U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Kerk Opstarten

Okay, niks mis mee als je als gelovigen ook bij elkaar wilt komen om elkaar te bemoedigen, te troosten, te wijzen op de rijkdommen van genade die je in Christus ontvangen hebt. Besef echter wel dat het Lichaam van Christus, waar wij nu in deze tijd deel van uitmaken, uiterlijk verborgen is en ook zal blijven, ook als wij een eigen uiterlijk systeem gaan opzetten.

De Bijbel spreekt over de Nieuwe Mens, die wij gezamenlijk als gelovigen vormen.
Efeze 2:15 Hij [Christus] heeft in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,

Deze nieuwe mens vormt een verborgen iets binnen de uiterlijke wereld.
Efeze 3:3 dat mij [Paulus] door openbaring de verborgenheid bekendgemaakt is, gelijk ik boven [het voorgaande hoofdstuk dus] in het kort daarvan schreef.

Als wij dus een uiterlijk systeem zoeken om elkaar op te zoeken, dan zijn we niet bezig met die Nieuwe Mens, waarbinnen alle gelovigen van deze tijd gezamenlijk een eenheid vormen.

Dit is de eerste stap in het uiterlijk iets gaan maken of samenstellen, waar Christus allang iets in het verborgene tot stand heeft gebracht, die eerste stap is daarmee genomen.

Deze verborgen Nieuwe Mens is het Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is.
Colosse 1:18 Hij [Christus] is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

Zoeken naar plaatselijke lichamen, waarbij het bestuur in handen van medegelovigen ligt, past wel bij al die verschillende plaatselijke lichamen, zoals in Rome en Corinthe. Al die verschillende lichamen horen ook Christus toe, maar dan zoals een eigenaar van een winkelketen ook al zijn filialen bezit. Het bestuur van zo'n lichaam heeft die eigenaar overgedragen aan de filiaalhouders.

Wij hebben geen plek in dat Nieuwe Verbond, waarin Israel nog de vooraanstaande plek inneemt. Bij die plaatselijke gemeenten hoort ook de gave van bestuur.
1 Corinthe 12:28 God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.
We zien die gave hier in dat rijtje van uiterlijke gaven staan, die thuishoren onder het Nieuwe Verbond.

In het Lichaam van Christus, de Nieuwe Mens, is alles verborgen. Het bestuur van het Lichaam ligt in handen van het Hoofd zelf, dat is Christus. Wij hebben zelfs geen gaven van bestuur. Begrijpelijk dat velen die naar een uiterlijk instituut lonken zich dan ook maar gaan uitstrekken naar Leiderschapstrainingen. Waar de gaven tekortschieten zoekt men een uitweg in eigen mogelijkheden.

Er is niks mis met het verlangen om als gelovigen bij elkaar te komen. Echter de bijbel kent in het geheel geen kerk. De Bijbel kent zelfs geen christenheid. De Bijbel kent alleen het Lichaam van Christus, die Nieuwe Mens, waarvan Christus het Hoofd is. Begrijpelijk dat als gelovigen toch lonken naar zo’n uiterlijk systeem, men eigenlijk al de overstap maakt naar eigen regels, eigen statuten, eigen wetten, eigen voorschriften, eigen inspanningen. Het bekende rijtje dat staat voor wettisch leven. Vanzelfsprekend dat men dan ook vaak vastloopt in die regels of zeer huichelachtig wordt om de schijn hoog te houden.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Ontiegelijk vermoeiend allemaal. Er is niks mis met het verlangen om bij elkaar te komen als gelovigen. Laten we ons samenkomen dan ook gewoon niet opblazen tot iets geestelijks. Het is alleen maar simpel ons verlangen. Prima. Daar hoeft geen geestelijke naam voor verzonnen te worden. Daar hoeft geen structuur voor bedacht te worden. We geven alleen maar uiting aan ons verlangen bij elkaar te zijn.

Samen kunnen we genieten van alles wat Christus zelf bewerkt. Samen kunnen we genieten van de rijkdom van Zijn overvloeiende genade. Onze rijkdom ligt vast in Hem, niet in onze manier van samenkomen. Onze vreugde vinden we in Hem, niet in onze manier van samenkomen. Ons leven is Hij, niet de kerk. Alles verborgen, maar juist daar verborgen in Hem vinden we alles wat we nodig hebben. Wat een rijkdom!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende