U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aangelengd Nieuws:Geen Blij Nieuws! Idioot Nieuws!

Op een kinderfeestje kan je soms aankomen met aangelengde limonadesiroop. Dat wordt nog altijd redelijk enthousiast ontvangen. Als je wat ouder bent en je krijgt op jouw party aangelengde wijn te drinken, geheid dat je het dan spontaan uitspuugt. Zoiets doet men niet! Je doet geen water bij de wijn!

Het meest kenmerkende aan wettische prediking is aangelengd nieuws. Het blije nieuws van Gods overvloeiende genade is aangelengd. Men heeft water bij de wijn gedaan! Dat is geen blij nieuws meer. Dat is idioot nieuws!

Hoe kan je nieuws blij en gelukkig noemen als je de redding dan nog grotendeels afhankelijk stelt van Gods genade, maar het leven dat daar op volgt volledig in de verantwoordelijke handen legt van degene die gered is. Moet degene die eerst volslagen onbekwaam was om iets voor God te betekenen nu ineens een volmaakt leven voor diezelfde God waar maken? Idioot!

Het is nou juist dit onderwerp van je dagelijkse wandel na jouw redding die Paulus aanpakt in zijn brief aan de Galaten. Volgend jaar start ik een hele nieuwe studie over deze brief. Er is onder de christelijke leraars een vrij grote groep die 'Redding uit genade alleen' als het grote onderwerp van deze brief noemt. Dat is regelrechte larie! De Galaten waren al gered, maar waren in verwarring gebracht.

Wettische mensen waren het feestje van de Galaten binnengedrongen. Ze hadden de voorraad vaten met onvervalste wijn gevonden en dat verdeeld onder het tienvoudige aan vaten om daarna het geheel tot aan de rand aan te lengen. ‘Werken, werken, werken voor de Heer’, verkochten ze daarmee als blij nieuws.

Nu de Heer zoveel voor ons gedaan heeft, behoren wij uit dankbaarheid aan Hem ons ook in te zetten om zo goed en zo netjes mogelijk voor Hem te leven!’, was hun evangelie.

Herken je die blijde boodschap? De verantwoordelijkheid om nu met al je toewijding voor de Heer te leven begon, volgens hun blijde nieuws, met de besnijdenis.

Misschien dat je in jouw kerk of gemeente ’s zondags soms ook zo’n aangelengde boodschap te horen krijgt. Misschien dat jijzelf wel vol vuur dit aan gelovigen presenteert. De aangelengde boodschap van genade en werken. In Galaten 3: 1-3 heeft Paulus hier maar één woord voor over: ‘IDIOOT!!!!’

Het evangelie is het blijde, ja fantastische, nieuws dat jij en ik rechtvaardig zijn dankzij het werk van Christus en Christus alleen! Wij zijn rechtvaardigen! We hoeven niet ons best te doen om rechtvaardig te leven. We zijn uit genade rechtvaardigen!
Romeinen 5: 17 Wij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Wij hebben de overvloed van genade ontvangen! Dat wil zeggen dat we gerechtigheid als een gave, oftewel een cadeau, hebben ontvangen. Daar volgt de belofte op dat wij dan ook zullen leven. Dat is niet dat aangelengde nieuws dat wij nu proberen gaan om rechtvaardig te leven. Nee! Dat is idioot! Gerechtigheid hebben we al als cadeau ontvangen! Nu hebben we de belofte dat we daaruit verder leven. Dat is blij nieuws!

Als we nu hierop volgend toch verkondigen dat dit wel waar is, maar dat we toch nog beter ons best moeten doen om rechtvaardig te leven, dan is dat een pure verachting van de genade van God!

Galaten 2: 21 Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Zo ernstig ligt aangelengd nieuws!

Ik hoop dat wanneer je weer in een samenkomst zit en men de gelovigen weer oproept om toch vooral voor God te leven, om nu toch eens eindelijk te gaan leven naar de levenseis, om uit dankbaarheid aan God je leven toe te wijden, om te luisteren naar de geboden des Heeren, ik hoop dat dan alle alarmbellen bij je zullen gaan rinkelen en je de aangelengde bakken wijn bij de ingang zult onderscheiden.

Laat het voor wat het is! Het is IDIOOT!.

Als je hier clickt kom je nog op een videoclip van John Lynch over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende