U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Gerechtigheid

Hoor je ook bij die grote ontelbare schare die huiveren en rillen bij de bovenstaande uitdrukking: Gods gerechtigheid? Je ziet de sadistisch hulpjes van de kosmische Rechter van het hele Universum al de martelwerktuigen klaarzetten. Handenwringend staat de Rechter zelf zich al te verkneukelen in Zijn goddelijke rechtszaal. Hij zet zich neer op de rechterstoel met de voorzittershamer al in de aanslag. Eén kreet staat al als gegrift in zijn hele denken:
S C H U L D I G !!!!!!!

Staat Gods gerechtigheid garant voor het allergrootste onrecht dat ooit over deze wereld zal worden uitgestort? Ja, volgens de officiële christelijke geloofsbelijdenis staat Gods gerechtigheid hier nog altijd garant voor. Mensen die nog nooit van de Heer gehoord hebben en dus nooit een beslissing voor de Heer genomen hebben zullen tot in alle toekomende tijdperken door God gemarteld worden vanwege hun ongeloof.

Gods gerechtigheid. In de christenheid een afgrijselijk iets waar men maar liever niet over nadenkt. Wij wonen voorlopig nog in Gouda, een bolwerk van christelijke orthodoxie. Mensen die wij herkennen als echte oprechte gelovigen belijden nog dagelijks brandhout voor de hel te zijn vanwege deze gerechtigheid van God.

Tussen haakjes zeg ik nog maar eventjes dat die hel een uit de duim gezogen fictie van de kerk is, waar geen enkele Bijbelse grond voor is aan te dragen. Toch is voor het orthodoxe christendom die verzonnen plaats hun uiteindelijke eindbestemming dankzij de gerechtigheid van God.

God is zo rechtvaardig! Hij kan geen zonde door de vingers zien! Geen enkele. Ieder heeft wel iets, dus de hel is een rechtvaardig verdiende eindbestemming. De logica van christelijke orthodoxie.

Veel atheïsten hier in Gouda waren ooit zulke orthodoxe christenen. Terecht hebben ze afstand genomen van deze gruwelijke god. Met evangelisatie ben ik velen van hen tegengekomen. Ze staan niet open voor het evangelie. Wie kan dat hen kwalijk nemen? Zou God het hen dan kwalijk nemen omdat zij niet met die afgod van het orthodoxe christendom konden leven?

Gods gerechtigheid. We hebben lang genoeg stilgestaan bij de voorstelling van het orthodoxe wangedrocht. Nu gaan we naar de Bijbel. Gods gerechtigheid blijkt dan juist integendeel een aspect te zijn van Zijn overvloeiende rijkdommen van genade!

Zacharia 7: 9 zo zegt Yahweh Zebaoth: spreekt gerechtigheid: bewijst elkaar liefde en barmhartigheid;
Hoe werkt gerechtigheid dus? Door liefde en barmhartigheid te bewijzen. Dat is toch wel heel simpel, nietwaar? In het algemeen openbaart gerechtigheid zich in liefde en barmhartigheid. 'Ja', zegt men dan, 'maar hier staat niet dat dit de gerechtigheid van God is!'

Jesaja 30: 18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van gerechtigheid; volmaakt gelukkig zijn allen die op Hem wachten.
Hier hebben we Gods gerechtigheid, oftewel de gerechtigheid van Yahweh. Hoe openbaart die gerechtigheid van God zich nu? God heeft doorlopend een intens verlangen om maar Zijn genade te bewijzen. Daarom staat Hij op en ontfermt Hij Zich.

In de orthodoxie wacht men op de Heer omdat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Daarbij heeft men dan dat plaatje van een gruwelijke martelgang voor de overgrote meerderheid. Deze tekst eindigt ook met mensen die op Hem wachten. Die worden volmaakt gelukkig genoemd. Waarom? Omdat Gods gerechtigheid zich uit in overvloeiende genade en in ontferming.

Gods gerechtigheid komt openbaar in de vergeving van de zonden.
Gods gerechtigheid komt openbaar in dat Hij ons rechtvaardig verklaard.

Gods gerechtigheid komt openbaar in Christus als het nieuwe leven in ons.
Gods gerechtigheid komt openbaar in Zijn heilig leven door ons heen.

Gods gerechtigheid komt openbaar doordat Hij komt met lof voor iedereen, echt iedereen!
1 Corinthe 4:5 De Here komt, …… dan zal aan elk Zijn lof geworden van God.

Hier komen nog twee grondige studie's van André Piet over ditzelfde onderwerp:
Gods Gerechtigheid Deel 1
Gods Gerechtigheid Deel 2

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende