U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Is Gods Gerechtigheid?

Iedereen komt met zijn eigen opvatting.

Dan loop je op een christelijke happening en vraag je naar Gods gerechtigheid en dan krijg je deze antwoorden:

1. Gelijke kansen voor iedereen.
2. Iets nalaten wat je zelf ook nooit zou accepteren.
3. Elkaar gelijkwaardig behandelen.
4. Rechtvaardig met elkaar omgaan.

5. Beloning voor de goede daden en straf voor de slechte daden.
6. Geen Kinderarbeid.
7. Elkaar niet benadelen.
8. Niet je eigen belang zoeken.
9. Het geheiligd zijn door Christus.
10. Zo goed mogelijk leven zonder zonde.

Die laatste twee antwoorden kwamen van een jongen die de Bijbelse klok van genade wel heeft horen luiden, maar geen idee heeft waar de klepel hangt. Inderdaad komt Gods gerechtigheid openbaar in het werk van Christus. Maar wat een ellendig leven heeft dat opgeleverd wanneer het zou inhouden dat we nu zo goed mogelijk zouden moeten proberen te leven zonder zonde, in de wetenschap dat volmaakt zonder zonde toch nooit mogelijk zal zijn. Bij zo’n antwoord druipt de wanhoop er letterlijk vanaf, als je dit echt serieus zou nemen.

Wat is Gods gerechtigheid? Dit zegt de Bijbel:
Romeinen 3:26 God is Zelf rechtvaardig, als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 1:17
Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

God rekent ons Zijn gerechtigheid toe op grond van het geloof van Jezus. Het is het werk van de Heer zelf, waarin Christus geloofsvertrouwen openbaar kwam, waardoor wij rechtvaardigen zijn geworden. Die rechtvaardige mag nu vanuit dat geloof leven. Vandaar dat Gods gerechtigheid openbaar komt uit geloof tot geloof. De grondslag is het geloof van de Heer zelf. Daardoor zijn we rechtvaardig. Die rechtvaardige mag nu uit dat geloof leven. Dat is Gods gerechtigheid!

Romeinen 5:19 Door de gehoorzaamheid van de Ene zullen de velen rechtvaardigen worden.
Het werk van Christus openbaart Gods gerechtigheid. God ziet ons namelijk rechtvaardig in Christus!

Is dat leven als een rechtvaardige nu hetzelfde als maar zo goed mogelijk proberen te leven zonder zonde in de wetenschap dat we het volmaakt zonder zonden zijn toch nooit zullen bereiken?
Romeinen 3:20 Uit werken van de wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden, want wet doet zonde kennen.
Dat proberen staat feitelijk gelijk aan het je onder de wet plaatsen. Die zonde gaat dan juist leven. Dat heeft dus nou juist helemaal niks met Gods gerechtigheid gemeen.

Als we nadat we gerechtvaardigd zijn toch zelf gaan proberen zo goed mogelijk te leven, verklaren we daarmee Christus tot dienaar van de zonde.
Galaten 2:17 Indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.
Nee, waar je zelf gaat proberen, zal je het ook zelf buiten de genade moeten doen.
Galaten 5:4 Je bent los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade sta je.

Wij gaan echter van Gods genade uit en dan ben jijzelf in Christus Gods gerechtigheid:
2 Corinthe 5: 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
Het grandioze van Gods gerechtigheid is dat God al de gerechtigheid die in Christus te vinden is ook in jou en mij gaat uitwerken. Dat is Gods gerechtigheid. Genade en recht kussen elkaar in Christus. Dat openbaart God in jou! Geniet ervan!
Click hier voor nog een ander knipoogje over Gods gerechtigheid

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende