U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wettisch Isolement

Wetticisme komt in vele kleuren en maten. Ik moet ze nageven dat ze enorm vindingrijk zijn in het opsporen van gevaren, zoals ik dat in verscheidene ‘christelijke’ waarschuwingsboekjes gelezen heb. Het één is nog slechter en verwerpelijker dan het andere.

Christus heeft ons in de vrijheid gesteld en dit ‘christelijk’ wetticisme zet ons gelijk weer achter slot en grendel en op water en brood wanneer we het serieus mochten nemen. Helaas lijkt een groot deel van de christenheid ook inderdaad bewust het isolement te kiezen. Ze gaan niet om met de ongelovige buitenwereld omdat dat, volgens hen, de wereld is. Ze gaan niet om met de gelovige buitenwereld omdat dit, volgens hen, Babel is.

Ze gaan alleen nog om met die gelovigen die samen met hen het isolement kiezen. Daar letten ze dan heel goed op elkaar om te voorkomen dat er besmettingsgevaar mocht dreigen. Het kan namelijk zijn dat iemand een huis (geloofsgemeenschap) binnengestapt is dat melaats (zondig, oftewel open) is. Hiervoor misbruiken ze de Israëlische wetgeving betreffende een rein huis in Leviticus 14: 34-47.

Als iemand zo’n melaats huis binnenstapt dan wordt hijzelf onrein.
Leviticus 14: 46 Hij die in het huis komt gedurende al de dagen dat men het afgesloten heeft, zal onrein zijn tot de avond.
De gedachte van het wettisch christendom is nu eenmaal dat verontreiniging sterker is dan het werk van de Heer. Onze volmaakte positie in Christus geldt voor de wettisch denkende gelovige niet voor de praktijk.

Voor een wettisch denkend gelovige geldt alles wat voor het kruis en de opstanding gold ook nu nog even stellig. Vandaar dat bij hen het onovertroffen argument geldt:
Haggaï 2: 12-13 Wanneer iemand heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt en hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn, olie of enige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De priesters antwoordden: Neen. En Haggaï zei: Indien iemand onrein geworden door een lijk, iets van al deze dingen aanraakt, wordt het dan onrein? De priesters antwoordden: Het wordt onrein.

Het argument is dus: Je kan nog zo rein zijn in Christus, dat werk heeft nul komma nul betekenis als jij met iets onreins geconfronteerd wordt. Wat je positie in Christus ook mag zijn, je wordt gegarandeerd onrein. Vandaar dat je in dat isolement thuishoort! Vandaar dat iedereen jou moet controleren! Vandaar dat je niet zomaar bij een ander op bezoek kan!

Dit hele idiote gedoe, wat een radicaal om zeep helpen van Gods rijke overvloeiende genade in de praktijk is, gaat zelfs zover dat ik een leraar binnen zo’n isolement de volgende tekst zonder meer godslasterlijk heb horen uitleggen:
Jesaja 1:5-6 Het hele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht.

Isolement is geboden’ volgens deze leraar, ‘want het hele Lichaam van Christus is ziek’. Okay, ik kan het nog enigszins harden als er beweerd wordt dat gelovigen die in Christus geborgen zijn toch niet echt gaaf zijn, in de betekenis van volmaakt. Okay, het deugt van geen kant! Het ontkent het hele werk van Christus! Maar vooruit, laten we dat door de vingers zien.

Maar wie is dat Hoofd van het Lichaam van Christus? Dat is toch niemand minder dan Christus zelf? Wie heeft er belang bij om te verkondigen dat er aan Christus totaal niets gaaf is? Christus zou volgens die gedachte totaal onvolmaakt zijn, ja onrein! Belachelijk! Godslasterlijk! Daar kom je dan dus uit met wettisch isolement!

Colosse 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.
Dat is meer dan voldoende geborgenheid. Daar kan geen enkel menselijk isolement tegenop. We hoeven onszelf niet meer op de vingers te kijken met de vraag: ‘Doe ik het wel goed?’
Een ander hoeft ons niet op de vingers te kijken met de vraag: ‘Doe jij het wel goed?’
God kijkt ons op de vingers en ziet Zijn Zoon aan de slag en zegt: Jij doet het goed, zeg!’

1 Corinthe 4:5 Daarom, velt geen oordeel
[over jezelf of over de ander] voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God [Jij doet het goed, zeg!].
Wat hebben we toch een heerlijke God vol genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende