U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Prima gedaan!

Godsdienst kan nog zo iets moois lezen over Gods genade of ze zien er toch weer een verantwoordelijkheid van ons gelovigen in. Zo is het bijvoorbeeld grandioos relaxed om dankzij die overvloeiende genade van God voluit te genieten van alles wat God werkt. Godsdienst ziet dat en wijst er dan gelijk op dat het onze verantwoordelijkheid is voluit te genieten: ‘Kom op gelovigen, niet dat halfbakken depri gedrag! Genot is je taak!’
Ja hoor, ze weten het toch weer te verkrachten.

Zo hoorde ik op TV de kleinzoon van Robert Schuller ons allen oproepen om onze verantwoordelijkheid als licht van deze wereld serieus te nemen. Op zich al zo’n gigantische onmogelijkheid. Je bent licht of je bent het niet! Daar ligt geen verantwoordelijkheid in! Het gelovig Israel is dat licht boven op een berg, dat niet verborgen kan blijven. Gods genade gaat dit dus ook bij dit gelovig Israel uitwerken. Niet bij ons.

Wat God dus als bemoediging en vertroosting schenkt wordt als onmogelijke, en dus benauwende, opdracht opgepikt. Vervolgens gaat hij er met de gesel overheen. Eerst naar de mensen die diep depressief zijn, door hen toe te roepen: ‘Jullie hebben het recht niet om depressief te zijn! Jullie horen blij en gelukkig te zijn!’ Wow! Wat een goede boodschap! Om maar gelijk voor de trein te springen!

Wat is dit voor prediking?
2 Corinthe 3: 7 De bediening van de dood.
2 Corinthe 3: 9 De bediening van de verdoemenis.

Een taak? Een opdracht? Een verantwoordelijkheid? De overgrote meerderheid van de christenheid loopt met dit verantwoordelijkheidsgevoel als met lood in de schoenen rond. Ze luisteren naar hun opdracht en voeren hun taak uit. Zij zijn verantwoordelijk! Als zij zich niet verantwoordelijk zouden voelen wie zouden dat dan wel doen? Iemand moet de kar der christenheid trekken!

Wat is het resultaat? Ben je tevreden met wat je hebt neergezet? Zie je toch nog kleine onvolkomenheden? Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor je toch worstelt met het idee dat je een goede klus zou hebben geklaard. Je verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van deze grote opdracht kan behoorlijke last hebben van je neiging tot perfectionisme. Je bent een klasse apart in het muggenziften op onderdelen.

Perfectionisten zijn de harde zwoegers in ontoereikendheid. Het is alsof het onderbewuste iets weet over zichzelf wat tot de persoon zelf nog niet echt is doorgedrongen. Vaak erkennen ze hun eigen perfectionisme met een lichte trots, waar een verzoek tot voorbede meer gepast zou zijn. Het is zonder twijfel een uiting van het vlees, dat voor een voortdurende zelfveroordeling zorgt.

Misschien is er toch geen echt genot van het werk dat je ten einde hebt gebracht vanwege je schijnbare nederigheid. Een complimentje over je werk schuif je gelijk weg. Je weet telkens weer zo duidelijk uiteen te zetten hoe deze klus toch stukken beter uitgevoerd had kunnen worden. Dit soort nederigheid is feitelijk opnieuw een soort van trots. De aandacht wordt namelijk telkens opnieuw op je eigen persoon gericht.

Plezier in je werk en plezier over je werk, dat is zo’n heerlijk spontaan en blij gebeuren. Daar is niks mis mee. We mogen ten volle daarvan genieten. God heeft ook plezier!
Psalm 104:31 Yahweh verheugt Zich over Zijn werken.
Het werk van God is ook altijd uitstekend!
Genesis 1:31 God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

God commandeert ons geen opdracht! Er is geen taak om verantwoordelijkheidsgevoelens over te vormen. God roept de diep depressieve mens niet toe: ‘Je hebt geen recht om depressief te zijn!’ God maakt ons gereed tot dat zeer goede werk, waardoor we ons kunnen verheugen over Zijn werken.
2 Timotheus 3:17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Het goede werk, waar we met volle teugen van mogen genieten, is Hijzelf in ons begonnen en Hij is ook Degene die het helemaal afrondt.
Filippi 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Geen perfectionisme! Geen minderwaardigheidsgevoel! Alles Zijn werk!
Filippi 2: 13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jullie werkt.
Hij heeft er plezier in. Daar wijzen die woorden ‘Zijn welbehagen’ op. Nou, dan heb jij toch zeker ook plezier in die klus die zo grandioos goed is geklaard!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende