U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Dat Varkentje Is Al Gewassen

In mijn vorig knipoogje gaf ik al ruiterlijk toe dat ik het grootste deel van mijn christen zijn er vast van overtuigd was dat slechts een klein groepje echt gered was. Ik wenste het wel anders, maar in mijn praktijk als evangelist zag ik dat het merendeel van de mensheid geen keuze voor de Heer maakte.

Toen ik met mijn studie van de Bijbel weer eens opnieuw begon met al mijn denkbeelden ter discussie te stellen door de Bijbel uitsluitend letterlijk te nemen en alleen datgene overdrachtelijk op te vatten waar de Bijbel dat zelf zo aangeeft, toen kreeg ik plotseling bezoek van verontruste medegelovigen.

Men waarschuwde me voor dit fundamentalistisch omgaan met de Bijbel. Eén heel frappante uitspraak van één van deze waarschuwende broeders is me altijd bijgebleven. Hij zei: ‘Als je de Bijbel zo letterlijk neemt, dan is het eind zoek. Dan geloof je straks zelfs dat iedereen behouden wordt!’

Het zal geen geruststelling voor deze geliefde broeder zijn, maar dat varkentje is inderdaad gewassen. Ik geloof dit nu ook met heel mijn hart. En inderdaad komt dat omdat de theologie niet meer boven het gezag van de Bijbel staat.

Weet je wat? God is in mijn denken over Hem er alleen maar groter door geworden. Van mislukkend godje, die zijn hele schepping in de zwijnenstal ziet afglijden, is Hij nu de soevereine God, die alles tot een goed einde volbrengt volgens Zijn plan.

Trouwens, over die zwijnenstal gesproken. Ik gebruikte net al die bekende Nederlandse uitdrukking dat het varkentje gewassen is, maar die uitdrukking is niet geheel terecht. Het is namelijk niet alleen maar dat ene varkentje dat gewassen is. Alle varkentjes zijn gewassen en het is een heilige zwijnenstal geworden.

Zo’n varken is naar de wet gesproken een onrein, een onheilig beest. We weten uit de Evangeliën dat de varkens ook als voorbeeld dienden om het over de heidense ongelovigen te hebben, de niet Joden. Nou heeft God mij juist met die varkens een lesje geleerd.

In evangelische kring hoor je mensen nogal eens uitroepen: ‘God heeft mij laten zien……’, en dan volgt er weer één of ander onbijbels waanidee.

Ik kan met het gezag van de Bijbel in de hand verklaren dat God mij iets heeft laten zien dat een ware schok oplevert in evangelisch Nederland als men dat inderdaad ook zou gaan geloven.
God heeft mij laten zien dat ik geen enkel mens onheilig kan noemen!

Jij kan een ander absoluut niet als onheilig beschouwen! Ik kan dat ook niet, tenzij dat ik tegen de Bijbel in wil gaan.
Handelingen 10: 28 God heeft mij doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen.

Dat onreine, onheilige varkentje is namelijk gewassen. De les die God aan Petrus gaf door hem zwijnenvlees voor te zetten om te eten.

Petrus had deze les van God geleerd via de varkentjes. Gods les ging echter niet over nieuwe voedingsreglementen. Petrus dacht eerst wel dat het om onheilig voedsel ging.
Handelingen 10: 14 Petrus zei: O nee, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was.
Het varken was echter alleen maar een les. Het ging om heidenen die nog bereikt moesten worden met het evangelie.

Eén van de kenmerken van het blijde nieuws van dit evangelie was dat Petrus nu aan Cornelius kon zeggen dat God hem al heilig verklaard heeft dankzij het werk van Christus! Wat? Wil ik beweren dat de boodschap aan deze ongelovige heiden was dat hij al heilig was? Jazeker, of we moeten tegen de Bijbel ingaan!

Dit zei Petrus namelijk tegen Cornelius bij de kennismaking:
Handelingen 10: 28 God heeft mij doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen.

O ja, godsdienst ziet heiligheid als een religieuze prestatie voor God. Vandaar dat theologie in alle christelijke geledingen ook heiliging als een proces ziet. Het evangelie dat we aan mensen mogen verkondigen is echter de geweldige boodschap dat de redding, verzoening, rechtvaardiging en heiliging in Christus voor elk mens al een voldongen feit is. Alles is in Christus ja en amen! Wat een heerlijke boodschap van genade.

Het varkentje is gewassen! Alle varkentjes zijn gewassen! Gods heilige zwijnenstal. Nu zullen we dus geen enkel mens meer onheilig kunnen noemen zonder feitelijk een aanval te plegen op Christus overvloeiend werk van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende