U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Stort Op Ons Uw Vuur

Veilig en wel zijn we oud en nieuw doorgekomen.
Vanaf mijn dochter gingen we op de fiets tussen allemaal vreugdevuren, of wat daar voor door moest gaan, naar huis. Gelukkig heeft geen enkel vuur ons geraakt.

Zitten we goed en wel in de eerste samenkomst van het nieuwe jaar of daar zingen we:
Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur’.
Om te griezelen!
Ik troost me dan altijd maar met het feit dat God in onze tijd gelukkig niet elk gebed verhoort.

Ik weet het, er zullen er nu vast wel genoeg zijn die me erop willen wijzen dat het verlangen dat in dit lied weerklinkt is dat we vurig van geest willen zijn.
Dat gebed is gelukkig bij voorbaat al door God verhoord door ons de volheid in Christus te schenken. Dat is wat we al lang en breed in genade ontvangen hebben.

Een enkeling zal op de Bijbelse grond voor dit lied wijzen.
Mattheus 3: 10-11 Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

De liefhebbers van dit lied hebben voldoende aan alleen het eind van vers 11 ‘dopen met vuur’. Ik heb altijd de nare neiging zo’n uitdrukking in zijn verband te willen zien.

Johannes de doper wordt hier geconfronteerd met wettische godsdienst.
Matheus 3: 7 Hij [Johannes] dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Jullie adderengebroeds! wie heeft jullie aangewezen om te vluchten van de komende toorn?

Het publiek van Johannes werd hier in twee groepen verdeeld.
De wettisch vrome godsdienst wordt vergeleken met een boom zonder vrucht.
Zij die de genade omarmt wordt vergeleken met een boom met goede vrucht.

De boom zonder vrucht komt in het vuur en ontvangt daarmee de doop met vuur.
De boom met goede vrucht wacht de doop met de Heilige Geest.
Israël onder de wet wordt hier afgezet tegenover Israël onder de genade.

Terugkijkend op het lied zeg ik opnieuw: ‘Om te griezelen!’
Gelukkig, gelovigen kunnen dit nu wel vragen, de Heer blijft alleen antwoorden met genade.

Geen verhoring, wel genade.
Beter dan bij deze gelukkige God kunnen we het toch niet treffen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende