U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Goede Reden Om Niet Om Een Opwekking Te Bidden!

Opwekkingssamenkomsten, opwekkingsdiensten, opwekkingstentcampagnes, ja, mogelijk een echte volbloed opwekking! Wow! Je hoeft maar de evangelische televisiezenders als Family7, TBN, enzovoorts langs te zappen en aan de lopende band kom je ze tegen. De één weet nog meer toewijding op te roepen dan de andere.

Een mooi voorbeeld vind je terug in de volgende videoclip.

Leviticus 20: 7 Heilig je, wees heilig, want Ik ben Yahweh, jouw God.
Nieuwe Toewijding!
Daar aan het eind van de clip zag je waar het om draait. Nieuwe toewijding!

Ik zal eerlijk zeggen dat ik in het verleden ook wel mijn medewerking heb verleend aan dergelijke samenkomsten. Ik wil ook helemaal niets ten nadele zeggen over de oprechtheid van deze gelovigen. Ik weet uit eigen ervaring hoe eerlijk en gemotiveerd je naar een nieuwe aanraking van de Heer kan verlangen. Ik heb in het verleden nachten op mijn knieën gelegen voor een nieuwe doorwerking van Gods Heilige Geest. Er schort echt niks aan de oprechtheid en eerlijkheid waarmee dit alles plaatsvindt.

Enkele kenmerken van zo’n opwekkingsdienst:
1. Een vurig prediker, een soort Arnold Schwarzenegger Predikator, doet in zijn preek een dringende oproep om je leven opnieuw aan de Heer toe te wijden.
2. Aan het eind van de dienst komt de uitnodiging aan gelovigen om naar voren te komen.
3. Degene die deze beslissing heeft genomen wordt persoonlijk aangemoedigd om berouw te tonen over zijn of haar zondige daden en om nu te besluiten het, met Gods hulp, beter te gaan doen.

Dit soort opwekkingssamenkomsten zijn zonder meer verkwikkend en motiverend voor hen die zich daar emotioneel toe aangetrokken voelen. Logisch dat hier veel volk op afkomt.

Het hele grote nadeel van deze opgeroepen toewijding is dat ze niet erg lang stand houdt. Vandaar ook dat de groeperingen, die dit soort samenkomsten beleggen, dat op vrij regelmatige basis moeten herhalen. Het moet telkens opnieuw. En om je eerlijk de waarheid te zeggen: Daar hadden we nog niet eens zoveel problemen mee, want het voelde wel goed. Na afloop konden we helemaal opgefrist als nieuw onze pogingen weer opstarten.

Ik denk dat ik geen echt groot geheim verklap als ik zeg dat de uitdrukking ‘Opwekking’ in de Bijbel in het geheel niet voorkomt. De kenmerken, zoals ik die in een drietal hierboven beschreef, kunnen we wel herleiden tot de Bijbel. Nu moet je echter heel, heel erg goed opletten!

Deze kenmerken horen thuis in een Oud Testamentisch concept! Zodra we binnen het werkingsveld van het Nieuwe Testament aankomen, is daar het grote en enig ware concept om vanuit te leven: De opstanding van Christus Jezus!

Bad Paulus ooit om een opwekking?
Efeze 1: 16-20 Ik hou niet op te danken, terwijl ik aan jullie denk bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie de Geest van wijsheid en van openbaring geeft om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft uitgewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse,

Paulus bad dat de ogen van de gelovigen open mochten gaan voor het geweldige wat de opstanding van Christus Jezus betekent voor elke gelovige. Hij bad dat ze de liefde van God en de geweldige genade van God zouden leren kennen en zouden proeven hoe het opstandingsleven van Christus in hen doorwerkt.

Nee, wij gelovigen in deze tijd hebben geen opwekking nodig! We hebben een openbaring nodig van wat een explosieve, revolutionaire kracht er in de genade van God ligt. Opwekking zorgt hooguit voor een tijdelijke opleving van eigen krachtige inzet voor God, zij het met Gods hulp.

Genade werkt een krachtige innerlijke verandering uit. Christus, die zich openbaart in jou en mij.

1 Corinthe 13: 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
Onze volwassenheid is in Christus, de Opgestane. Er is dus geen enkele reden om nu nog weer terug te keren naar een beginsel van voor het kruis en de opstanding.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende