat meer genesteld zou hebben binnen de christelijke en evangelische gemeentecultuur. Wie in de evangelische gemeente zijn tijd verbeidt, die is op van de stress al ver voor zijn tijd. Echte evangelische gemeentetijgers weten wat het is om voortdurend om die hete brij heen te lopen.

Een samenleving als geliefden daarboven,
Het uitzicht van vreugde als Christus straks komt.
Het samenzijn als gelovigen vandaag,
Een praktijk van tobben tot Christus straks komt.

Nee, maandagochtend sla je vergeefs de plaatselijke krant open om het bericht te lezen:
‘Gisterochtend is het in de Evangeliegemeente Gouda weer helemaal uit de hand gelopen! Oudste, de heer Jongeling, heeft vele malen op de voorganger, de heer Geenidee, ingeslagen. Een aantal gemeenteleden, die tot de fanclub van de voorganger behoren, zijn gelijk op Oudste Jongeling ingesprongen, waarbij het opnieuw tot de ons oude vertrouwde openlijke evangeliegevechten is uitgelopen.’

Nee, een dergelijke strijd vol geraas, getwist, geschreeuw, gekrab, gebral en gekrijs kom je niet tegen in een evangeliegemeente. Of je moet het per ongeluk verwarren met een charismatische opwekking.

Psalm 133:1 Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
Echt, hoe goed? Echt, hoe lieflijk? Nee, dat kan je in de regel ook niet op zo’n gemeenschap plakken. Iemand vind zuster Vrolijk eigenlijk niet zo echt geschikt voor de zangdienst. Elke keer is er wel iets waar hij zich bij haar aan ergert. Hij zegt aan een Oudste van de Raad dat, als die zuster weer de zangdienst heeft, hij helaas verhinderd zal zijn.

Er wordt met de zuster gesproken en het blijkt dat voor deze zuster Vrolijk het vrolijk zijn toch wel erg sterk met haar persoon verweven is. Ze kan, om maar zo te zeggen, niet anders. Dan moet ze toch maar niet meer de zangdienst doen. Zuster Vrolijk zit met pijn in de dienst. Broeder Ernst, die het bezwaar had, zit ook met pijn in de dienst omdat die zuster dan wel niet meer de zangdienst leidt, maar toch nog altijd even onbekommerd vrolijk is. Een vrome Jan Mulder is gevormd.

Pijn onderling. Pijn apart. Wel samenzijn, geen samen zijn. Men deelt niks en men kan het ook niet opbrengen om zo eerlijk te zijn in de gemeente als in de kroeg: ‘De gemeente is toch zeker ook geen kroeg?’

Er is veel overeenkomst met een kroeg. Men komt bij elkaar omdat men elkaars gezelschap zoekt. Men komt bij elkaar omdat men dat wat essentieel is in het leven met elkaar wilt delen. Bijbels gezien wordt er cultureel of geestelijk geen hogere wissel getrokken op een gemeente als op een kroeg. Er is echter wel iets extra waardoor we anders met elkaar om kunnen gaan.
2 Corinthe 5: 16-17 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. …… Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

Ik kan naar broeder Ernst kijken en wat zie ik dan? Iemand die zich altijd maar druk maakt over de ernst van de boodschap? Zie ik iemand die het altijd maar weer jonge gelovigen lastig maakt om de vreugde in de Heer te openbaren? Komt er een irritatie bij mij omhoog omdat hij het anderen altijd maar moeilijk maakt om hun geloof te beleven? Nee, er is namelijk iets waardoor we anders naar elkaar kunnen kijken! Er is genade!
2 Corinthe 5: 16-17 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. …… Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

Ik ken broeder Ernst nu als iemand die een nieuwe schepping is in Christus. Ik ken hem nu als iemand waarin Christus aan het werk is. Ik ken hem als een gelovige waarin Christus ook Zijn vreugde kwijt wil. Ik ken hem niet meer naar het vlees. Ik beoordeel hem dan dus ook niet meer naar het vlees. Broeder Ernst en ik kunnen even open en eerlijk met elkaar omgaan alsof we gewoon in de kroeg naast elkaar zitten.

Ik kan naar zuster Vrolijk kijken en wat zie ik dan? Iemand voor wie de zon altijd maar schijnt en die totaal geen enkele twijfel of moeite toelaat in haar leven? Iemand die het geloof van de ander altijd afmeet aan de blijdschap die iemand uitstraalt? Komt er irritatie bij me omhoog omdat ze de problemen van anderen altijd maar wegwimpelt? Nee, er is namelijk iets waardoor we anders naar elkaar kunnen kijken! Er is genade!
2 Corinthe 5: 16-17 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. …… Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

Ik ken zuster Vrolijk nu als iemand die een nieuwe schepping is in Christus. Ik ken haar nu als iemand waarin Christus aan het werk is. Ik ken haar als een gelovige waarin Christus ook Zijn ernst met de boodschap kwijt wil.
Ik ken haar niet meer naar het vlees. Ik beoordeel haar dan dus ook niet meer naar het vlees. Zuster Vrolijk en ik kunnen even open en eerlijk met elkaar omgaan alsof we gewoon in de kroeg naast elkaar zitten.

Let wel!!!! Dit is totaal geen enkel resultaat van inspanning. Dit is genade en genade alleen. Genade brengt ons in de gemeente op een even open en eerlijk nivo als in de kroeg. Wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende