U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Om Te Zwijgen

´Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg`.
Sinds de dagen van Fortuin is dit het credo geworden waar politici het beste garen bij spinnen. Vrijwel niemand lijkt zich meer echt om inhoud en overtuiging te bekommeren. Zolang je maar alles wat er in je opkomt er ook gelijk uitflapt, dan ben je de man!

Spreuken 12:23 Een verstandig mens houdt zijn mening voor zich, maar het hart van de dwaas verkondigt dwaasheid.
Spreuken 29: 11 Een dwaas schudt zijn geest helemaal uit, maar een wijs man houdt hem in.
Amos 5:13 De verstandige zwijgt in deze tijd, want het is een boze tijd.

Ikzelf hoef niet eens zo ver terug te gaan om te zien hoe ik telkens een vrijbrief dacht te hebben om mijn mening, gewenst of volslagen ongewenst en ongepast, er tegenaan te gooien. Ik ben nu 62 jaar en toch is het voor mij nog maar een kwestie van de laatste jaren dat ik wellicht wat volwassen begin te worden in de genade op dit vlak.

Het is nu niet meer bij elk lichtelijk aangetroffen afwijking in een prediking, dat ik gelijk de strijdbijl weer oppak. Ik merk dat het steeds vaker voorkomt dat ik een ander niet gelijk corrigeer wanneer ik in gesprek ben en er wordt iets gezegd dat ik enigszins anders zie.

De Bijbel geeft helder aan dat ook ons spreken met anderen door genade gevormd wordt.
Colosse 4: 6 Jullie spreken is altijd rustend in genade
Helaas is die genade in geen enkele vertaling terug te vinden. Daarom heb ik het hier zo letterlijk mogelijk vanuit het Grieks weergegeven.

De woorden die wij mogen uitspreken mogen voortkomen vanuit die heerlijke rustplek in genade. Het is die overvloeiende rijkdom van genade dat ons in een gesprek ontspannen doet zijn. Het is namelijk niet door mijn woordenvloed dat de ander overtuigd wordt. Het is die genade van God, die de ogen van de ander (of van mij) opent.

Daar waar die genade als bron in ons spreken of niet spreken aanwezig is, daar heeft dat ook een rijke zegen tot uitwerking.
Colosse 3:16 Het woord van Christus woont rijkelijk in jullie, zodat jullie in alle wijsheid elkaar leren en terechtwijzen en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Al zingende, God dank brengt in jullie harten.
Efeze 4:29 Als jullie een goed woord hebben, tot opbouw, waar dit nuttig is, komt dit uit jullie mond opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Nu ons spreken in die rijke genade rust, zullen de woorden die we spreken ook genade openbaren. Wat genade echter veelal uitwerkt is wijsheid om te zwijgen.
Jakobus 1:19 Laat ieder mens snel zijn om te horen, langzaam om te spreken,

Eigenzinnige doordrammers zijn soms verschrikkelijk vermoeiend. Ik kan het weten want ik was er één van. Misschien ben ik het van tijd tot tijd nog wel eens. Zou best kunnen. Als ik eenmaal op stoom ben in de weerlegging, dan is er ook geen houden meer aan. Wat is het dan toch verrukkelijk dat God die enorme voorraden van Zijn overvloeiende genade heeft, die je de mond snoeren.

O ja, ik kan echt geen moment meer zonder Zijn rijke genade! Maar Zijn genade is er ook altijd. Hoe zouden vastgeroeste dogmatici anders ooit van Gods overvloeiende rijkdommen van genade overtuigd kunnen worden als ze alleen maar mijn eigengereide twistwoorden zouden horen?

Het is Gods rijkdom van genade die hen de Geest van wijsheid geeft.
Het is Gods rijkdom van genade die hen de openbaring geeft om Hem van bovenaf te kennen.
Het is Gods rijkdom van genade die hen verlichte ogen van hun hart geeft.
Het is Gods rijkdom van genade waardoor zij weten welke hoop Zijn roeping wekt.
Efeze 1: 17-18 De God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, geeft jullie de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen,
Het is diezelfde rijkdom van Gods genade die mij leert op het juiste moment te zwijgen.

Daar waar de boodschap van genade alleen verdraaid en verkracht wordt, zorgt genade vanzelfsprekend voor een helder, krachtig en vrij geluid!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende