U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Kruis Of Christus?

Het begon al zo vroeg als in 312 na Christus. Keizer Constantijn had een teken aan de hemel zien staan: Het teken van het kruis! Hij kreeg daarbij ook nog de uitspraak mee: ‘Ik dit teken zal je overwinnen!’ Het bijgeloof van het teken van het kruis was geboren.

De dag na dit bijzonder visioen had keizer Constantijn een droom waarin Christus [???] hem uitlegde dat hij dit teken in de strijd tegen zijn vijanden moest gebruiken. Het eerste gebruik van dit uiterlijke teken op zo’n grote schaal diende dus voor uitbreiding van eigen menselijke macht en koste vele duizenden, misschien wel miljoenen mensenlevens.

Tot de derde eeuw was de Gemeente, het Lichaam van Christus, vreemdeling in deze wereld. De Gemeente bleef vanzelfsprekend dankzij genade dat ook, maar het christendom kreeg nu plotseling vanwege dit uiterlijk teken van het kruis een vooraanstaande status in de wereld.

Het kruis is sindsdien niet meer weg te denken uit de christenheid. Misschien zal je zeggen dat het kruis al niet meer weg te denken viel sinds het werk van Christus op het kruis. Het lijkt ook alsof daar heel veel Bijbelgedeelten voor aan te dragen zijn.
Mattheus 16:24 Indien iemand achter Mij wil komen, die neemt zijn kruis op en volgt Mij.
Lukas 14:27 Wie niet
zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.
1 Corinthe 1:17 Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet
het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

Galaten 5:11 Indien ik nog de besnijdenis predik, ….. Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd.
Galaten 6:12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van
het kruis van Christus Jezus.
Galaten 6:14 Ik mag ervoor bewaard blijven om te roemen anders dan in
het kruis van onze Here Jezus Christus,
Efeze 2:16 Die twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door
het kruis,
Filippi 3:18 Want velen wandelen … als vijanden van
het kruis van Christus.
Colosse 2:14 Dat heeft Hij weggedaan door het aan
het kruis te nagelen:

Kunnen we nu deze duidelijke Bijbelgedeelten zodanig verkrachten dat we een uiterlijk symbool als een kruis een centrale plaats in laten nemen van onze geloofsbeleving? Is dat symbool nu een heilig, godsdienstig teken geworden, dat we boven onze samenkomsten moeten hebben staan?
Dat op het lapje voor op de kansel moet pronken?
Dat met de juiste drie vingers van de rechterhand telkens op ons lichaam geslagen moet worden?

Is het kruis nu plotseling een kunstuiting van de bovenste plank geworden, dat in goud uitgevoerd moet worden?
Dat met diamanten bezet moet worden?
Dat als groot uiterlijk teken boven onze stad moet pronken?
Dat we als boekomslag voor onze Bijbel moeten borduren?

Het kruis was de samensmelting van alle boosheid en woede van de mensheid dat zich op God richtte en het uitschreeuwde: ‘WIJ MOETEN JOU NIET!!! WIJ ZIJN JOU SPUUG- EN SPUUGZAT!!!! WE VERFOEIEN JOU!!!! WE KOTSEN VAN JOU!!!!’

Het kruis spreekt van de afgrijselijkste diepte van ellende die in de mens gevonden kan worden. Dat zouden we dan met diamanten bezetten en een plaats van grote eer geven?

Paulus wilde toch in niks anders dan in het kruis roemen? Jazeker! Dat wil zeggen dat Paulus erkende in de dagelijkse praktijk dat hij met Christus mee gekruisigd is!
Dat wil zeggen dat Paulus erkende dat hijzelf nu niet meer leefde!
Dat wil zeggen dat Paulus erkende dat hij nu wel leeft, maar dat dit nou juist Christus is!

Het wil voor Paulus dus zeggen dat hij in zijn leven nu niemand en niets anders meer erkent dat de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus, die zijn leven is! Dat is de Bijbelse boodschap van het kruis. Het heeft dus totaal niks met een uiterlijk kruisteken te maken. Het heeft alles te maken met de opgestane en verheerlijkte Heer.

Die opgestane Heer zegt ondanks onze afwijzing: ‘Ik hou van je en Ik vind je te gek en Ik ben jouw leven voortaan!’
Die opgestane Heer zegt ondanks ons spuugzak zijn van Hem: ‘Ik hou van je en Ik vind je te gek en Ik ben jouw leven voortaan!’
Die opgestane Heer zegt ondanks dat wij Hem verfoeien: ‘Ik hou van je en Ik vind je te gek en Ik ben jouw leven voortaan!’
Die opgestane Heer zegt ondanks ons kotsen van Hem: ‘Ik hou van je en Ik vind je te gek en Ik ben jouw leven voortaan!’
Die opgestane Heer zegt ondanks het kruis: ‘Ik hou van je en Ik vind je te gek en Ik ben jouw leven voortaan!’

Het kruis is en blijft zo verfoeilijk afgrijselijk, maar nou juist daar vond vergeving plaats.
Lukas 23:34 Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Romeinen 4:7 Volmaakt gelukkig zijn zij van wie de ongerechtigheden
vergeven zijn.
1 Johannes 2:12 Ik schrijf jullie, kindertjes, want de zonden zijn jullie
vergeven om de wil van Zijn naam.

Met een kleine variatie zouden we kunnen zeggen:
Galaten 5:11 Indien ik nog het kruis als uiterlijk teken predik, ….. Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd.
We zouden het kruis dan namelijk hebben opgepoetst en er iets aantrekkelijk van gemaakt hebben. Het christendom heeft dat dan ook gedaan.

De boodschap van het kruis betekent echter de opgestane en verheerlijkte Heer, die jouw leven is. Laat die genade je overstromen!
Click hier voor een verwant Knipoogje

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende