U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Toorn Van God

Colosse 3:6 om welke dingen de toorn van God komt.

Godsdienst pikt het niet als je ongelimiteerd spreekt over de liefde van God. Tegenover die liefde stelt godsdienst altijd direct de toorn van God. Bij godsdienst moet alles in evenwicht hangen, anders zou het oneerlijk zijn. Dat is zo ongeveer het emotioneel gevoel van godsdienst dat hier aan hangt.

We komen de godsdienst dus een beetje tegemoet door nu, na in het vorig genade knipoogje te hebben nagedacht over de liefde van God, de toorn van God als onderwerp te nemen. ‘Netjes in evenwicht’, zou godsdienst zeggen. Er is echter in de verste verte geen sprake van evenwicht.

God is liefde. Dat is Zijn wezen. Dat is God Zelf. Dat is de gehele geaardheid van God. Koppel je werkelijke, onvervalste liefde los van God, dan hou je niks over. Je hakt dan namelijk Zijn wezen in gruzelementen. God is liefde!

God is niet toorn. Nergens wordt dit het wezen van God genoemd in de Bijbel! Toorn is niet de geaardheid van God! Hij oefent toorn uit. Wel degelijk! Koppel je echter toorn los van God, dan hou je altijd nog God over. Er wordt dan niets aan de identiteit van God ontnomen. God is liefde!

De Bijbel spreekt over de toorn van God als de toorn van het Lam, de komende toorn, de dag van de toorn, de grote dag van hun toorn en de beker van Zijn toorn, die komt over de kinderen van de toorn.

Het Griekse woord voor ‘toorn’ is ‘orge’. Kijk, hier zijn we al gelijk op bekend terrein als we bijvoorbeeld denken aan bandeloze feesten, die orgiën genoemd worden. Een typisch Nederlands woord met deze Griekse wortel.

We worden door dit Griekse woord dus in de juiste denkrichting gezet. Het is de passie die op gigantische wijze getriggerd is, wat tot een enorme emotie-uitbarsting leidt. Wat is die passie anders dan Gods liefde voor Zijn schepsel? Die liefde is geprikkeld! Innerlijke vuren van liefde overstelpen Hem! Liefde voor ons!

God is liefde! Toorn van God is daardoor dan ook een uitingsvorm van Zijn liefde. Er is namelijk niets dat uit Gods natuur voort kan komen dat in tegenspraak is met de liefde, Die Hijzelf is. Zijn liefde heeft voor de verzoening van ons mensen gezorgd. Zijn liefde heeft onze zonden vergeven.

Zijn liefde heeft ons vrijgekocht van satan en de machten van de dood.

Nu ziet Zijn liefde ons belaagd worden door demonische leringen, door vleselijke begeerten, door wereldse denkbeelden. Hij ziet ons vastgrijpen aan een identiteit die Hij ons niet in liefde geschonken heeft. Hij ziet ons verworden tot een onecht personage.

Gods liefde, Gods passie voor ons is geprikkeld. Met Goddelijke jaloezie komt Hij je terugveroveren. ‘Jij hoort voor altijd bij mij! Ik hou van je!’, schreeuwt Zijn liefde ons toe. Overstelpende liefde dat zich in een enorme emotie-uitbarsting manifesteert. Gods liefde geuit in toorn.

Toorn van God is liefde dat ons nooit zal laten gaan en ons nooit de heerlijkheid van Zijn liefde wil doen missen. Het is een ontzagwekkende, gepassioneerde, jaloerse, intense en bezitterige liefde. O, als we ook maar iets daarvan doorgronden, dan zijn we toch zo vervuld met aanbidding!

Is toorn een openbaring van God genade? Ja, voor de volle honderd procent! Het is namelijk God die werkt in ons in tijden dat wij dachten dat we Hem de rug hadden toegekeerd. Het is Gods terugwinnende liefde voor ons. God is liefde! Uit Hem komt niets anders voort dan liefde voor ons, ongeacht of we het wel of niet verdiend hebben. Zo is toorn van God een passionele uiting van die liefde van God!

Met de excuses aan godsdienst. Alweer hangt dit knipoogje niet in evenwicht. Alles is uit balans. Tegenover liefde van God staat niet de toorn van God. Nee, het is de passionele uiting van diezelfde liefde. Wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende