U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ongerijmde Genade

Efeze 3: 18-19 Jullie zullen samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Waar genade werkt is echt al het onmogelijke mogelijk! Datgene wat jouw kennis te boven gaat, dat kan je kennen! Dat is die grandioze liefde van Christus! Daar kan je je echt geen voorstelling van maken! Stel je voor!

Wat kunnen we nou te pakken krijgen van die geweldige liefde van Christus? Nou, daar is Paulus ook niet onduidelijk over: De breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Vier dimensies. Opnieuw zeggen we: ‘Ja zeg hé, wij zijn begrensd tot drie dimensies!’

Nee, nee! Deze vier dimensies ben jij in staat om te vatten. Inderdaad is het waar dat als je voor een huis staat en men vraagt aan jou een beschrijving van dat huis te geven, dat je dan niet verder komt dan drie dimensies.

Veel gelovigen denken dat we van een afstandje tegen de liefde van Christus staan aan te kijken. Voor hen is het al geweldig als ze denken dat ze Christus volgen. Ze kijken tegen Zijn rug aan en zien dan drie dimensies, althans dat denken ze. Ik heb zelfs daar geen enkele voorstelling bij. Voor zover ik begrijp geeft de Bijbel ook nergens aan dat we achter Jezus of Christus aanlopen.

Terug naar die vier dimensies. Ik erken gelijk dat als ik door een straat loop of fiets ik slechts een driedimensionale weergave van de huizen kan geven. Toch heb ik wel degelijk eens een vierdimensionale beschrijving van een huis gegeven. Dat was namelijk toen ik voor het eerst mijn eigen eengezinswoning betrad. Daar komt die!

Ik had de sleutels van mijn eigen woning gekregen en samen met Machtelt stapte ik voor het eerst ons huis binnen. Ik rende de trap op en riep naar Machtelt: ‘O Machtelt, moet je eens kijken: Hier voor me is een grote slaapkamer, maar links van me is er ook één en rechts van me ook nog één plus een badkamer!’

Ik keek omhoog en riep: ‘We hebben ook nog een gigantische zolder!’ Toen keek ik naar beneden, waar Machtelt stond en riep: ‘Die huiskamer beneden, waar jij staat, is ook grandioos!’

Op de tussenverdieping van ons huis beschreef ik dus wat er voor en achter en naast me was. Ik beschreef de breedte en de lengte. Toen ik omhoog keek en naar de zolder staarde beschreef ik de hoogte, maar toen ik naar beneden keek en Machtelt in de woonkamer zag staan, beschreef ik de diepte.

Terwijl ik dus middenin het huis stond beschreef ik de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van het huis. Dat is het! Alleen door er middenin te staan kan je het vierdimensionaal beschrijven. Dat is nou ook precies waar wij door genade geplaatst zijn! We zijn middenin Christus geplaatst. Daar kan je nooit en te nimmer terecht komen door eigen inspanningen voor de Heer, hoe fanatiek je ook denkt achter Hem aan te lopen. Nooit zal je dat bereiken.

We hoeven ook niks te bereiken. Christus zelf heeft het allang voor ons bereikt!
Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn sterven.
Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn graf.
Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn opstanding.
Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn verheerlijking.
Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn plaats aan de rechterhand van de majesteit in de hemelse.

Jij bent in Christus geplaatst. Ik ben in Christus geplaatst. Gezamenlijk zijn we allen uit genade in Christus geplaatst. We kijken naar voren en roepen: ‘Wow!’ We kijken achter ons en roepen: ‘Wow!’ We kijken omhoog en roepen: ‘Wow! We kijken naar beneden en opnieuw roepen we: ‘Wow!’. We genieten gezamenlijk van de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte en we zijn in staat om die liefde van Christus te kennen die ons kennen ver te boven gaat: ‘Wow!’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende