U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen Genade Zonder Christus

Ik heb een tijdje rondgestruind op de christelijke sites van het internet. Het valt gelijk op dat de overgrote meerderheid denkt vanuit één of meerdere christelijke opdrachten. Praktisch christenleven betekent voor het merendeel gehoorzaamheid aan de eisen van God.

Genade is voor deze actievelingen voor God een woord dat uitsluitend thuishoort bij de redding als een soort strik op de verpakking. Om gered te worden moeten mensen met berouw naar voren komen, het zondaarsgebed bidden en Jezus in hun hart vragen. Als ze dit allemaal gedaan hebben zijn ze gered en krijgen dan vervolgens te horen dat dit nou genade is.

Nu begint de opdracht! Gered om te redden, heeft de ene beweging als motto. Gered om te dienen, is weer een motto van een andere beweging. Het doel van de redding is om handen en voeten voor God in deze maatschappij te zijn. Dus, ertegenaan!

De Bijbel heeft het over de redding door Christus als een voldongen feit voor de hele mensheid. We mogen de mens voorhouden dat de zonden vergeven zijn. Daar is voor eens en voor altijd mee afgerekend! Aan die redding zit niks geen activiteit van de mens. Natuurlijk is het volle genot van die heerlijke waarheid er pas als je het ook daadwerkelijk gelooft.

Geloof is geen menselijke actie, waar op zich kracht aan verbonden is. Geloof is vertrouwen op de krachtbron van een ander. Als we het blijde nieuws van Christus voldongen werk geloven, dan vertrouwen we dus op de kracht die er in Zijn werk ligt. Wat begint er nu als we eenmaal dat geweldige werk van Christus doorhebben?
Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Heerlijk ontspannen wandelen in Zijn genade! Dat begint er dan. Hoe zit het dan met al die opdrachten? Hoe zit het dan met ‘gered om te redden’? Hoe zit het dan met ‘gered om te dienen’? We moeten toch aan de slag voor Christus?

Christus werkt Zijn Leven in ons uit! Wat hou je over als je dat zelf zou willen proberen? Eens even kijken!!!

Efeze 2:10 Z.jn maak.el z.jn w.j, .n …….. Jez ge.chapen om goede we.ken .e doen, d.e God .evo.en bere.d heef., opda. W.j daa..n zouden wandelen.
Het hele werk van genade is naar de knoppen als je Christus activiteit eruit haalt. Het is een prachtig gedicht wat God geschreven heeft, maar er komt niks van openbaar. Je probeert namelijk zelf te redden of te dienen. Okay, je vraagt God daar natuurlijk wel bij te hulp. Het blijft echter jouw initiatief, jouw verantwoordelijkheid, jouw werk!

Hoe ziet jouw dienst er dan uit als het Christus werk niet is?
Lukas 15:29 Ik dien U nu al zoveel jaren en nooit heb ik Uw gebod overtreden, maar U hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.

Daar heb je de oudste zoon van de Vader van alle barmhartigheid. Zijn hele leven heeft hij God gediend. Voor hem was zijn omgang met vader geen feest, nee! Daarvoor moest hij even bij Vader weg, samen met zijn vrienden. Wel actieve trouwe dienst! Een heel leven!

Dienst zonder Christus is geen genade. Het is dus ook niet dat prachtige maaksel van God, waar die geweldige werken als een soort bonus al in vervat zitten. Het is niet dat prachtige gedicht van God, waarin God alles wat Hij wenst al neergeschreven heeft. Het is een dienen naar het gebod. Een dienen waar Paulus ook over spreekt:
Romeinen 7:6 Het dienen in de oude staat van de letter.
Galaten 4:9 De zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer
dienstbaar maken.

Komt God in Zijn genade met deze godsdienstige mensen klaar? O jazeker! Zijn genade zal ook hen overweldigen. Zijn genade kan nu echter al heerlijk tot Gods lof en eer werkzaam zijn in jou en mij. Leer daarvan te genieten.
Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Echte dienstbaarheid begint niet bij eigen inspanning. Dienstbaarheid begint bij Gods overvloeiende rijkdommen van genade. Het zijn die goede werken, die God tevoren al bereid heeft, waar wij relaxed in mogen wandelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende