U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Omkeer Muziek

In het vorig knipoogje begon ik al over die waarschuwingsboekjes. Ik zal maar eerlijk verklappen dat ik veel van dat soort werkjes verslonden heb, simpel vanwege het plezier over de onzin die erin te lezen was.

Herinneren jullie je deze nog?

Voor de Nederlandse vertaling click hier
De elpees van populaire artiesten werden niet gewoon beluisterd en daarop beoordeeld. Nee! Zo kwam je niet achter de gevaarlijke satanische invloeden die deze muziek in zich hadden. Het was de evangelische christenheid die zich druk maakte over de verborgen boodschap die uitsluitend terug te vinden was door de muziek achterstevoren af te draaien. Zoals je in de video kon opmerken is dat zeer vermakelijk voor ongelovigen. Eerlijk gezegd zie ik die humor er ook in zitten.

Deze toch redelijk recente video toont aan dat het veroordelen van al deze ‘besmette’ muziek nog niet in het minst gestild is. Op het internet zijn zo al meerdere lezingen van een uur terug te vinden met precies ditzelfde ongegronde oordeel.

Er is tot nu toe nog niemand geweest die de uitspraken van Paulus, Petrus, Johannes, Mattheus, laat staan van de Heer zelf, achterstevoren tot zich heeft laten doordringen. Dient ook nergens toe, hoor! Wat wel al is gebeurd, is dat men de Opwekkingsbundel onder diezelfde loep heeft gelegd. Wat blijkt nu? Ook de Opwekkingsbundel heeft verborgen boodschappen.

Is de conclusie van de wettische denkers onder de gelovigen nu dat ook deze bundel op de zwarte lijst thuishoort? Daar zou ik wel betere argumenten voor weten. Het is echter nergens voor nodig. Dit hele ge- en veroordelen is namelijk allemaal pure larie!

Misschien geef je me over de Opwekkingsbundel wel gelijk, maar vind je dat bij de populaire artiesten heel andere koek. Dat zou verboden moeten worden, in elk geval voor de gelovigen. O ja? Vanwege de verborgen boodschappen?

Als nu deze wettische verkondiging van veroordeling eens achterstevoren werd afgedraaid. Wat zou daar uit komen? Misschien wordt de veroordeling dan wel omgekeerd.

Romeinen 2:1 Je bent niet te verontschuldigen als je oordeelt. Want waarin je een ander oordeelt, veroordeelt je jezelf; want jij, die oordeelt, doet precies zulke dingen..

Weet je wat het geweldige bij God is? Dit hele denken is nergens bij God terug te vinden. Daar is de Bijbel gigantisch duidelijk over.
Mattheus 18:11 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te redden.
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
1 Johannes 4:14 Vader heeft de Zoon gezonden als Redder van de wereld.

Het geweldig blijde nieuws is dat dit werk van Christus inclusief is. Al die reddeloos verlorenen, ook die artiesten en ook zij die van die artiesten genieten, zitten veilig binnen in dat werk. Ook al deze wettische oordelaars zitten feitelijk al veilig geborgen binnen dat werk van Christus. Nu zijn zij nog druk bezig hun isolatie op te werpen door uren waarschuwingen op het internet te dumpen. Ook zij zullen, ziende op Christus, eenmaal de nutteloosheid van dat alles onder ogen zien. Vader komt tot Zijn doel met mij en met jou en met een ieder! Gegarandeerd!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende