U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Vampier Sterft Elke Dag

1 Corinthe 15: 31 Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag.

Er zijn zwarte, donkere kerkers, waar elke nacht de vampiers uit hun doodskisten stappen. Aan het eind van elke donkere nacht overwint de zon het duister. Elke dag opnieuw stappen ze hun doodskist in, overwonnen door het licht.

Dood zijn ze. Absoluut morsdood. Ze blijven echter niet dood. Elke nacht is het een gevecht om weer te sterven totdat het licht overwint.

Nee, nu gaat het niet over de vampiers. Nu zijn het gelovigen, die in het duister van de wereldse nacht opgeroepen worden te sterven aan zichzelf.

Romeinen 6: 3 Weet je niet dat wij allen één gemaakt zijn in Christus dood?
Romeinen 6: 4 Wij zijn door die eenmaking met Hem begraven in de dood,
Romeinen 6: 5 Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
Romeinen 6: 6 Dit weten wij: dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Romeinen 6: 8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn,
Romeinen 6: 11 Zo moet het voor jou vaststaan dat je dood bent,

Jouw lijk (je eigen ‘ik’) ligt in het graf van Christus. Dat is een Bijbels feit!
In de wereldse nacht kruip je er toch telkens weer uit en tot overmaat van ramp roepen prekers je op dat lijk opnieuw te doden.

Wij moeten dagelijks aan onszelf sterven’, is zo’n evangelische oproep n.a.v. Paulus uitspraak aan de Corinthiërs. Dat Paulus hier over het lichamelijk ongemak had dat hij te verduren had, wordt maar eventjes voor het gemak over het hoofd gezien.

Zo zijn evangelische kerken inmiddels tot kerkers verheven, waar praktijken van vampiers normale geestelijke kost is.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Colosse 3: 4 Christus, Die ons leven is,

Christus is geen duveltje uit een doosje die dagelijks uit Zijn graf opstaat.
Christus hoeft niet dagelijks te sterven in mij.
Genade staat haaks op het vampierschap van de evangelische leer.

Genade betekent: Christus is mijn leven.
Genade voor mijn praktijk betekent: Christus is mijn leven.
Ik kan het leven dus met een gerust hart aan genade overlaten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende