U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Schakelt Angst Uit, Niet De Ander

Angst zaaien is van alle tijden. De hele mensengeschiedenis door is angst gebruikt om macht te creëren. Macht is een geliefd genotsmiddel. Angst baant de weg voor macht. Angst zaaien is dan ook onvermijdelijk.

Waar Christus komt moet angst verdwijnen.
Mattheus 14:27 Jezus zei: Hou moed, Ik ben het, wees niet bang!
Mattheus 17:7 Jezus zei: Sta op en wees niet bang.
Mattheus 28:10 Toen zei Jezus tot haar: Wees niet bang.
Markus 5:36 Jezus zei tegen de overste van de synagoge: Wees niet bang,
Markus 6:50 Hij zei tot hen: Houd moed, Ik ben het, wees niet bang!
Lukas 5:10 Jezus zei tegen Simon: Wees niet bang,
Lukas 8:50 Jezus antwoordde hem: Wees niet bang,
Johannes 6:20 Hij zei tot hen: Ik ben het, wees niet bang.
Handelingen 18:9 De Here zei tegen Paulus: Wees niet bang,
Openbaring 1:17 Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste,

Maar inmiddels zijn er alleen in Nederland al heel wat mensen bang! Angst is weer het sterke politieke middel geworden. Zonder angst vaart geen partij wel. In elk geval zijn er in Nederland al een miljoen Wildersstemmers bang voor de moslims en zijn er een miljoen moslims bang voor al die Wildersstemmers.

Een ongezond klimaat van angst.

Exodus 14: 10-11 Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten heel erg bang en schreeuwden tot Yahweh. Ze zeiden tegen Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat je ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat heb je ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden?

Ook hier stonden twee miljoen mensen het in de broek te doen van angst. Als je het geografisch bekijkt is het zo vanzelfsprekend dat ze het op dat moment daar gewoon niet meer hielden. In het noorden bergen. In het zuiden de woestijn. De onbegaanbare Rode Zee pal voor hen en achter hen sloot het Egyptische leger hen in. Logisch dat ze bang waren!

Nee, die twee miljoen Nederlanders, die we eerst tegenover elkaar zagen staan hebben geen Farao nodig om het in de broek te doen. Zij hebben genoeg aan elkaar. En wij? Zit de angst er bij ons inmiddels ook al behoorlijk in? Zijn we dan vergeten dat God zelf bij het volk Israël die angst in één keer letterlijk heeft verzwolgen, namelijk in die Rode Zee?
1 Corinthe 10: 1-2 Ik stel er prijs op, broeders, dat jullie weten, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee,

Wat is er bij ons gebeurd?
Romeinen 6: 6 Onze oude mens is mee gekruisigd,
Romeinen 6: 8 Wij zijn met Christus gestorven,
Romeinen 6: 4 Wij zijn met Christus begraven.
Efeze 2:5 Wij zijn met Christus mee levend gemaakt,
Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

In die Rode Zee was het volk als het ware gestorven aan dat oude leven. Ze zijn met Christus ondergegaan in dat graf en met Christus aan de andere kant levend uit de Rode Zee gekomen.

Gods antwoord op onze angst is Christus eenwording in onze dood en Christus overwinning over de dood. Hij leeft nu als de grote Overwinnaar. Wij zijn met Hem gestorven en met Hem opgewekt. Christus is nu ons leven.

Bij wie heeft er dus iets plaatsgevonden om die angst te overwinnen? Bij de ander? Nee! Bij mij! Bij jou! We zijn in een nieuw leven opgewekt en nu is Christus ons leven!

In Nederland verslaat de prikkel tot dat geliefd genotsmiddel, macht, nog altijd haar miljoenen. Angst is die prikkel die bij zo velen leeft en helaas ook een voedingsbodem vindt onder gelovigen. In Christus zijn we echter meer dan overwinnaars.

1 Johannes 4:18 Er is in de liefde [Christus] geen angst, maar de volmaakte liefde drijft de angst uit;
Geen angst meer. Jij bent in het allerbeste geborgen plekje wat jij je maar kan indenken. Jij bent met Christus verborgen in God.
Kruip nog maar eens dichter tegen Hem aan en geniet van Zijn gevende, overvloeiende liefde!
Als je hier clickt kom je op nog een ander knipoogje over angst

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende