U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hemelse zekerheid - Aardse Onzekerheid

Ken je dat? Gefrustreerd geloof?
Dat geloof had ik in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ik was er honderd procent zeker van dat God me geroepen had om als evangelist gratis radiowerk en evangelisatieconcerten te verzorgen.

Ik had mijn baan opgezegd voor deze roeping en ik vertrouwde dat de Heer in alle noden zou voorzien.

Zakelijk ben ik een ramp, maar ik hoefde ook nergens aan te verdienen omdat ik ervan overtuigd was dat de Heer mij vroeg alles gratis weg te geven.

Mattheus 10:8 Gratis heb je het ontvangen, geef het dan ook gratis weg.

Voor de financiën geloofde ik absoluut zeker dat God zelf daarin zou voorzien. Hij had me, naar mijn overtuiging destijds, daar toch ook toe geroepen? Ik zag andere evangelisten bedelbrieven schrijven, maar dat paste niet in mijn overtuiging. Dat was op mensen vertrouwen en niet op God. Mijn nieuwsbrieven gingen dus niet over geld.

We kwamen ver, heel erg ver onder wat volgens de regeringsnormen het minimum was, terecht. Dat hebben we tien jaar volgehouden dankzij mijn vindingrijke vrouw die voor een dubbeltje per dag nog een echt maal op tafel kon zetten.

In de tweede helft van de negentiger jaren kwam er structureel minder binnen dan wat we aan vaste lasten kwijt waren. Ik was weer genoodzaakt om werk te zoeken.

In die tussentijd was ik opnieuw de Bijbel gaan lezen. Ik was toen begonnen met het letterlijk lezen van de Bijbel. Dat is een vrijwel onbewandeld pad binnen de christenheid. Dat liet me zien dat Gods omgang met Israël anders is dan Zijn omgang met ons, leden van het Lichaam van Christus.

Deze nieuwe inzichten gaven me ook een andere kijk op mijn roeping en op mijn zogenaamd geloof in Gods voorziening voor mijn dagelijkse noden. Door het onderscheid te zien tussen Israël en de Gemeente viel de bodem onder dit ongegronde geloofsvertrouwen weg.

Een mooi voorbeeld van echt geloofsvertrouwen vinden we terug bij de vrienden van Daniël. Koning Nebukadnezar wilde hen in de brandende over werpen omdat ze niet bogen voor de afgod, die hij had laten maken. Toen antwoordden ze het volgende:
Daniël 3: 17-18 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet aanbidden.

Hun antwoord was niet: ‘Je kan ons er wel ingooien, maar God redt ons er toch wel uit!’ Hun vertrouwen was volledig op God, ongeacht wat Hij zou doen! Hun leven was in Zijn handen, niet in de handen van de koning!

Je leest niet dat ze de vlammen bestraften in de naam van de Heer. Er kwamen ook geen luide geloofsbelijdenissen dat de koning niet de macht had hen in de oven te werpen. Ze keken heel simpel op naar God. Hij wist wat goed voor hen was.

Die tien jaar dat ik vrij van werk was om de Heer te dienen waren mijn gezin en ik in Gods hand, ook als het financieel volkomen misliep. Zolang ik met zekerheid geloofde dat de Heer zelf voor mijn aardse financiën zou zorgen, tastten die omstandigheden mijn geloof aan. Toen ik eenmaal begreep dat mijn leven in Christus in de hemelse veilig en zeker geborgen is in God, toen kon geen enkele omstandigheid mijn geloof meer aantasten.

Wanneer we Gods zegen gaan zoeken in onze gezondheid, in onze aardse voorspoed, in een succesvolle baan, dan is gefrustreerd geloof de enige garantie die we hebben. Maar geniet nou van wat God werkelijk schenkt en werkt!

Jij hebt in Christus de vrijheid om je eigen werk of opleiding te kiezen.

Welke beslissing je ook neemt, de Heer gaat met je mee. Dat kan betekenen dat het je prima voor de wind gaat, maar het kan op dat aardse vlak ook betekenen dat je veel moeiten en lijden voor je kiezen krijgt. Dat raakt jouw leven in Christus niet.

Jij bent rijk in Christus in de hemelse. Dat is jouw domicilie. Dat is jouw thuis! Dat is jouw vaderland! Daar zit je in Christus aan Gods rechterhand. Daar heb je in Christus die positie van heerschappij over alle geestelijke macht en kracht. Daar openbaart God door jou heen Zijn veelkleurige wijsheid aan die geestelijke machten. Daar zorgt God voor echt alle geestelijke zegen! Geniet met volle teugen van die rijke, overweldigende zegen in Christus!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende