U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Liefde Van God

God verklaart jou Zijn liefde. Hij is zo belachelijk gek op jou! Zijn hele hart gaat naar jou uit!

1 Johannes 4: 8 God is liefde.
1 Johannes 4: 16 God is liefde,

God is liefde! Hij is niet alleen maar een bron van liefde. Hij is de liefde Zelf!
Liefde is geen eigenschap van God. Liefde is het wezen van God!
Wil je echt weten wat liefde is? Kijk naar God!

Elk los aspect van liefde is God.
De gigantische diversiteit van alle geledingen van liefde totaal samengebald is God.
De ultieme liefde in al zijn volheid en diepte is niets minder dan de persoon van God zelf.

Liefde is God in heel Zijn wezen.
Liefde is Wie Hij is!

We zullen nooit ten volle de rijke overdaad aan liefde kennen en genieten totdat we Hem hebben leren kennen in de volle uitstraling van Zijn heerlijkheid, in de Persoon van Christus Jezus.

Efeze 3: 17-19 Christus zal door het geloof in jullie harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde,zullen jullie dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Christus in ons is: Liefde als wortel en grondslag. Die Liefde reikt tot bovennatuurlijke verzadiging van Gods volheid. Van nature verstaan we niet die gigantische dimensies van Zijn liefde, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Het is Christus in ons die ons tot die ongekende hoogten voert.

Wil je weten hoe Christus Zijn praktisch leven in ons uitwerkt?

Galaten 5: 6 In Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.
Christus kennen, ook in onze dagelijkse praktische wandel, betekent dat we deelhebben aan die grote liefde van God die ons praktisch leven uitwerkt.

Dat drijft ons in intens verlangen uit naar meer kennis van die God van liefde.
Filippi 3: 10 Dit alles om Hem [Christus] te kennen.
Wat een Liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende