U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

'Allen' Betekent: Allen!

Binnen de christelijke godsdienst verstaan mensen dingen, die letterlijk genomen zo ondubbelzinnig zijn als maar mogelijk is, toch enorm verschillend. De teksten die ik nu onder elkaar zet, heb ik zelf ook het grootste deel van mijn geloofsleven iets anders laten zeggen, dan wat er staat.

Johannes 1: 29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Johannes 12: 47 Indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want
Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende,
1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot
een losprijs voor allen;
1 Johannes 2: 2 Hij
[Christus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze [sprekend over de gelovigen], maar ook voor die van de hele wereld.

Met deze teksten begon ik pas voor het eerst problemen te krijgen toen ik het principe ging toepassen dat de Bijbel letterlijk bedoelt wat er staat. Wanneer het de bedoeling is dat we het overdrachtelijk of vergeestelijkt moeten begrijpen, dan geeft de Bijbel dat zelf wel letterlijk aan.

Dit hele simpele beginsel heb ik eerlijk gezegd, op gezag van christelijke leraren, altijd afgewezen.

Voor deze teksten was er, als je van dat simpele letterlijk nemen afstand doet, een goede verklaringen te vinden om dit voorwaardelijk op te vatten. Mijn uitkomst was dan ook: Als je de Heer in je leven hebt aangenomen, dan is Hij je losprijs, dan ben je met God verzoend, dan ben je gered, dan zijn je zonden weggenomen.

Je kan dezelfde taal spreken en toch iets anders verstaan.

Een heel bekend voorbeeld is die Amsterdamse kraandrijver die een klus kreeg in Friesland. Hij moest met zijn grijper een paar betonnen palen op een smal straatje met geparkeerde auto’s neerleggen. Vanaf de grond riep een Fries: ‘Ken net!’ Hij dumpte dus de palen, en de geparkeerde auto’s werden met de straat gelijk geplet.

Elke Amsterdammer verstaat de uitdrukking ‘Ken net’ als nog een mogelijkheid om het toch te proberen, terwijl die Fries met zijn opmerking ‘Ken net’ aangaf dat er geen enkele mogelijkheid inzat. Wel Nederlands, maar verschillend dialect.

Christelijk Nederland kent niet alleen onderscheid in dialect. Het kent tevens onderscheid in taalgebruik, woordbetekenis en culturele en theologische invulling van woorden. Als er ergens Babylonische verwarring heerst, dan is het wel in de christenheid. De start is al mis door niet naar de letterlijke inhoud van de Bijbeltekst te luisteren.

Een christelijke preek is vaak abacadabra voor een gewoon buitenkerkelijke omdat die niet is ingewijd in het mysterieuze taalgebruik binnen de christenheid. Voor een buitenkerkelijke betekent ‘allen’ altijd ‘allen’.

Voor zo’n mysterieus wezen als een christen is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik heb hele series ondoorgrondelijke studies over de Griekse uitdrukking ‘Ta Panta’ in mijn hoofd zitten stampen, simpel om te begrijpen dat ‘allen’ nog niet ‘allen’ betekent.

Is ‘alles’, ‘allen’, of ‘ieder’ nu een klein specifiek groepje of betreft het alles en iedereen?
Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden.
Johannes 1:9 Het waarachtige licht, dat
ieder mens verlicht,
Johannes 3:31 Die van boven komt, is boven
allen.
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem
alles in handen gegeven.
Slechts vier uit de duizend voorbeelden in de Bijbel. Ja, alles is echt alles! Allen is echt allen!

1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
Hebreeën 2:9 Door de genade van God heeft Hij
[Christus] voor een ieder de dood gesmaakt,

Wat is het heerlijk simpel hè? Gewoon de Bijbel letterlijk nemen! De genadestromen van God stromen ondanks alles toch altijd wel overvloeiend, maar als we de Bijbel letterlijk lezen zorgen die stromen ook nog eens voor een heerlijk verfrissend bad! Wat een genot. ‘Allen’ is echt niets minder dan allen! Prijst God!
Click hier voor nog een knipoogje met hetzelfde onderwerp
Click hier voor de drie diepgaander studies over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende