U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Weet Wie Je Echt Bent!

Heel veel gelovigen hebben dezelfde houding als deze sloompitten bij hun idool Alice Cooper.

Alice Cooper
Nee jongens, blijf maar gewoon bij ons rondhangen. Trek wat met ons op!

Sloompitten
Cool man! Ja, we blijven hier en trekken wat met jou op! Ha, ha, met Alice Cooper!
(vallen op de grond)
Wij zijn onwaardig! Wij zijn onwaardig! Wij zijn onwaardig!

Als slaven van een God die zo ver van hen verwijderd is, sloven veel christenen zich voor Hem uit. Ze zijn zich maar al te zeer bewust dat ze het er zo slecht van afbrengen en vinden de plek in het stof van de aarde ook de enige juiste plek voor zichzelf.

Andere mensen laten zich beïnvloeden door de mening van de buitenwereld over hen.

In deze wereld vind ik zo zelden onbaatzuchtige liefde.
Er zijn mensen die beweren dat ik hier helemaal niet thuishoor.
Het zal me nooit lukken om me met hen te meten.
Als ik naar anderen kijk, voel ik me zo minderwaardig.
Ik voel me zo onbelangrijk in deze wereld.
Ik moet echt weten wie ik nu eigenlijk ben.
Wie ben ik?

Maar als ik de gedachten van mijn hemelse vader onderzoek,…..
Dan ontdek ik dat ik Zijn kind ben.
Hij is mijn Vader.
Hij heeft mij voor Zichzelf geroepen.
Ik heb een toekomst vol hoop.
Voor altijd ben ik vrij van veroordeling.
Ik ben volmaakt in Zijn liefde.
Ik bezit een heerlijke erfenis in Hem.
Ik kan niet gescheiden worden van de liefde van God.
Hij is mijn gigantische beloning en ik ben Zijn geliefd kind.
Zijn geliefd kind!

Efeze 3: 14-15 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

Jij bent volmaakt in Christus!

Your Identity in Christ - Complete 2 of 6 - The best free videos are right here

Gods persoonlijk beloftes aan jou.
Jouw identiteit in Christus.
Jij bent volmaakt!

Jij bent met Christus verbonden, één Geest met Hem.
1 Corinthe 6: 17 Die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.
Jij bent een nieuwe schepping.
2 Corinthe 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Jij bent Gods gerechtigheid in Christus.
2 Corinthe 5: 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
Jij bent gezegend met alle geestelijke zegen.
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Jij bezit het denken van Christus.

Filippi 2: 5-7 Die gezindheid is bij jou, die ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte van God, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.
Jij bent stevig geworteld, opgebouwd en bevestigd in Christus.
Colosse 2: 6-7 Nu jij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals je geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
Jij bent volmaakt in Christus.
Colosse 2: 10 Jij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Als je hier clickt vind je nog een knipoogje over jouw identiteit Door hier te clicken krijg je nog zo'n knipoogje

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende