U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Is Voor Jou!

Is daar die diep gefundeerde en gewortelde zekerheid in je hart dat God voor jou is? Hij is namelijk wel degelijk voor jou, kan ik je verzekeren! Wanneer alles echt gesmeerd van een leien dakje gaat, dan is God voor jou! Maar ook als het leven je bij de vingers afbreekt, dan nog is God wel degelijk voor jou!

Het was toen David te Gath door de Filistijnen werd achtervolgd, dat hij de volgende woorden neerschreef:
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.
Wat een moment om met zo’n verklaring te komen!

(In de vertalingen die ik erop heb nageslagen staat telkens ‘dat God met mij is’. Ga je echter naar de Hebreeuwse grondtekst dan blijkt dat hier nadrukkelijk staat ‘dat God voor mij is’. Dit kan jezelf met het ISA computerprogramma, waar ik in mijn links naar verwijs, makkelijk nalopen.)

Natuurlijk is het een bemoediging om te weten dat God in elke situatie met je is. Het is echter nog een heel stuk bemoedigender wanneer Hij niet alleen maar met je is, maar dat Hij in die situatie ook voor je is. Anders had je eventueel nog kunnen fantaseren dat Hij dan wel met je is in die verschrikkelijke situatie om jou er dan vervolgens op te wijzen dat je dit wel aan jezelf te wijten hebt. Nee, in die situatie is Hij voor jou!

We kennen allemaal, stuk voor stuk, wel die uitermate beroerde situatie waar David zich in bevond ten opzichte van die Filistijnen. Iedereen heeft het wel een keer op de één of andere manier meegemaakt dat het leven je in het nauw heeft gedreven. Geen uitweg! Alles zwart! Op dat soort momenten zijn we geneigd om het uit te schreeuwen: ‘Waarom heeft God zich tegen mij gekeerd?’

Heeft God zich ooit tegen jou gekeerd?
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.
David zei hier niet: ‘Ik voel het, God is voor mij’. Het is nou juist in dit soort situaties van ons leven dat we helemaal niet voelen dat God voor ons is, maar dat we dan wel mogen terugvallen op de zekere wetenschap dat God voor ons is.

De emoties kunnen van alles uitschreeuwen. Het feit is dat God voor ons is.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.
Als we in ons dagelijks leven leren op de feiten alleen terug te vallen, dan zullen we in de situatie, wanneer onze emoties om het luidst het tegendeel uitschreeuwen, in alle rust terug kunnen vallen op deze heerlijke wetenschap.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

Psalm 136 God is voor mij, want Zijn goedertierenheid is voor de aioon.
God is voor jou. Niets of niemand zal ooit Zijn hart aan het wankelen brengen. Zijn liefde, Zijn mensenliefde, Zijn bewogenheid, Zijn goedertierenheid en Zijn genade zullen altijd vanuit Zijn hart naar jou toe door blijven stromen.

Omstandigheden kunnen je soms verstikken.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.
Negatieve gevoelens lijken je soms te wurgen.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.
Op een bepaald moment kan het leven je totaal zinloos toelijken.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.
Vertrouw Hem wanneer het weer eens lijkt alsof je verdrinkt in een oceaan van ellende.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.
Hij zal Zijn genade bewijzen middenin al die ellende.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.
Hij verzekert jou van Zijn liefde.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Het kan zijn dat je omstandigheden zich keren. Het kan ook zijn dat dit niet gebeurt. Maar in dat alles mag jij zeker weten dat Zijn liefdevolle, soevereine armen je zullen dragen. Telkens opnieuw zal Hij jou Zijn liefde toefluisteren.
Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.
Romeinen 8:31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Voor een variatie op ditzelfde thema click hier

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende