U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verhongeren Onder Grondig Bijbelonderwijs

Er zijn mensen die hebben het over de zondagse prediking. Ikzelf heb helemaal niks met die uitdrukking. In DWDD (dat is: de wereld draait door) gaf Adriaan van Dis zichzelf deze week het complimentje dat hij wel dagsluiter zou kunnen worden. Dat was waarschijnlijk precies vanwege de lading die het woord ‘prediking’ met zich mee draagt. Feitelijk denkt iedereen dan gelijk aan opgeklopte woorden vol lucht.

Ik ben fan van Woordverkondiging. Ook dit woord is inmiddels aan inflatie onderhevig. Helaas zijn er al velen die dan denken aan woordjes in het algemeen, die men dan op zeer inventieve wijze aaneen rijgt. Voor mij is Woordverkondiging nog altijd verkondiging van het Woord, oftewel Bijbeluitleg.

Daar waar het Woord van God tekst voor tekst, woord voor woord, uitgelegd wordt, daar heb je voor mijn gevoel de meest wezenlijke vorm van verkondiging te pakken. In elk geval is dat vrijwel gegarandeerd de meest opbouwende en versterkende aanpak………

TENZIJ…….

Christus en Zijn overvloeiende rijkdommen van genade er niet in voorkomen!
Johannes 1: 17 De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
Johannes 14:6 Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
Handelingen 13:38 Zo zij jullie dan bekend dat door Hem
[Christus] aan jullie vergeving van zonden verkondigd wordt;
Romeinen 3:21-22 Gerechtigheid van God is openbaar geworden, …., en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen en over allen die geloven;
Colosse 3: 4 Christus …., Die ons leven is,

Christus, het enige ware Brood des Levens, dat bij elke ware Woordverkondiging uitgedeeld wordt. Je uitleg van het Woord mag nog zo nauwgezet zijn, het mag nog zo welbespraakt gebracht zijn, het mag nog zo vol vuur en vlam zitten, de luisteraars slepen zich totaal ondervoed met hun hongerbuikjes huiswaarts wanneer dit ware Brood des Levens onthouden wordt.

Een prediking zonder Christus als de levenskracht van de gelovige en zonder Gods overvloeiende genade als de enige rustplek om in te wandelen is geen Woordverkondiging! Het is een regelrechte uithongeringactie!

Een voorbeeld uit het leven gegrepen van Spurgeon:
In het bijzijn van een vooraanstaande leraar had een jongeman mogen preken. Na afloop vroeg hij aan die leraar wat hij ervan vond.
‘Dit was toch wel heel armoedig’, zei die leraar.
‘Arm?’, vroeg de jongeman. ‘Ik heb er enorm veel tijd in gestopt!’
‘Ongetwijfeld’.

'Waarom vond u mijn uitleg van dit gedeelte dan niet goed?’
‘O, ja maar…’,
zei de oude leraar, ‘die uitleg was enorm goed!’
‘Nou dan! Wat was er dan zo armoedig aan mijn prediking? Vond u de metaforen niet toepasselijk of sloegen mijn argumenten nergens op?’
‘O, wat dat betreft zat je preek prima in elkaar, maar evenzogoed was die nog wel armoedig!’
‘Kunt u me dan duidelijk maken wat er zo armoedig was aan mijn preek?’

De leraar keek de jongeman aan en zei: ‘Christus had er geen plek in!’
‘Ja!’,
zei de jongen verongelijkt, ‘Het ging niet over Christus in dit gedeelte. Je kan niet altijd over Christus prediken. Je moet prediken wat er in de tekst staat!’
De leraar zei: ‘Weet je niet dat vanuit elke stad, plaats en zelfs het kleinste gehucht in Engeland, waar je je ook bevindt, dat daar een weg is naar Londen?’
‘Ja’,
zei de jongeman.

‘Precies!’, zei de oude leraar, ‘zo is er vanuit elk Bijbelgedeelte een weg naar het hart van de Schriften. Dat hart, dat is Christus! Wij als verkondigers van dat Woord mogen die weg naar dat hart tekenen. Ik heb trouwens tot nu toe nog geen enkel gedeelte gevonden, waar Christus geen plek in had.’

Zo vaak vinden predikers in Bijbelgedeelten aanleiding om tot een beter en nog reiner ethisch gedrag op te roepen, simpel omdat ze het karakter van Christus er niet in ontdekken. Zoveel ogen zijn nog gesloten voor de Bron van het ware Leven, waardoor ze oproepen tot een poging van een nog wat ethischer leven in eigen kracht. Ze kunnen ook met die oproepen blijven doorgaan omdat geen enkel mens aan die hoge eisen echt voldoet.

Elke bladzij van de Bijbel spreekt van de opgestane en verheerlijkte Heer als jouw leven. Woordverkondiging, oftewel tekst voor tekst uitleg, is een puur genot juist omdat we telkens Christus op weer een nieuwe sprankelende wijze ontmoeten. Het borrelt en kookt van overvloeiende genade voor elke stap.

Ik wil jou, als gelovige, oproepen om daar met volle teugen van te gaan genieten.
Ik wil jou, als verkondiger, oproepen om vanuit die enorme rijkdommen van genade je medegelovigen nu ook echt te voeden.
Gods genade is Christus in jou, meer dan overvloedig!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende