U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ont-'Moeten'=Ga-'Laten'

Je kan een ontmoeting grandioos voorbereiden of gewoon afwachten. Feitelijk doet het er bij de uiteindelijke ontmoeting niet zo heel veel meer toe. Bij die ontmoeting gaat het om die persoon, bij wie je eindelijk heel dicht bij bent. Hoe heftig je ook in de weer geweest bent, bij de ontmoeting valt dat allemaal van je af en ben je helemaal tot rust gekomen.

We zijn bij de Heer en we zullen nu voor altijd bij de Heer blijven. Hij heeft dat zelf allemaal geregeld en wij mogen relaxen in Zijn aanwezigheid. Wow! Wat een ontmoeting.

Het lijkt er echter op dat een heleboel gelovigen die ooit een ontmoeting met de Heer hebben gehad, die relaxte rust toch helemaal zijn kwijtgeraakt. Ze rennen zich rot. Dat doen ze allemaal uit opdracht van de Heer zelf. Althans, dat denken ze. Het wordt voor deze gelovigen hoog tijd voor een nieuwe Ont-‘Moeting’.

We moeten dit voor de Heer, we moeten dat voor de Heer’. Veel gelovigen hebben dat woordje ‘moeten’ voorin hun drukke tijdsschema voor de Heer staan. Het wordt tijd voor hen om al die ‘moetens’ uit dat schema te wissen. Als het schema dan leeg staat kunnen we dat vod ook in de prullenbak gooien. Dan is het weer tijd om met de Heer te genieten in plaats van voor Hem te rennen. Dit proces noemen we Ont-‘Moeten’.

Velen vinden de basis voor hun rennen voor Christus in de Bijbel. Nu blijkt inderdaad die Bijbel stampvol te staan met allerlei ‘moetens’ zonder dat de Griekse grondtekst daar aanleiding toe geeft. Blijkbaar waren Bijbelvertalers ook al oververtegenwoordigd door opgefokte renners voor Christus.

Ik loop nou samen met jullie de NBG vertaling er eens op door en pik uit de honderden voorbeelden uitsluitend enkele direct praktische uitspraken er tussenuit. Eerst komt de NBG-vertaling. Daaronder de letterlijke weergave. Daar komt die:

Romeinen 6:11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Letterlijk: ‘Beschouw jezelf als dat je inderdaad dood bent voor de zonde’.
Romeinen 13:1 Ieder mens
moet zich onderwerpen aan de overheden,
Letterlijk: ‘Laat elke ziel onderworpen zijn aan de overheden’.

1 Corinthe 5:11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, …..; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.
Letterlijk: ‘Ik schrijf jullie niet vermengd te zijn met ……….. met zo één niet samen te eten.
1 Corinthe 7:2 Met het oog op de gevallen van hoererij
moet ieder zijn eigen vrouw hebben.
Letterlijk: ‘Laat ieder zijn eigen vrouw hebben’.
1 Corinthe7:11 Dan
moet zij ongehuwd blijven … en een man moet zijn vrouw niet verstoten.
Letterlijk: ‘Laat haar ongetrouwd blijven…. En een man laat zijn vrouw niet los’.
Galaten 5:26 Wij
moeten niet praalziek zijn,
Letterlijk: ‘Laten we niet zoeken naar lege eer’.

Colosse 3:8 Thans moet ook gij dit alles wegdoen:
Letterlijk: ‘Nu hebben jullie dit alles ook weggedaan’.
Titus 2:2 Oude mannen
moeten nuchter zijn,
Letterlijk: ‘Dat de senioren nuchter zijn’.
Hebreeën 10:25 Wij
moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen,
Letterlijk: ‘Dat we niet ons samen synagoge zijn verlaten’.

Met pijn in mijn hart heb ik heel veel teksten weggelaten. Het werd ondanks een voorzichtige keuze toch nog een hele waslijst. Voor vrijwel elk wettisch geponeerd gebod van de christenheid is wel een ‘MOETEN’ tekst, zonder dat daar in de originele grondtekst enige aanleiding toe is.

Ik eindig hier met een wel heel opvallende:
2 Corinthe 2:7 zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken.
Letterlijk: ‘Zodat jullie integendeel in genade met hem omgaan’.

De genade is weg vertaald en tot vergiffenis omgebogen. Zoals het tegenwoordig ten onrechte in het christelijk pastoraat wordt geleerd, wordt dit vergeving schenken ook nog eens verplicht gesteld met het toegevoegde woordje ‘MOETEN’.

Onze levenssfeer is genade en genade alleen. Vanuit die volheid van genade mogen we met elkaar omgaan. Dat is te danken aan onze onderlinge verbondenheid met de levende en opgestane Heer. Uit Hem mogen we volledig leven. Dat is het leven van genade.

Daarom adviseer ik een ieder die nog onder de last van het ‘moeten’ gevloerd ligt om nu heerlijk te gaan genieten van die overvloeiende rijkdommen van genade. Dan ga je Ont-‘Moeten’ en bij die heerlijke ontmoeting erken je ‘Ik Ga Laten!’ Alles mogen we overlaten aan onze capabele opgestane Heer! Wat een genade!

Click hier voor een nadere studie over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende