U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zit God Echt Zo Beroerd In Zijn Vel?

(Let heel goed op!!! Dit Genade Knipoogje laat twee video’s zien van Evangelische christenen die consequent de lijn tekenen van een wettisch leven. Zij kiezen als christenleven helder en duidelijk voor de zogenaamde ethische weg van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Absolute gehoorzaamheid als Gods weg.
Dit is absoluut niet mijn mening, en belangrijker: Dit is tegen de Bijbel die genade en genade alleen tekent als de enige praktische wandel voor een gelovige: De Boom van het Leven. Besef echter goed dat deze video’s de logische consequentie van een wettische dwaalleer is.)

Zit God slecht in Zijn vel? O ja, veel christenen zijn daar absoluut zeker van! Hij moet wel niet goed in zijn vel zitten, want we voelen Zijn hete adem al in onze nek.

God ziet hoe de mens zich gedraagt en Hij knalt, volgens velen, zowat uit Zijn vel. Zo slecht zou Hij, volgens hen, in Zijn vel steken. Ik moet zeggen, ik krijg er kippenvel van.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
(Nogmaals: Dit is het logische gevolg van een ethische leer voor je geloofswandel, zoals die binnen de Evangelische wereld tegenwoordig reeds gebruikelijk is. Dit staat haaks op de Bijbelse genadeboodschap!)

Donderend schrijdt Hij door de hemelgewelven. In een krachtig aanzwellende wind neemt woede bezit van Hem. Dreigende wolken pakken zich samen. Daar weerklinkt Zijn stem als een guur stormgeluid! Hij heeft soms van die buien. Zo’n boze bui waait dan ook niet zomaar over. Nou moet je van mij niet verwachten dat ik de bui ga zitten afwachten. Ik zorg wel voor de bui binnen te zijn.

Een slechte bui. Zo bezien veel Evangelische christenen God. Ik moet zeggen: de rillingen lopen me over de rug.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
(Nogmaals: Dit is het gevolg van de leer van ethiek binnen de Evangelische wereld! Dit staat haaks op de Bijbelse boodschap!)

De storm van Zijn agressie steekt op en zwelt aan tot laaiende drift. Merk je nog niks in jouw omgeving? O, dat is de stilte voor de storm. Voeg jij je niet in de ethische lijn van de Evangelische christenheid, dan ga je straks in storm onder zijl, want wie wind zaait, zal storm oogsten.

Sommigen in de Evangelische wereld zijn al zo geschrokken dat ze zich afvragen of deze storm nog te bezweren valt. Ik kan je garanderen: Dit is alleen maar een ethische storm in het Evangelische glas water.

Als Mamma niet blij is, dan is niemand blij’.Dat las ik een keer op een T-shirt. Het is idioot, maar het gros van de Evangelische wereld kijkt zo ook tegen God aan. Maar zit God echt zo beroerd in Zijn vel? Dat is toch bezopen? Laat ik het eens en voor altijd helder stellen:
GOD ZIT UITERMATE GOED IN ZIJN VEL!!!!
God zit echt niet op Zijn nagels te bijten omdat Hij beroerde dingen bij jou zou zien.

Het bewijs dat God een goede bui heeft, vind je terug in Christus Jezus! In Christus rent God met een grote grijns op Zijn gezicht de hemel uit, regelrecht op jou af om jou aan Zijn hart te drukken en jou een ereplek in Zijn hemelse woonplaats te schenken.

Toen God zo de wereld in kwam rennen juichten de engelen en ze bouwden een feestje vanwege jouw lot, dat daarmee bezegeld was.
Lukas 2: 10-11 Ik verkondig aan jullie grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: Aan jullie is vandaag de Redder geboren, namelijk Christus, de Here,

Het feest werd ingezet en gelijk ging de kurk van de fles.
Johannes 2: 7-9 Jezus zei tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En Hij zei: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen die leider van het feest het water proefde, was dat wijn geworden.

Voordat Christus deze wereld weer verliet, gaf Hij nog eens nadrukkelijk aan wat Hij wilde bewerken met al Zijn uitspraken.
Johannes 15: 11 Dit heb Ik tegen jullie gesproken, opdat Mijn blijdschap in jullie zou zijn en jullie blijdschap vol wordt.

Is jouw plaatje van God er eentje van een Grote Mopperkont die met al Zijn eisen ons het vel zover over de oren trekt totdat we volkomen gestroopt zijn? Dan wordt het nu hoog tijd om jouw idee eens aan de Bijbel te ijken. Zijn vrienden, waar Hij voortdurend mee optrok waren oneerlijke zakenlui, grofgebekte zeebonken, hoeren en nog meer van dat tuig waar de keurige kerkmens zich het liefst niet mee inlaat.
Lukas 7: 34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en dan zeggen jullie: Kijk eens, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!

Christus kon het die Evangelischen van Zijn tijd gewoon niet naar het zin maken. Dankzij het eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad wisten ze telkens Zijn fouten aan te wijzen, zoals de Evangelische wereld van onze tijd dat ook zo goed weet te doen. Maar Christus viert het feest van genade met al dat uitschot. Willen de Evangelischen ook aanschuiven, dan zijn ze meer dan welkom. Het is uiteindelijk genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende