U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

We Hebben Een Mooi Plekkie

Als we naar een concert toegaan, dan hou ik er altijd van om een behoorlijk stukje vroeger te komen. Vaak heb je van die meterslange rijen en als je dan aan het eind moet aansluiten kan je een mooi plekje met een goed uitzicht op de artiesten wel op je buik schrijven.

Voor mij is zo’n concert ook een heel brok beleving. Het liefst zit ik er vrijwel midden in bij de artiesten. Dat kan natuurlijk niet, dus neem ik genoegen met het beste alternatief. Als ik echter alleen het geluid hoor en van de actie niks meekrijg dan had ik nog beter thuis een CD op kunnen zetten. Ik ga voor een goed plekje.

Harry Ironside, een prediker uit het begin van de twintigste eeuw, had een keer in een dienst over de hemel gesproken. Aan het eind van de dienst kwam er tussen de rij handenschudders ineens ook een klein jochie met zijn hand uitgestrekt naar hem toe. Ironside vroeg hem: ‘Hoe vond jij nou de dienst?’

‘Mooi meneer’,
antwoordde de jongen beleefd.

‘Heb je ook iets begrepen van wat ik gezegd heb?’, vroeg Ironside.

‘Nou meneer’, antwoordde de jongen, ‘ik begreep het niet allemaal zo goed, maar ik denk dat ik één ding wel door heb’.

‘Okay, wat is dat dan’, wilde Ironside weten.

‘Nou meneer, we hebben echt een prima plekkie! Zo is het toch, meneer?’

Zo is het maar net! In veel liederen zingen we ons verlangen uit naar thuis. Daarmee bedoelen we de hemel. Maar hebben we door wat we dan eigenlijk zingen? Thuis is thuis omdat we er nu al wonen. Anders zouden we het niet thuis noemen.

Heel vaak voelen we het nog niet zo. Het gebeurt nogal eens dat we in ongeloof er zelfs eigenlijk niet eens vanuit gaan dat we daar al wonen. Maar dat verandert niks aan onze thuissituatie. Dat is echt een uitstekend plekkie!

Efeze 2: 4-6 God, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, dood zijnde voor de overtredingen mee levend gemaakt met Christus, door genade zijn jullie gered, en heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Een grandioos plekkie!

Jij en ik zitten daar! Jazeker, daadwerkelijk zitten wij daar in Christus aan de rechterzij van Vader. We hebben werkelijk die plek boven alle geestelijke overheden en machten en krachten. In Christus hebben we die plaats in de hemelse. Wat een te gek plekkie!

Onze eenwording met Christus was niet uitsluitend bedoeld voor de vergeving van onze zonden. Onze eenwording met Christus was niet uitsluitend bedoeld voor onze verzoening. Onze eenwording met Christus betekent dat we Zijn plek aan het Vaderhart delen. Wat een gigantisch plekkie!

Dat plekkie lag vast in het geweldige feit dat God soeverein handelt in alles. Daardoor hebben wij nu zo’n heerlijke rust in Christus op dat plekkie! God handelt alles af naar de raad van Zijn wil.

Onze roeping voor dat plekkie lag al vast in die soevereine planning van God.

En straks? Dan wordt volgens diezelfde soevereine raad van God ons lichaam verlost. We ontvangen een verheerlijkt lichaam. Dan zien we met eigen ogen dat prachtige plekkie. Daar kan geen concert tegenop. Van mij mag het nu al zo ver zijn! Nog even, dan zien we onze Heer van aangezicht tot aangezicht.

Wow! Wat een plekkie!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende